Publicatiedatum: 23 maart 2020
Auteur: BeleggingscompetenceHet eerste kwartaal van 2020 is onwerkelijk begonnen en zal te boek komen te staan als het begin van de snelste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Dat er heel veel personen en bedrijven in de problemen komen is een feit. Overheden en centrale banken grijpen snel in om de economische schok te dempen. Enorme stimuleringsmaatregelen volgen elkaar dan ook snel op. Overheden komen met leningen, garanties, uitstel van belastingen, werktijdverkortingen, uitkeringen voor werklozen en andere maatregelen om met name het midden- en kleinbedrijf te ondersteunen. Dit zorgt ervoor dat bedrijven niet massaal omvallen, maar is ook niet meteen geregeld, omdat een aanvraag en de verwerking tijd nodig hebben. Diverse bronnen verwachten dat overheden hieraan tussen de 10-30% van het bruto binnenlands product (bbp) besteden. Centrale banken zijn actief om de liquiditeitsschok op de financiële markten op te vangen en het economische systeem te voorzien van kas en krediet. Zo lanceerde de Europese Centrale Bank (ECB) het obligatie-opkoopprogramma Pandemic Emergency Purchase Programme ter grootte van 750 miljard euro, met de mogelijkheid om dit verder uit te breiden.De grootte en de flexibiliteit van het pakket wisten de markt in ieder geval op korte termijn te overtuigen. Zo kan de ECB onder dit programma ook Griekse staatsobligaties kopen en kan het flexibel omspringen met de verdeelsleutel, waardoor het bijvoorbeeld meer Italiaanse schuld kan kopen. Centrale banken en overheden laten zien dat de actiebereidheid hoog is om de negatieve schok voor de economie te dempen en stabilisatie te creëren. Daarop kan weer een herstel worden gebouwd zodra het virus onder controle is. De verwachting is dan ook dat andere maatregelen, zoals het in stelling brengen van het Europees Stabiliteitsmechanisme, snel volgen.De FED, de Bank of England en de Bank of Japan stimuleren ook fors. De FED heeft bijvoorbeeld de crisisprogramma’s uit 2008 opgetuigd om de crisis het hoofd te bieden en is gestart met aankopen van USD 700 miljard aan obligaties. Het geeft in ieder geval hoop dat overheden en centrale banken er alles aan willen doen om de economie te redden.

Zware maatregelen voor crisisbestrijding noodzakelijk

Terug naar Beleggingsnieuws