Publicatiedatum: 26 oktober 2020

Met een forse overtekening van 14 maal het uitgiftebedrag van € 17 miljard staan de obligaties van de Europese Unie nu duide-lijk op de kaart. Ondanks de AAA-status werden de obligaties geprijsd op een niveau dat iets hoger lag dan dat van Frankrijk. Inmiddels noteren ze op een renteniveau dat beneden dat van België en Frankrijk ligt en dat zal het uitgifteniveau worden voor de resterende uitgiftes in het € 750 miljard grote programma. Een extra aantrekkingskracht ligt in het ESG-karakter. De recente 10- en 20-jarige hebben geen groen karakter, zoals volgend jaar een flink deel van de obligaties naar verwachting wel zal krijgen, maar de wederopbouwobligaties hebben wel een sociale component. Daarmee komen sociale obligaties ook meer onder de aandacht. Dit was tot dusverre meer een niche-markt met een paar obligaties die vooral bedoeld waren om het imago van de uitgevende instelling te versterken.

In een interview met Le Monde heeft ECB-president Lagarde aangegeven dat het EU schuldpapier een permanent onderdeel kan worden van het crisisprogramma, voor vergelijkbare situaties als de huidige pandemie. Ze noemde het niet, maar het is voorstelbaar dat het in komende jaren zal worden ingezet voor de benodigde klimaatinvesteringen. De komende week zal de ECB mogelijk besluiten om extra stimulerende maatregelen te nemen. De meeste nadruk zal blijven op wat de regeringen moeten doen. De tienjaarsrente nadert inmiddels het niveau van augustus 2019 en maart 2020. De markt prijst inmiddels in dat de Duitse tienjaarsrente over 10 jaar nog steeds negatief is. Dat betekent dat het risico van rente-stijging nu aanzienlijk is. Ieder signaal dat de malaise minder lang voortduurt, kan tot rentestijging leiden.

Warme ontvangst EU obligaties

Terug naar Beleggingsnieuws