Uw jaaroverzicht 2017

Heeft u een effectenrekening bij de Rabobank? Dan ontvangt u eind januari 2018 het Jaaroverzicht Beleggingsportefeuille. U krijgt dit overzicht omdat u in het kalenderjaar 2017 inkomsten uit beleggingen heeft ontvangen (dividend of couponrente) of beleggingen in uw portefeuille heeft per 31 december 2017.

Effectenrekening en effectenportefeuille

Uw jaaroverzicht bevat:

 • de waarde van de beleggingen op uw Rabo Effectenrekening per 1 januari 2017 en 31 december 2017
 • een overzicht van de beleggingen op uw Rabo Effectenrekening per 31 december 2017
 • een specificatie van de in 2017 ontvangen inkomsten uit uw beleggingen, (dividend of couponrente)

Uw belastingaangifte

Op het jaaroverzicht vindt u informatie die u nodig heeft voor uw aangifte inkomstenbelasting over het belastingjaar 2017. Bij uw jaaroverzicht ontvangt u ook een toelichting. Deze toelichting is gericht op Rabobankklanten die in Nederland wonen.

Antwoord op veelgestelde vragen

Hoe moet ik mijn belastingaangifte invullen?

Bent u in Nederland belastingplichtig en maken uw beleggingsproducten deel uit van uw privévermogen? Dan moet u de waarde van uw effectenrekening per 1 januari 2017 opgeven voor de inkomstenbelasting in box 3.

Heeft u vragen over het invullen van uw belastingaangifte? Neem dan contact op met uw accountant, uw belastingadviseur of de Belasting Telefoon via het telefoonnummer: 0800-0543 (gratis nummer van de Belastingdienst).

Hoe kan ik dividend- en/of buitenlandse bronbelasting terugvragen?

De op uw dividenduitkering ingehouden Nederlandse dividendbelasting kan worden verrekend met de inkomstenbelasting die u moet betalen.

Als er buitenlandse bronbelasting is ingehouden, kunt u die mogelijk (gedeeltelijk) verrekenen met de in Nederland verschuldigde inkomstenbelasting. Mogelijk kunt u ook (een gedeelte van) de ingehouden bronbelasting terugvragen in het buitenland. Of dit kan en tot welk bedrag is afhankelijk van het belastingverdrag met het betreffende land.

Meer informatie over bron- en dividendbelasting leest u op www.belastingdienst.nl

Waarom is er geen dividendbelasting ingehouden?

Er zijn verschillende redenen waarom er geen dividendbelasting betaald hoeft te worden. Bij een uitkering vanuit bijvoorbeeld de reserve hoeft er volgens de Nederlandse belastingregels geen dividendbelasting ingehouden te worden. Het komt ook vaak voor dat bij een keuzedividend, waarbij nieuwe aandelen worden uitgegeven, geen dividendbelasting is ingehouden.

Als u belegt in Rabo LevensloopBeleggen, Rabo ToekomstBeleggen ofde Rabo OpbouwEffectenrekening, dan heeft u geen dividendbelasting betaald in verband met het fiscale karakter van deze rekeningen. Het mogelijke bruto dividend is volledig herbelegd in het betreffende beleggingsfonds in uw portefeuille.

Krijg ik een vrijstelling of heffingskorting voor groene beleggingen?

Voor groene beleggingen bestaat een vrijstelling in box 3 met een heffingskorting op het vrijgestelde bedrag. Meer informatie over groene beleggingen staat op de website van de Belastingdienst.

Lees meer op de website van de Belastingdienst

Hoe en wanneer ontvang ik het Jaaroverzicht Beleggingsportefeuille?

U ontvangt uw Jaaroverzicht Beleggingsportefeuille ieder jaar eind januari. Maakt u gebruik van Rabo Internetbankieren, dan krijgt u het jaaroverzicht over het algemeen digitaal in pdf-vorm in uw Berichten in Rabo InternetbankierenAls u het Jaaroverzicht Beleggingsportefeuille opent, kunt u het vervolgens op uw eigen computer opslaan en printen. Wanneer u geen toegang heeft tot Rabo Internetbankieren, ontvangt u het Jaaroverzicht Beleggingsportefeuille per post van ons.

Kan ik kiezen of ik het jaaroverzicht volgend jaar digitaal of op papier krijg?

Ja, dat kunt u instellen in Rabo Internetbankieren. Dit werkt eenvoudig:

 • log in
 • kies in het horizontale menu onder de blauwe balk voor 'Instellingen'
 • kies vervolgens voor 'Instellen ontvangstwijze digitale documenten'
 • vink aan of u een papieren versie wilt ontvangen van het jaaroverzicht
 • ontvangt u nu een digitaal en een papieren overzicht en wilt u vanaf volgend jaar alleen een digitaal overzicht ontvangen, dan kunt u het vinkje bij ‘papier’ weghalen
Welke koersen zijn gebruikt voor het jaaroverzicht?

Bij de beleggingsproducten die u op 31 december 2017 in uw portefeuille had, staat een koers. Dit is de slotkoers van de laatste handelsdag in 2017. In enkele gevallen is er geen slotkoers van de laatste handelsdag in 2017, dan wordt de meest recente koers in 2017 getoond. Staat er 'koers onbekend'? Dan was er geen recente handelskoers beschikbaar. Om de waarde van het betreffende beleggingsproduct in uw belastingaangifte te verwerken, kunt u deze waarde zelf bepalen met behulp van externe koersbronnen.

Ik heb geen jaaroverzicht ontvangen. