1895 Wereld Aandelen Enhanced Index Fonds

26 oktober 2022 13:44

Dit fonds volgt de wereldaandelenindex. Het belegt passief in goed verhandelbare aandelen in verschillende regio’s en sectoren. Het fonds belegt volgens het duurzaamheidsbeleid van Rabobank en streeft naar een CO2-uitstoot die ten minste 30% lager is dan de wereldindex. Als belegger ontvang je twee keer per jaar dividend, in juni en december.

Recente ontwikkelingen en wijzigingen

Het fonds volgt zo nauw mogelijk de MSCI ACWI index met inachtneming van het ESG-beleid van Rabobank. In deze index zijn grote en middelgrote bedrijven wereldwijd vertegenwoordigd. In de portefeuille komen dan ook vooral de aandelen voor die in de index zitten en die door de duurzame screening komen. Door het ESG-beleid kunnen de prestaties van het fonds verschillen van die van de index. Sinds de start van dit fonds presteert het fonds iets beter dan de index, mede door dit beleid.Dit jaar heeft het fonds periodes gehad dat het achterblijft bij de index. Dit komt voor een deel door de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Dit heeft geleid tot een goede performance van wapenfabrikanten en andere defensie-aandelen.Het fonds sluit producenten van controversiële wapens en ook bedrijven met een hoge CO2-intensiteit uit. In periodes wanneer de niet-duurzame segmenten goed presteren, zal het fonds dus achterblijven bij de benchmark.De verwachting is dat op lange termijn duurzame bedrijven beter zullen presteren omdat die minder duurzaamheidsrisico’s hebben. Ze hebben bijvoorbeeld investeringen gedaan om hun bedrijfsmodellen te verduurzamen en zich te beschermen tegen klimaatrisico’s.

Top 5 posities (per 30 september 2022):

  1. Apple Inc. 4,30%
  2. Microsoft Corp. 3,21%
  3. Amazon Com Inc. 1,99%
  4. Tesla Inc. 1,36%
  5. Alphabet Inc Class A 1,13%

Beleggingsbeleid

Het doel van dit fonds is om de wereldwijde aandelenindex, de MSCI ACWI index, zo nauw mogelijk te volgen tegen lage kosten. De mandaatmanager gebruikt een optimalisatiemodel om ervoor te zorgen dat de verdeling naar regio’s en sectoren in lijn is met de index. Het fonds belegt in goed verhandelbare aandelen.

Duurzaam beleggingsbeleid

Voor dit mandaatfonds geldt het ESG-beleid van Rabobank. Dit houdt in dat factoren op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur meewegen bij de selectie van de beleggingen. Ook zijn bepaalde beleggingen altijd uitgesloten, bijvoorbeeld in fabrikanten van controversiële wapens en tabak.

Als bank willen we niet alleen uitsluiten, maar doen we ook aan actief eigenaarschap. Dit betekent dat we met industrieën en bedrijven in gesprek gaan over verduurzaming van hun businessmodel. Niet alleen over thema’s die te maken hebben met het klimaat, maar ook over diversiteit en inclusie, beloning van bestuurders en arbeidsomstandigheden. Door gebruik te maken van het stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen zetten we extra kracht bij.

Voor dit fonds geldt aanvullend dat we ernaar streven dat bedrijven in portefeuille gemiddeld minimaal 30% minder CO2 uitstoten dan de wereldaandelenindex. Dit betekent in de praktijk dat het fonds minder belegd kan zijn in bedrijven met een hoge CO2-uitstoot in de sectoren energie, basismaterialen en nutsbedrijven.

Mandaatmanager

Amundi Asset Management

Het Franse Amundi is een van de grootste vermogensbeheerders in Europa. Het biedt een breed scala aan beleggingsstrategieën en is voorloper op het gebied van indexfondsen. De afgelopen jaren is ESG (aandacht voor milieu, maatschappij en goed bestuur) steeds meer geïntegreerd in deze strategieën. Het bedrijf heeft de ‘Principles for Responsible Investing (Principes voor Duurzaam Beleggen) van de VN ondertekend.

De strategie binnen het 1895 Wereld Aandelen Enhanced Index Fonds wordt beheerd door het ervaren aandelenindexteam dat uit tien portefeuillemanagers bestaat. Zij worden ondersteund door een datateam en een groot aantal IT-specialisten.

Risicomanagement

Verhandelbaarheid

Het fonds volgt de MSCI ACWI index. Dit zijn goed verhandelbare aandelen waardoor de liquiditeitsrisico’s laag zijn.

Uitsluitingen in het kader van ESG

Door het duurzame beleggingsbeleid van Rabobank is het fonds niet belegd in een aantal categorieën bedrijven. Dit zorgt ervoor dat de prestaties van het fonds kunnen afwijken van de benchmark waar deze beleggingen wel in zitten.