Jouw Jaaroverzicht Beleggingsportefeuille

Heb je een effectenrekening bij de Rabobank? Dan ontvangt je eind januari het Jaaroverzicht Beleggingsportefeuille. Je krijgt dit overzicht omdat je in het afgelopen jaar inkomsten uit beleggingen hebt ontvangen (dividend of couponrente) of beleggingen in je portefeuille had per 31 december.

Effectenrekening en effectenportefeuille

Jouw jaaroverzicht bevat:

de waarde van de beleggingen op je Rabo Effectenrekening per 1 januari en 31 december een overzicht van de beleggingen op je Rabo Effectenrekening per 31 december een specificatie van dit jaar van de ontvangen inkomsten uit je beleggingen (dividend of couponrente)

Belastingaangifte

Op het jaaroverzicht vind je informatie die je nodig hebt voor de aangifte van de inkomstenbelasting.

Antwoord op veelgestelde vragen

Hoe en wanneer ontvang ik het Jaaroverzicht Beleggingsportefeuille?

Je ontvangt het Jaaroverzicht Beleggingsportefeuille eind januari.

Maak je gebruik van Rabo Online Bankieren, dan ontvang je het jaaroverzicht over het algemeen digitaal in pdf-vorm in je Berichten Inbox in Rabo Online Bankieren. Als je het Jaaroverzicht Beleggingsportefeuille opent, kun je het vervolgens op je eigen computer opslaan en printen.

Als je geen toegang hebt tot Rabo Online bankieren, ontvang je het Jaaroverzicht Beleggingsportefeuille per post van ons.

Hoe herken ik groene beleggingen op het Jaaroverzicht Beleggingsportefeuille?

Op de eerste pagina zie je de waarde van je beleggingen op jouw Rabo Effectenrekening. Als je groene beleggingen hebt, wordt de waarde van deze beleggingen apart vermeld. Op de volgende pagina’s zie je de beleggingsproducten die je op 31 december in de portefeuille had. Groene beleggingen kun je herkennen aan een groen vinkje bij het beleggingsproduct.

Welke koersen zijn gebruikt voor het jaaroverzicht?

Bij de beleggingsproducten die je op 31 december in je portefeuille had, staat een koers. Dit is de slotkoers van de laatste handelsdag van dat jaar.

In enkele gevallen is er geen slotkoers van de laatste handelsdag, waardoor de meest recente koers in het nieuwe jaar wordt getoond. In dat geval kan de waarde zoals vermeld in het jaaroverzicht, afwijken van de waarde op 31 december in andere overzichten.

Wat moet ik doen als er staat ‘koers onbekend’?

Staat bij een beleggingsproduct geen koers, maar 'koers onbekend'? Dan was er geen recente handelskoers beschikbaar. Om de waarde van het betreffende beleggingsproduct in je belastingaangifte te verwerken, kun je deze waarde zelf bepalen met behulp van externe koersbronnen.

Ik heb geen jaaroverzicht ontvangen. Wat kan ik doen?

Je ontvangt eind januari het Jaaroverzicht Beleggingsportefeuille als je in het afgelopen jaar inkomsten uit beleggingen hebt ontvangen (dividend of couponrente) of beleggingen in je portefeuille had per 31 december.

Had je een Jaaroverzicht Beleggingsportefeuille moeten ontvangen maar vind je deze niet in je Berichten Inbox op Rabo Online Bankieren? Dan kun je een kopie van het jaaroverzicht opvragen via je bank.

Beleg je zelfstandig? Vraag dan een kopie aan via beleggen@rabobank.nl. Vermeld hierbij het portefeuillenummer van je effectenrekening.

Ik heb geen jaaroverzicht ontvangen. Hoe controleer ik mijn VIA?

Je ontvangt het Jaaroverzicht Beleggingsportefeuille eind januari als je in het afgelopen jaar inkomsten uit beleggingen hebt ontvangen (dividend of couponrente) of beleggingen in je portefeuille had per 31 december. Indien dit niet het geval is, ontvang je geen jaaroverzicht. 

Om toch je Voorlopig Ingevulde Aangifte (VIA) te kunnen controleren, kun je op het Jaaroverzicht Beleggingsportefeuille van 2 jaar geleden de waarde per 31 december opzoeken. Dit bedrag komt overeen met de waarde van 1 januari van afgelopen jaar in de VIA. 

Kun je het Jaaroverzicht Beleggingsportefeuille van 2 jaar geleden niet (meer) vinden in je Berichten Inbox op Rabo Online Bankieren? Dan kan je een kopie van het jaaroverzicht opvragen via jouw bank. 

Beleg je zelfstandig? Vraag dan een kopie aan via beleggen@rabobank.nl. Vermeld hierbij het portefeuillenummer van je effectenrekening.

Kan ik het jaaroverzicht volgend jaar digitaal ontvangen?

Ontvang je een papieren overzicht en wil je vanaf volgend jaar uitsluitend een digitaal jaaroverzicht ontvangen? Dat kan je aanpassen bij ‘Zelf Regelen’ binnen Rabo Online Bankieren.

Als je in het Zelf Regelen menu bent, klik je rechtsboven op de vraag ‘Hoe kan ik mijn instellingen ontvangstwijze digitale documenten aanpassen?’. Vervolgens klik je op ‘instellen ontvangstwijze digitale documenten’ en haal je bij Financieel Jaaroverzicht het vinkje bij ‘papier’ weg. Je ontvangt dan het fiscaal jaaroverzicht en het jaaroverzicht beleggingsportefeuille digitaal in PDF in je Berichten in Rabo Online Bankieren.

