Uw jaaroverzicht beleggingsportefeuille

Heeft u een effectenrekening bij de Rabobank? Dan ontvangt u eind januari het Jaaroverzicht Beleggingsportefeuille. U krijgt dit overzicht omdat u in het afgelopen jaar inkomsten uit beleggingen heeft ontvangen (dividend of couponrente) of beleggingen in uw portefeuille had per 31 december.

Effectenrekening en effectenportefeuille

Uw jaaroverzicht bevat:

  • de waarde van de beleggingen op uw Rabo Effectenrekening per 1 januari en 31 december 
  • een overzicht van de beleggingen op uw Rabo Effectenrekening per 31 december 
  • een specificatie van dit jaar van de ontvangen inkomsten uit uw beleggingen (dividend of couponrente)

Uw belastingaangifte

Op het jaaroverzicht vindt u informatie die u nodig heeft voor uw aangifte inkomstenbelasting.

Antwoord op veelgestelde vragen

Hoe en wanneer ontvang ik het Jaaroverzicht Beleggingsportefeuille?

U ontvangt uw Jaaroverzicht Beleggingsportefeuille eind januari.

Maakt u gebruik van Rabo Internetbankieren, dan krijgt u het jaaroverzicht over het algemeen digitaal in pdf-vorm in uw Berichten in-box in Rabo Internetbankieren. Als u het Jaaroverzicht Beleggingsportefeuille opent, kunt u het vervolgens op uw eigen computer opslaan en printen.

Als u geen toegang heeft tot Rabo Internetbankieren, ontvangt u het Jaaroverzicht Beleggingsportefeuille per post van ons.

Hoe herken ik groene beleggingen op het Jaaroverzicht Beleggingsportefeuille?

Op de eerste pagina ziet u de waarde van uw beleggingen op uw Rabo Effectenrekening. Als u groene beleggingen heeft, wordt de waarde van deze beleggingen apart vermeld. Op de volgende pagina’s ziet u de beleggingsproducten die u op 31 december in portefeuille had. Groene beleggingen kunt u herkennen aan een groen vinkje bij het beleggingsproduct.

Welke koersen zijn gebruikt voor het jaaroverzicht?

Bij de beleggingsproducten die u op 31 december in uw portefeuille had, staat een koers. Dit is de slotkoers van de laatste handelsdag van dat jaar.

In enkele gevallen is er geen slotkoers van de laatste handelsdag, dan wordt de meest recente koers in het nieuwe jaar getoond. In dat geval kan de waarde zoals vermeld in het jaaroverzicht, afwijken van de waarde op 31 december in andere overzichten.

Wat moet ik doen als er staat ‘koers onbekend’?

Staat bij een beleggingsproduct geen koers, maar 'koers onbekend'? Dan was er geen recente handelskoers beschikbaar. Om de waarde van het betreffende beleggingsproduct in uw belastingaangifte te verwerken, kunt u deze waarde zelf bepalen met behulp van externe koersbronnen.

Ik heb geen jaaroverzicht ontvangen. Wat kan ik doen?

Het Jaaroverzicht Beleggingsportefeuille ontvangt u eind januari als u in het afgelopen jaar inkomsten uit beleggingen heeft ontvangen (dividend of couponrente) of beleggingen in uw portefeuille had per 31 december.

Had u een Jaaroverzicht Beleggingsportefeuille moeten ontvangen, en vindt u deze niet in uw Berichten op Rabo Internetbankieren?

Dan kunt u een kopie van het jaaroverzicht opvragen via uw bank.

Belegt u zelfstandig? Vraag dan een kopie aan via beleggen@rabobank.nl. Vermeld hierbij het portefeuillenummer van uw effectenrekening.

Ik heb geen jaaroverzicht ontvangen. Hoe controleer ik mijn VIA?

Het Jaaroverzicht Beleggingsportefeuille ontvangt u eind januari als u in het afgelopen jaar inkomsten uit beleggingen heeft ontvangen (dividend of couponrente) of beleggingen in uw portefeuille had per 31 december. 

Als dit niet het geval is, ontvangt u geen jaaroverzicht. Om toch uw Voorlopig Ingevulde Aangifte (VIA) te kunnen controleren, kunt u op het Jaaroverzicht Beleggingsportefeuille over 2 jaar geleden de waarde per 31 december opzoeken. Dit bedrag komt overeen met de waarde van 1 januari van afgelopen jaar in de VIA. 

Kunt u het Jaaroverzicht Beleggingsportefeuille over 2 jaar geleden niet (meer) vinden in uw Berichten op Rabo Internetbankieren? 

Dan kunt u een kopie van het jaaroverzicht opvragen via uw bank. 

Belegt u zelfstandig? Vraag dan een kopie aan via beleggen@rabobank.nl. Vermeld hierbij het portefeuillenummer van uw effectenrekening.

Kan ik het jaaroverzicht volgend jaar digitaal ontvangen?

Ontvangt u een papieren overzicht en wilt u vanaf volgend jaar uitsluitend een digitaal jaaroverzicht ontvangen? Dat kan. Maar helaas nog niet in de nieuwe internetbankieren omgeving. Klik daarom als u ingelogd bent op de knop ‘Naar mijn oude internetbankieren’. Deze knop vindt u aan de rechterkant van de pagina. 

Als u in de oude internetbankieren omgeving bent, klikt u in het menu onder de blauwe balk op ‘Instellingen’. Vervolgens klikt u op ‘instellen ontvangstwijze digitale documenten’ en haalt u bij Financieel Jaaroverzicht het vinkje bij ‘papier’ weg. U ontvangt dan het fiscaal jaaroverzicht en het jaaroverzicht beleggingsportefeuille digitaal in PDF in uw Berichten in Rabo Internetbankieren.

Hoe moet ik mijn belastingaangifte invullen?

Bent u in Nederland belastingplichtig en maken uw beleggingsproducten deel uit van uw privévermogen? Dan moet u de waarde van uw effectenrekening per 1 januari opgeven voor de inkomstenbelasting in box 3.

Op de eerste pagina van het jaaroverzicht vindt u de informatie die u kunt gebruiken om uw belastingaangifte te doen.

Heeft u een Rabo LevensloopBeleggen, Rabo ToekomstBeleggen of een Rabo Opbouweffectenrekening? Deze beleggingsproducten vallen niet onder de vermogensrendementsheffing van box 3. Als u in (één van) deze producten belegt, hoeft u de waarde niet te vermelden in de aangifte inkomstenbelasting, zolang u voldoet aan de fiscale voorwaarden die voor deze producten gelden.

Heeft u vragen over het invullen van uw belastingaangifte? Neem dan contact op met uw accountant, uw belastingadviseur of de Belasting Telefoon via het telefoonnummer: 0800-0543 (gratis nummer van de Belastingdienst).

Krijg ik een vrijstelling of heffingskorting voor groene beleggingen?

Voor groene beleggingen bestaat een vrijstelling in box 3 met een heffingskorting op het vrijgestelde bedrag. Meer informatie over groene beleggingen staat op de website van de Belastingdienst.

Lees meer op de website van de Belastingdienst

Hoe kan ik Nederlandse dividendbelasting terugvragen?

De op uw dividenduitkering ingehouden Nederlandse dividendbelasting kan worden verrekend met de inkomstenbelasting die u moet betalen.
Meer informatie over het verrekenen van Nederlandse dividendbelasting vindt u op de website van de belastingdienst.

Hoe kan ik buitenlandse bronbelasting terugvragen?

Als er buitenlandse bronbelasting is ingehouden, kunt u die mogelijk (gedeeltelijk) verrekenen met de in Nederland verschuldigde inkomstenbelasting. Mogelijk kunt u ook (een gedeelte van) de ingehouden bronbelasting terugvragen in het buitenland. Of dit kan en tot welk bedrag is afhankelijk van het belastingverdrag met het betreffende land.

Informatie over (gedeeltelijke) teruggaaf of vrijstelling van buitenlandse bronbelasting vindt u op de website van de belastingdienst.

Waarom is er geen dividendbelasting ingehouden?

Er zijn verschillende redenen waarom er geen dividendbelasting betaald hoeft te worden. Bij een uitkering vanuit bijvoorbeeld de reserve hoeft er volgens de Nederlandse belastingregels geen dividendbelasting ingehouden te worden. Het komt ook vaak voor dat bij een keuzedividend, waarbij nieuwe aandelen worden uitgegeven, geen dividendbelasting wordt ingehouden.

Als u belegt in Rabo LevensloopBeleggen, Rabo ToekomstBeleggen of de Rabo OpbouwEffectenrekening, dan heeft u geen dividendbelasting betaald in verband met het fiscale karakter van deze rekeningen. Het mogelijke bruto dividend is volledig herbelegd in het betreffende beleggingsfonds in uw portefeuille.

Wat moet ik doen als een transactie dit jaar is uitgevoerd met een rentedatum in vorig jaar?

Het kan voorkomen dat een transactie in het nieuwe jaar is uitgevoerd met een rentedatum in het vorige jaar. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een correctie of bij een uitkering. U kunt dit zien op de effectennota; hierop staat wanneer de transactie is uitgevoerd en met welke rentedatum.

Als de transactie wel verwerkt is op het Jaaroverzicht Beleggingsportefeuille en niet is verwerkt op het Financiële Jaaroverzicht van de geldrekening, moet u deze af- of bijboekingen zelf verwerken in het eindsaldo van de geldrekening en mogelijk zelf aanpassen in uw Voorlopig Ingevulde Aangifte (VIA).

N.B. Het Financiële Jaaroverzicht van de geldrekening wordt op 31 december om 23:59u aangemaakt. Transacties die na die tijd zijn verwerkt met een rentedatum in het vorige jaar, zijn hierin niet meegenomen.

Hoe kan ik beleggingen kopen of verkopen?

U kunt beleggingen kopen en verkopen via Rabo Internetbankieren, de Rabo Bankieren App of via de Rabo Orderlijn, telefoonnummer 0900-0705, keuze 2. Als u belegt met een adviseur, kunt u hiervoor contact opnemen met uw adviseur.

Let erop dat de waarde die op het Jaaroverzicht of op Rabo Internetbankieren staat een indicatieve waarde is. Dit is geen garantie voor de opbrengst van een eventuele verkoop.

Vragen over uw jaaroverzicht?

Heeft u vragen of opmerkingen over uw Jaaroverzicht Beleggingsportefeuille? Neem dan contact op met uw eigen Rabobank. Belegt u via Rabo Zelf Beleggen? Dan kunt u ook terecht bij het Service Centrum Beleggen via het telefoonnummer 0900-0705, keuze 3 (lokaal tarief). U kunt ook een e-mail sturen naar beleggen@rabobank.nl.

Zelf regelen & Contact

Zelf regelen Contact Chat Bel ons