1895 Euro Obligaties Index Fonds

26 oktober 2022 13:44

Dit fonds belegt passief in obligaties van hoge kwaliteit (investment grade) in euro’s. Denk aan staatsobligaties, overheidsgerelateerde obligaties, bedrijfsobligaties en obligaties met onderpand (zoals covered bonds, pfandbriefe, en Asset Backed Securities). Het fonds volgt de Bloomberg Euro-Aggregate 500MM+ Bond Index. Het belegt volgens het duurzaamheidsbeleid van Rabobank. Als belegger ontvang je twee keer per jaar dividend, in juni en december.

“De vijf grootste landen in de portefeuille zijn Frankrijk (22%), Duitsland (19%), Italië (14%), Spanje (10%) en Nederland (5%).”

Recente ontwikkelingen en wijzigingen

Het fonds heeft vanaf het begin van het jaar tot en met 30 september een rendement behaald van -16,1% versus -16,2% voor de benchmark. Het fonds presteerde vooral in februari en maart beter dan de benchmark. De portefeuilles hadden geen blootstelling aan Rusland vanwege het ESG-beleid van Rabobank.

Beleggingsbeleid

Het doel van dit fonds is om de Bloomberg Euro-Aggregate 500MM+ Bond Index zo nauw mogelijk te volgen tegen lage kosten. In deze index zijn alle reguliere investment grade obligaties in euro opgenomen met een omvang van ten minste 500 miljoen euro.

De mandaatmanager gebruikt een optimalisatiemodel, de zogenaamde stratified sampling optimalisatietechniek. Dit is een methode waarbij een fondsmanager niet de volledige benchmark repliceert, maar alleen de grootste en meest liquide componenten uit de index om zo de liquiditeit van de portefeuille te optimaliseren. Door kleinere, minder liquide posities te vermijden, bespaart de fondsmanager bovendien de kosten voor het repliceren van dat deel van de portefeuille. Het model optimaliseert op meerdere elementen zoals sectoren, landen, looptijden, convexiteit, liquiditeitsrisico en kredietkwaliteit.

Duurzaam beleggingsbeleid

Voor dit mandaatfonds geldt het ESG-beleid van Rabobank. Dit houdt in dat factoren op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur meewegen bij de selectie van de beleggingen. Ook zijn bepaalde beleggingen altijd uitgesloten, bijvoorbeeld in fabrikanten van controversiële wapens en tabak.

Daarnaast worden bedrijven uitgesloten die de beginselen van het Global Compact (GC) van de Verenigde Naties (VN) overtreden. De GC bestaat uit tien principes om ondernemingen wereldwijd aan te moedigen een duurzaam en sociaal verantwoord beleid te voeren en verslag uit te brengen over de uitvoering ervan. Het betreft thema’s als mensenrechten, arbeidsrechten, bescherming van het milieu en het tegengaan van corruptie.

Verder worden staatsobligaties uitgesloten die zijn uitgegeven door staten die zijn onderworpen aan sancties van de VN , de Verenigde Staten en/of de Europese Unie in de vorm van een wapenembargo, financiële beperkingen en reisbeperkingen.

Mandaatmanager

State Street Global Advisors

State Street is een van de grootste fondshuizen gespecialiseerd in indexbeleggen, met circa 364 miljard euro onder beheer voor obligaties. De onderneming is sterk op het vlak van ESG-research voor obligaties. Indexbeleggen is de kernactiviteit van het bedrijf, wat zorgt voor een strategische focus op de lange termijn, evenals voortdurende investeringen en indexoptimalisaties. De omvang leidt tot schaalvoordelen. Het bedrijf heeft de Principes voor Verantwoord Beleggen van de VN ondertekend.

De strategie binnen het 1895 Euro Obligaties Index Fonds wordt beheerd door een ervaren beleggingsteam, dat ook analisten en investmentmanagers buiten de VS heeft en veel ervaring heeft met het uitvoeren van specifieke strategieën op de Euro Aggregate Bond index. Het beheerteam van State Street bestaat uit 39 portefeuillemanagers (met gemiddeld 16 jaar beleggingservaring), waarvan er 12 in London zijn gevestigd.

Risicomanagement

Verhandelbaarheid

Het fonds volgt de Bloomberg Euro-Aggregate 500MM+ Bond index. Deze bestaat merendeels uit goed verhandelbare obligaties, waardoor de liquiditeitsrisico’s laag zijn.

Uitsluitingen in het kader van ESG

Door het duurzame beleggingsbeleid van Rabobank is het fonds niet belegd in een aantal categorieën bedrijven. Dit zorgt ervoor dat de prestaties van het fonds kunnen afwijken van de benchmark waar deze beleggingen wel in zitten.