Helaas kan deze instelling nog niet gewijzigd worden via de Rabo Bankieren App.

Hoe moet ik mijn belastingaangifte invullen?

Ben je in Nederland belastingplichtig en maken je beleggingsproducten deel uit van je privévermogen? Dan moet je de waarde van je effectenrekening per 1 januari opgeven voor de inkomstenbelasting in box 3.

Op de eerste pagina van het jaaroverzicht vind je de informatie die je kunt gebruiken om je belastingaangifte te doen.

Als je belegt in Rabo LevensloopBeleggen, Rabo ToekomstBeleggen of de Rabo OpbouwEffectenrekening, dan gelden andere regels. Deze beleggingsproducten vallen namelijk niet onder de vermogensrendementsheffing van box 3. Als je in (één van) deze producten belegt, hoeft je de waarde niet te vermelden in de aangifte inkomstenbelasting, zolang je voldoet aan de fiscale voorwaarden die voor deze producten gelden.

Heb je vragen over het invullen van je belastingaangifte? Neem dan contact op met je accountant, je belastingadviseur of de Belasting Telefoon via het telefoonnummer: 0800-0543 (gratis nummer van de Belastingdienst).

Krijg ik een vrijstelling of heffingskorting voor groene beleggingen?

Voor groene beleggingen bestaat een vrijstelling in box 3 met een heffingskorting op het vrijgestelde bedrag. Meer informatie over groene beleggingen staat op de website van de Belastingdienst.

Lees meer op de website van de Belastingdienst

Hoe moet ik de Nederlandse dividendbelasting in mijn Nederlandse aangifte inkomstenbelasting verwerken?

De op je dividenduitkering ingehouden Nederlandse dividendbelasting kan worden verrekend met de inkomstenbelasting die je moet betalen. 

Meer informatie over het verrekenen van Nederlandse dividendbelasting vind je op de website van de Belastingdienst.

Hoe moet ik buitenlandse bronbelasting in mijn Nederlandse aangifte inkomstenbelasting verwerken?

Als er buitenlandse bronbelasting is ingehouden, kun je die mogelijk (gedeeltelijk) verrekenen met de in Nederland verschuldigde inkomstenbelasting. Mogelijk kun je ook (een gedeelte van) de ingehouden bronbelasting terugvragen in het buitenland. Of dit kan en tot welk bedrag, is afhankelijk van het belastingverdrag met het betreffende land waar de onderneming die het dividend uitkeert gevestigd is.

Informatie over (gedeeltelijke) teruggave of vrijstelling van buitenlandse bronbelasting, die is ingehouden op de dividenden of rente, vind je op de website van de Belastingdienst.

Waarom is er geen dividendbelasting ingehouden?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom er door de uitkerende vennootschap geen dividendbelasting wordt ingehouden op dividend of rente. Bij een dividenduitkering vanuit bijvoorbeeld de agioreserve hoeft er, mits wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden, volgens de Nederlandse belastingregels geen dividendbelasting ingehouden te worden. Het komt ook vaak voor dat bij een keuzedividend, waarbij nieuwe aandelen worden uitgegeven, geen dividendbelasting wordt ingehouden.

Als je belegt in Rabo LevensloopBeleggen, Rabo ToekomstBeleggen of de Rabo OpbouwEffectenrekening, dan heb je geen dividendbelasting betaald in verband met het fiscale karakter van deze rekeningen. Het mogelijke bruto dividend is volledig herbelegd in het betreffende beleggingsfonds in je portefeuille.

Wat moet ik doen als een transactie dit jaar is uitgevoerd met een rentedatum in vorig jaar?

Het kan voorkomen dat een transactie in het nieuwe jaar is uitgevoerd met een rentedatum in het vorige jaar. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een correctie of bij een uitkering. Je kunt dit zien op de effectennota; hierop staat wanneer de transactie is uitgevoerd en met welke rentedatum.

Als de transactie wel verwerkt is op het Jaaroverzicht Beleggingsportefeuille en niet is verwerkt op het Financiële Jaaroverzicht van de geldrekening, moet je deze af- of bijboekingen zelf verwerken in het eindsaldo van de geldrekening en mogelijk zelf aanpassen in je Voorlopig Ingevulde Aangifte (VIA).

N.B. Het Financiële Jaaroverzicht van de geldrekening wordt op 31 december om 23:59u aangemaakt. Transacties die na die tijd zijn verwerkt met een rentedatum in het vorige jaar, zijn hierin niet meegenomen.

Hoe kan ik beleggingen kopen of verkopen?

Je kunt beleggingen kopen en verkopen via Rabo Internetbankieren, de Rabo App of via de Rabo Orderlijn, telefoonnummer 030-2313131 (lokaal tarief). Als je belegt met een adviseur, kun je hiervoor contact opnemen met je adviseur.

Let erop dat de waarde die op het Jaaroverzicht of op Rabo Online Bankieren staat een indicatieve waarde is. Dit is geen garantie voor de opbrengst van een eventuele verkoop.

Vragen over het jaaroverzicht?

Heb je vragen of opmerkingen over je Jaaroverzicht Beleggingsportefeuille? Neem dan contact op met je eigen Rabobank.
Beleg je via Rabo Zelf Beleggen? Dan kun je ook terecht bij het Service Centrum Beleggen via het telefoonnummer 030-2313131 (lokaal tarief). Je kunt ook een e-mail sturen naar beleggen@rabobank.nl.