De angst voor een recessie die de laatste weken het marktbeeld heeft gedomineerd, is geen reden om onze overweging van aandelen in de portefeuilles te herzien. De impact van recessies op de rendementsontwikkeling van aandelen is niet eenduidig.

Zomerpaniek geen reden voor onrust

De laatste weken heeft de angst voor een recessie het marktbeeld gedomineerd. Dit is echter geen reden om onze overweging van aandelen in de portefeuilles te herzien. Het negatieve sentiment op de beurzen komt met name door de recente escalatie van het handelsconflict en de omgekeerde rentecurve in de VS. In een korte tijd is een tijdelijke wapenstilstand overgegaan in een situatie die veel weg heeft van een volledige escalatie van het handelsconflict. De onzekerheid hierover drukt het producentenvertrouwen en voedt de angst voor een recessie. Het negatieve sentiment heeft in de maand augustus tot nu toe geleid tot een daling van de wereldindex met 4% en nieuwe dieptepunten van de rentes. Mede hierdoor zien we in de Verenigde Staten (VS) een omgekeerde rentecurve. Dit wijst doorgaans op een recessie in de komende 6 tot 18 maanden. Er worden wel verschillende kanttekeningen geplaatst bij de huidige rentecurve.

Zo is er buiten de VS al geruime tijd sprake van extreem lage rentes. Dit heeft tot gevolg dat beleggers uitwijken naar de Amerikaanse obligatiemarkten, wat de lange kant van de rentecurve heeft gedrukt. Een tweede argument dat genoemd wordt, is dat de omgekeerde rentecurve vooral het gevolg is van het beleid van de Fed. Op basis van de historische relatie, die sterk is, wijst de rentecurve in de VS op een recessie eind 2020. De impact van recessies op de rendementsontwikkeling van aandelen is echter niet eenduidig. Afgezien van financiële crises worden de meeste recessies aangewakkerd door oplopende inflatie (als gevolg van de benutting van de productiecapaciteit) en oplopende rentes. Centrale banken grijpen naar het rentewapen om oververhitting tegen te gaan en inflatie onder controle te houden. Hierdoor stijgen de kosten van kapitaal, en als die het rendement op geïnvesteerd vermogen overstijgen, volgt een winstrecessie. Sinds 1950 heeft de VS 10 recessies gehad en de impact op de beurzen gedurende de recessies en de 12 maanden ervoor was wisselend.

Het is hierbij erg van belang of het blijft bij een milde recessie. Diepe recessies drukken namelijk een stevige stempel op de rendementen van aandelen, zoals tijdens de Grote Financiële Crisis in 2008 en de oliecrisis in 1973. Maar bij bijna de helft van de voorgaande recessies was er sprake van positieve rendementen voor de wereldindex gedurende de recessieperiode (inclusief de 12 maanden ervoor). Aangezien we te maken hebben met een lage inflatie en extreem lage rentes, waarbij centrale banken ook nog eens hebben aangegeven nóg meer uit de kast te halen, is er reden om juist vast te houden aan de overweging van aandelen. Des te meer omdat de waarderingen van aandelen redelijk zijn en negatieve rentes zich niet alleen op de staatsobligatiemarkten laten zien, maar ook steeds vaker op de bedrijfsobligatiemarkten. Hierdoor zijn de alternatieven voor aandelen niet aantrekkelijk.

Terug naar Beleggingsnieuws