De wereldwijde inkoopmanagersindex kwam voor het eerst sinds april weer boven de 50 uit. Van de economieën waar de rapportage van verschijnt, liet 57% een verbetering zien. De verbetering werd gedragen door een toenemende order-ontvangst, terwijl de voorraden afnemen. Dat zijn stuk voor stuk tekenen van een cyclisch herstel. Weliswaar betreft dit alleen de industriële sector, maar dat is juist degene die leidend is in de cyclus. Bovendien is dat het deel waar de verslechtering in de conjunctuur in de afgelopen zes maanden zichtbaar was.

De VS is een opvallende uitzondering, waar de inkoopmanagers-index niet alleen beneden de 50 bleef, maar ook iets daalde van 48,3 tot 48,1. Slechts vijf van de 18 bedrijfstakken in de VS rapporteerden groei. Dat betekent dat het groeiverschil tussen de VS en de rest van de wereld aan het afnemen is. Enerzijds door de vertraging in de VS en anderzijds door het herstel daarbuiten. Alleen in Duitsland bevindt de inkoopmanagers-index zich nog op recessieniveau, maar ook daar stabiliseert het.

Dat de economische groei in het tweede kwartaal een terugslag meemaakte, heeft te maken gehad met de onzekerheid over de handelsmaatregelen. Het herstel is nog fragiel ende harde economische data zijn nog steeds zwak. Bovendien heeft de president van de VS net weer nieuwe tarieven tegen Frankrijk, Brazilië en Argentinië afgekondigd. De deadline voor de nieuwe zware handelsmaatregelen tegen China komt ook steeds dichterbij. Het is duidelijk dat de economie wel wil, maar het gevaar is groot dat de politiek het prille herstel teniet doet. Als nieuwe tarieven kunnen worden voorkomen en er meer duidelijkheid komt over Brexit, kunnen de politieke risico’s ook afnemen. Bij de huidige lage rentes kunnen aandelenmarkten verder aantrekken, zelfs als de wereldeconomie zachtjes herstelt en nog beneden trendgroei blijft.

Wereldwijde inkoopmanagersindex weer boven 50

Terug naar Beleggingsnieuws