Publicatiedatum: 6 april 2020
Hoewel er op dit moment veel belangrijkere zaken zijn dan winsten, start nu het resultatenseizoen. Zolang onduidelijk is wanneer het virus onder controle komt en hoe lang de maatregelen gaan duren, zijn verwachtingen moeilijk te geven en varen we als het ware zonder kompas. Analisten verlaagden hun taxaties de afgelopen weken fors. Voor het eerste kwartaal wordt een winstdaling van zo’n 13% verwacht.Voor de overige kwartalen zijn analisten afwachtend, zodat zij voor het hele jaar nog rekenen op een winstdaling van slechts 5% voor de Verenigde Staten (VS) en 12% voor Europa. Dit is niet realistisch. Strategen gaan al uit van een winstdaling van 25% voor Amerikaanse ondernemingen en 50% voor Europese, waarbij in het tweede en derde kwartaal een nog forsere terugval zal worden geboekt. Het verschil tussen de VS en Europa zit vooral in het belang van de sectoren.In Europa maakt dat deel van de dienstensector die nu geen omzet meer draait, zo’n 29% van de economie uit. Nog eens 19% komt van ondernemingen waarvan de omzet zal halveren. Daarnaast zijn de energiesector en de financiële dienstverlening een belangrijk component van de economie. Hun winsten staan door de gedaalde olieprijzen en rente onder druk. In de VS komt 58% van de winsten van ondernemingen met stabielere inkomsten, zoals de sectoren technologie, gezondheidszorg, nutsbedrijven en voeding & drank.De online diensten en netwerken blijken noodzakelijke producten in deze tijd van thuiswerken. Door de winstdalingen staan liquiditeit en solvabiliteit onder druk. Daardoor rekken bedrijven de betalingstermijnen op of stellen zij betalingen uit, waardoor weer een andere groep ondernemingen in de problemen raakt. De USD 8 biljoen aan leningen, garanties en subsidies aan Amerikaanse en Europese ondernemingen vangt het bedrijfsleven op. Het bedrag komt overeen met de totale winst over de afgelopen twee jaar en 70% van de jaarlijkse lonen.Ondanks alle steun zal niet iedere onderneming de crisis overleven. Meer dan anders is het daarom nodig om naar de langetermijnvooruitzichten te kijken en naar welke sectoren in welke hoedanigheid blijven bestaan. Zelfs bij een sterk herstel volgend jaar zal de winst voor de Amerikaanse S&P 500 Index waarschijnlijk pas eind 2022 het niveau van 2019 halen. Voor Europese bedrijven zal het langer duren. Bij de vorige crisis evenaarden Amerikaanse bedrijven drie jaar na de crisis de vorige winstpiek.De beurskoersen liepen daar al eerder op vooruit. Als we naar de huidige koersen kijken en de winsten van 2019 nemen, krijgen we in feite de waarderingen voor 2022. In Europa is de koerswinstverhouding dan ruim 12 en in de VS ruim 15, respectievelijk onder en op de historische gemiddelden. Het dividend wordt nu te hoog ingeschat. Om vanuit het huidige dividendrendement uit te komen op het historische gemiddelde mogen de dividenden in Europa met 25% worden verlaagd en in de VS met 5%.De koers-boekwaarde is stabieler. In Europa ligt deze ruim onder het historische gemiddelde en in de VS iets erboven. Waarderingen bieden nu echter weinig houvast. Eerst moet het coronavirus de wereld uit.

Winstdalingen zullen lang doordreunen

Terug naar Beleggingsnieuws