Wisselwerking grondstofprijzen en politiek

De prijzen van grondstoffen staan al acht jaar onder druk. Dit jaar zorgen klimaatsveranderingen, de handelsoorlog en varkenspest in China voor verstoringen in vraag en aanbod. De weers-invloeden zijn extreem. Tegenover droogte in Australië, Indonesië en in delen van Europa, staan enorme buien en overstromingen in de VS en India. Met name de oogsten van uien, suiker en maïs vallen hierdoor tegen. De handel in sojabonen staat onder druk door de handelsoorlog en de varkenspest in China. Sojabonen zijn een ingrediënt voor varkensvoer. Door de pestepidemie daalde de veestapel met 55% en daarmee de vraag naar soja. De prijs van varkensvlees daarentegen verdubbelde in een jaar tijd.

Voedingsprijzen hebben een grote invloed op de inflatie en koopkracht van de opkomende en frontier landen, omdat een groter deel van het inkomen aan voeding wordt besteed. Lokale gebruiken kunnen de druk versterken. Zo gebruikt de bevolking van India en Bangladesh veel uien. De schaarste en prijsverdubbeling leidt tot protesten. Op korte termijn kan deze onrust aanhouden. Als de inflatie oploopt, neemt bovendien de monetaire ruimte voor die landen af. Een lagere dollar kan voor enige compensatie zorgen. Voor de lange termijn zijn hogere grondstofprijzen aannemelijk. Door de bevolkingsgroei en de toename van welvaart neemt de vraag naar voedsel toe. In de VS zijn de boeren ontevreden. De onzekerheid voor de boeren houdt aan, de compensatieregeling van USD 28 miljard ten spijt. Daarnaast negeert Trump de verplichting om 40% van de maïsoogst voor biobrandstof te gebruiken, zodat ook deze prijzen dalen.

Oliebedrijven VS profiteren weinig van hogere olieprijs Olie steeg dit jaar bijna 20%, maar staat wel weer ruim onder het hoogste punt van april, toen $ 75 per vat werd aangetikt. De angst voor een recessie speelt hierbij een rol. De komende maanden kan de olieprijs terugkeren naar dit niveau. Het aanbod wordt immers gedrukt door minder investeringen bij Amerikaanse schalie-oliebedrijven als gevolg van hun zwakke financiële positie. Verder neemt de kwaliteit van de olievelden af.

De effecten zijn vooral zichtbaar op de Amerikaanse high yield markt. Dit jaar zijn al meerdere producenten failliet gegaan en de rente voor oliebedrijven met junk bond status is de laatste weken hard opgelopen. Wij blijven terughoudend voor high yield omdat de huidige rentestanden ook na de stijging nog onvoldoende rekening houden met de kredietrisico’s.

Politieke ontwikkelingen en klimaatsveranderingen hebben de markt voor grondstoffen beïnvloed. Een handelsakkoord en meer gebruik van biobrandstoffen zouden voor de meeste grondstoffen een lichte prijsstijging tot gevolg kunnen hebben.

Wisselwerking grondstofprijzen en politiek

Terug naar Beleggingsnieuws