De nieuwe spanningen tasten de wereldhandel, winsten en het vertrouwen verder aan. Dit kan aandelen onder druk houden, maar onderliggend zijn de economie en bedrijven nog sterk. Als politici gematigder opereren, levert de correctie een goed instapniveau op.

Weer zorgt één tweet voor onrust

De Verenigde Staten (VS) zal alle import uit China belasten met een invoertarief. Dit zal de wereldhandel, de winsten en het vertrouwen verder aantasten en de aandelenbeurzen onder druk kunnen houden. Onderliggend zijn de economie en bedrijven nog sterk. Dit houdt in dat een kleine handelsdoorbraak in de betrekkingen de vooruitzichten al kan verbeteren.


De handelsbesprekingen tussen de VS en China verliepen zoals verwacht niet soepel. De wereld had het aanhouden van een staakt-het-vuren en het met elkaar in gesprek blijven al als positieve ontwikkeling geaccepteerd. Zelfs al zou een doorbraak worden gerealiseerd, dan nog zouden de tarieven niet onmiddellijk worden verlaagd. Het resultaat van de onderhandelingen, vervolggesprekken in september, stemde beleggers dus tevreden. Helaas bleek Trump zich hier niet in te kunnen vinden en net als in mei dit jaar slingerde één tweet alles overhoop. De president kondigde aan om per 1 september nog eens 300 miljard dollar aan Chinese importen aan een handelstarief van 10% te onderwerpen. Daardoor verschuift de druk nog meer naar de consument omdat nu artikelen als smartphones, kleding en speelgoed het doelwit zijn. China zal met tegenmaatregelen komen, zoals het invoeren van hogere tarieven, extra inspecties of het niet verlenen van licenties. Bovendien overweegt Trump nog steeds om importtarieven voor de autosector in te voeren, waardoor Japan, Europa en Mexico worden geraakt en om de Franse wijnimport te belasten.


Het risico voor de VS en de wereldhandel is aanzienlijk. Nu al staat het producentenvertrouwen, gemeten door de inkoopmanagersindices, flink onder druk. Bij een stand boven de 50 groeit de economie, onder de 50 is er sprake van stabilisatie en onder de 45 van krimp. Inmiddels staat 76% van de 25 beschikbare indices voor de industrie onder de 50. Slechts twee staan er onder de 45, maar dat betreft wel Duitsland. Minder vertrouwen leidt tot minder investeringen en minder economische groei. 

Toch zijn er gelukkig ook verbeteringen te zien. Wereldwijd toont de dienstensector nog een duidelijke groei en in de VS besteedt de consument nog volop.

Bij de inkoopmanagersindices draait het om conjunctureel vertrouwen, in de handel en politiek om structureel vertrouwen. Dat vertrouwen zetten de Amerikaanse, Japanse, Koreaanse en Iraanse leiders met hun handelswijze danig op het spel. Trump bemoeilijkt daarbij ook nog eens het monetaire beleid door zijn aanval op de Amerikaanse centrale bank. Doordat Trump zich mede laat leiden door de beurskoersen, de rente en de economische ontwikkelingen, ziet hij hopelijk op tijd in wat de negatieve effecten van zijn acties zijn. Onderliggend is er nog voldoende groei, zijn de bedrijfscijfers beter dan verwacht en zijn er met de extreem lage rentes weinig beleggingsalternatieven. De correctie levert dan ook een lager instapniveau op.

Terug naar Beleggingsnieuws