Nieuwe beursrecords in de VS zijn te danken aan het vertrouwen dat de Fed de economische cyclus weet te verlengen. Wall Street staat 6-8% hoger dan 1½ jaar geleden terwijl de winsten 22% hoger zijn; daarom hebben wij geen hoogtevrees..

Wall Street op recordhoogtes

De Amerikaanse aandelenmarkten bereikten afgelopen week nieuwe records. Met steun van de Fed kan de stijging door-zetten, maar de markt is kwetsbaar. Alleen de Russell 2000, de index voor kleine bedrijven, blijft achter bij de S&P 500, de Dow Jones en de Nasdaq. Met een rendement van 20% voor de S&P 500 en 24% voor de Nasdaq kan worden gesteld dat het een uitbundig jaar is. Echter, als we dit vergelijken met eind januari vorig jaar, dan staan de indices 6% tot 8% boven die niveaus, terwijl de winsten sindsdien 22% zijn gestegen. Een ander relativerend feit: Amerikaanse obligaties behaalden sinds eind januari een rendement van 6,8%. Doordat vorig jaar de koersen en waarderingen daalden, terwijl de winsten stegen is er dit jaar ruimte voor een inhaalslag op de beurs zonder winststeun. De koers-winstverhouding (K/W) van de Amerikaanse S&P 500 ligt nu op 17,1 tegenover 14,3 begin dit jaar en 18,6 begin 2018. . Economisch gezien gaat het in de Verenigde Staten (VS) nog goed, maar de obligatiemarkt weerspiegelt een somber beeld. Dit zullen aandelenbeleggers eerder als een ondersteunend dan als een verontrustend signaal aangrijpen. Slecht nieuws is vooral goed nieuws, omdat de Amerikaanse centrale bank de rente dan zal verlagen. Dat wordt dan de eerste renteverlaging in tien jaar. De Fed zal daarbij voorlopig volstaan met één renteverlaging, de ‘insurance cut’ genoemd, omdat deze ene renteverlaging tot een voortzetting van de economische cyclus kan leiden. Historisch gezien zagen we in 1995 hetzelfde. Toen stopte de Fed met verdere renteverhogingen, waarop aandelen vijf jaar lang enthousiast reageerden. Weliswaar duurt de huidige bull market al ruim 10 jaar, maar deze is door veel beleggers nooit vertrouwd. De markt oogt nu kwetsbaarder omdat meer renteverlagingen zijn ingeprijsd en de recessieindicator van de New York Fed op het hoogste niveau sinds 2008 ligt.

Op de andere beurzen is nog geen sprake van nieuwe pieken en de Amerikaanse beurs zet haar outperformance door. Wall Street presteert grofweg al dertig jaar beter dan de aandelenmarkten exclusief de VS. De laatste tien jaar zelfs 6%-punt per jaar. De waarderingen in de andere regio’s zijn lager. Zo is de K/W in Europa 13,6. De Amerikaanse index heeft echter een hogere weging in technologie en communicatie, terwijl in de Europese index de financiële sector en voeding & drank overheersen. Als voor de Europese index de Amerikaanse sectorwegingen worden genomen of voor de Amerikaanse index de Europese dan neemt het verschil in waardering af van 3,5 naar 1,5.

Voor verdere koerswinsten zijn goede resultaten nodig. De komende weken regent het weer kwartaalresultaten. Dan wordt duidelijk hoeveel schade de handelstarieven, de afzwakkende wereldhandel, een sterke dollar en hoge loonkosten de Amerikaanse winsten aandoen. Toch blijken de bedrijven flexibeler dan gedacht, want in het eerste kwartaal kon een winstdaling worden voorkomen en dat is over het tweede kwartaal eveneens mogelijk door de omzetgroei en verbetering in de grote thuismarkt. Toch is de verwachte winstgroei in vrijwel alle regio’s nu hoger dan die van de VS.

Terug naar Beleggingsnieuws