Beleggingsvisie

Beleggingsvisie

  Lees de maand- en kwartaalberichten die terugblikken en vooruitkijken op de ontwikkelingen op de financiële markten. 

  Maandvisie financiële markten Rabobank

  De maandelijkse update van de Visie Financiële Markten.

  Kwartaalbericht 2018

  Het is dit jaar niet gemakkelijk voor actieve beleggers. Aandelen uit de VS presteren veel beter dan de wereldindex. Doordat het Amerikaanse gewicht in die wereldindex is opgelopen tot 55%, blijft zo’n beetje elke aandelenmarkt buiten de VS achter bij het gemiddelde. Datzelfde fenomeen zien we ook bij obligaties. Staatsobligaties uit de eurozone wegen erg zwaar in de index en zijn tegelijkertijd extreem duur. Actieve beleggers mijden daarom zoveel mogelijk deze categorie, maar over de eerste negen maanden zijn deze obligaties nog duurder geworden en blijven andere obligaties daarbij achter. Drie jaar geleden hebben we binnen aandelen naast de regioverdeling gekozen voor een verdeling over factoren. Tijd voor een eerste evaluatie. Voor wat betreft de aandelensatellieten zien we vooral kansen buiten de VS. Binnen obligaties blijven de keuzemogelijkheden zeer beperkt, zeker binnen de eurozone. Italië springt er uit, al gaat dat wel gepaard met de nodige onrust. Emerging debt obligaties zijn aantrekkelijk, zeker nu ze onterecht zijn afgestraft.

  Beleggingsvisie 2018

  Marktvisie

  Sinds februari van dit jaar is er sprake van een voortschrijdende correctie op de financiële markten. Turkije, Argentinië, Italiaanse obligaties, kredietopslagen, emerging debt, één voor één worden ze het slachtoffer van de toegenomen risico-aversie. Dat wordt veroorzaakt door de piek in liquiditeit na de jarenlange kwantitatieve verruiming. Sinds april neemt per saldo de balansomvang van de grote centrale banken af. Verder versnelt de economische groei niet langer. Het IMF heeft de groeiverwachting voor de wereldeconomie voor dit en volgend jaar zelfs verlaagd van 3,9% naar 3,7%. Dat betekent dat twee belangrijke impulsen (liquiditeit en economie) zijn weggevallen. Zo’n overgangsperiode zorgt per definitie voor onrust. Daarvan heeft de Amerikaanse dollar geprofiteerd en zelfs dure Amerikaanse aandelen werden lange tijd als veilige haven gezien.

  Aandelen & obligaties

  De slepende correctie is geen echte correctie maar een transitieperiode. Het monetaire beleid heeft de afgelopen jaren een grote invloed gehad op de financiële markten, maar nu eindelijk de economie lijkt te reageren op diezelfde monetaire inspanningen wordt het tijd om gas terug te nemen. Waar we vorig jaar nog de unieke situatie hadden dat zowel vanuit het monetaire beleid (liquiditeit) als de versnellende economie (winsten) positieve impulsen kwamen, moeten beleggers nu wennen aan de nieuwe omgeving. De belangrijkste factor op lange termijn voor het uiteindelijke rendement is de waardering en voor aandelen is die, vooral buiten de VS, aantrekkelijk. Bij obligaties is het veel lastiger geworden om rendement te behalen, nu de rente al meer dan twee jaar stijgt. Rendementsverwachtingen op portefeuilleniveau moeten daarom voor de komende jaren worden gematigd. Een scherpe focus op beleggingskosten, een grotere bijdrage uit factorpremies en selectieve kansen kunnen het rendement verbeteren.