Baltic Dry Index is geen conjunctuurindicator meer

Forse stijging scheepvaarttarieven alleen bij grote containerschepen en door capaciteitsproblemen. Vooruitzichten wereldscheepvaart zijn nog niet goed.

Vrachttarieven spuiten omhoog

Een van de opmerkelijkste prijsbewegingen dit jaar is die van de Baltic Dry Index (BDI), die de scheepvaarttarieven weerspiegelt. De BDI is dit jaar van $ 595 op 11 februari tot $ 2170 gestegen en door beleggers historisch gevolgd als conjunctuurindicator. Die rol heeft het nu niet meer, want het vertegenwoordigt slechts een beperkt deel van de wereldhandel die op transport gaat. Met name ijzererts en kolen gaan op de grote containerschepen. De tariefstijging vindt louter plaats in de allergrootste schepen. Bij schepen die nog door het Panamakanaal passen is de stijging beperkt, terwijl de nog kleinere schepen de tarieven zien dalen. Toch blijft het verbazingwekkend hoe volatiel deze prijzen zijn. In het begin van het jaar lag de prijs onder druk door de stagne-rende wereldhandel. Inmiddels is die op het hoogste punt sinds 2013. Dat is ook een signaal dat inflatiedata nog wel eens stuk grilliger kunnen worden dan nu vaak wordt aangenomen.

In principe gaat het niet goed in de wereldscheepvaart. Er is overcapaciteit doordat er schepen zijn afgeleverd in een periode dat de wereldhandel veel minder groeit dan voorheen. Dat heeft niet alleen te maken met protectionisme maar ook met het feit dat bedrijven meer producten van dichterbij betrekken om sneller te kunnen reageren op markttrends. Aan de andere kant nadert er een sanering in de scheepvaart omdat veel schepen uit de vaart moeten door strengere milieu-eisen. De recente prijsbeweging zou vooral te maken hebben met een capaciteitsprobleem in ijzererts door het mijnongeval in de Vale-mijn in Brazilië. Structureel is de vraagontwikkeling matig. Een signaal van een aantrekkende wereldeconomie zien we er dan ook niet in, wel kan het duiden op prijsdruk in sommige industrieën.

Terug naar Beleggingsnieuws