Hoe wordt het rendement berekend?

22 september 2022 17:38

In het overzicht van je beleggingen vind je informatie over je rendement. Dit is de opbrengst over je totale beleggingen, uitgedrukt in een percentage. We leggen je graag uit hoe wij dit berekenen.

Nettorendement

Het rendement is de opbrengst over je totale beleggingen, uitgedrukt in een percentage. Alle kosten zijn eraf getrokken. Daarom spreken we van het nettorendement.

Voor het berekenen van het rendement gebruiken wij de Time-Weighted Rate of Return (TWRR) methode. Bij deze tijdgewogen methode wordt er per dag een rendement berekend. Het rendement over een bepaalde periode (bijvoorbeeld een maand) wordt berekend door vervolgens deze dagrendementen aan elkaar te verbinden, waarbij tussentijdse stortingen of onttrekkingen geen invloed hebben op het rendement.

Aangezien dit een ingewikkelde methode is, lichten we deze hieronder toe in twee rekenvoorbeelden.

Nettoresultaat

Het nettoresultaat is de opbrengst: het bedrag in euro's dat je beleggingen je opleveren. De kosten zijn van dit bedrag afgetrokken. Dit bedrag is opgebouwd uit:

KoersresultaatValutaresultaatUitgekeerde couponrenteUitgekeerde rekeningrente (rente op de beleggersrekening)Uitgekeerd dividendBetaalde beleggingskosten en belastingen

Rekenvoorbeeld 1: rendement zonder storting of opname

Voorbeeld 1: Rendement zonder storting of opname

Op maandag is de beginwaarde van je portefeuille € 1.000. Aan het einde van dinsdag is dit toegenomen tot € 1.500. Het nettoresultaat is dan € 500 en het nettorendement is 50%.
Op woensdag is je startwaarde dan € 1.500. Aan het einde van woensdag is dit afgenomen tot € 1.350. Het nettoresultaat op die dag is dan € -150. Het nettorendement over deze dag is hiermee -10%.

Hieronder is dit scenario weergegeven in een tabel, aangevuld met een aantal aanvullende dagrendementen.

Rekenvoorbeeld 2: rendement op basis van TWRR met invloed van extra inleg of opname

Op maandag is de beginwaarde van je portefeuille € 1.000. Aan het einde van dinsdag is dit toegenomen tot € 1.500. Het nettoresultaat is dan € 500. Het nettorendement over deze eerste twee dagen is dan 50% (zie onderstaande tabel).

Op woensdag stort je € 100.000. De beginwaarde is dan € 101.500. Door ongunstige marktontwikkelingen is de waarde aan het einde van die dag nog maar € 91.350. Het nettoresultaat is € -10.150 (€ 91.350 - € 101.500). Het rendement over woensdag is een verlies van 10%.

Omdat in de TWRR-methode elk dagrendement even zwaar telt, is het totale nettorendement over de periode 46%. Het nettoresultaat is echter € -2.204,97, omdat de eindwaarde lager is dan de totale inleg (€1.000 + €100.000). Hierdoor wordt duidelijk dat nettoresultaat en nettorendement dus verschillende benaderingen zijn om de prestaties van de portefeuille weer te geven.