In de jaren na de financiële crisis is de totale uitstaande schuld van Amerikaanse bedrijven behoorlijk opgelopen. Deze ligt momenteel ruim 50% hoger ten opzichte van de vorige piek in het derde kwartaal van 2008. Door de lage renteomgeving hebben veel Amerikaanse bedrijven hun balansen geoptimaliseerd en extra schuld uitgegeven om hun eigen aandelen in te kopen. Daarnaast is er ook meer schuld uitgegeven om overnames te bekostigen en productiegoederen aan te kopen.De groei van de schulden in Amerikaanse bedrijven heeft er gemiddeld voor gezorgd dat de kredietwaardigheid van de totale schuld achteruit is gegaan. Momenteel bestaat bijvoorbeeld de markt voor zeer kredietwaardige bedrijfsobligaties voor de helft uit een BBB profiel, de laagste kredietwaardigheid in zijn soort. Ook in de markt voor hoog risico obligaties is de kredietkwaliteit verslechterd. Dit kan op termijn leiden tot een hoger percentage faillissementen. De COVID-19 uitbraak heeft ervoor gezorgd dat beleggers al meer gecompenseerd willen worden voor het risico dat ze lopen op Amerikaanse leningen, wat resulteert in oplopende risico-opslagen naar meer historisch gemiddelde niveaus.Bedrijven kunnen door de opgelopen risico-opslagen van afgelopen maanden hogere herfinancieringskosten verwachten en door de olie-crash zal dit helemaal het geval zijn. De aangekondigde renteverlaging van 50 basispunten van de FED komt daarom op een goed moment om een deel van de pijn te verzachten en zal beleggers overhalen om weer meer te alloceren naar dit type obligaties vanwege interessantere instapniveaus als de storm op de markten iets gaat liggen.

Wat zien we op de Amerikaanse kredietmarkten?

Publicatiedatum: 9 maart 2020

Terug naar Beleggingsnieuws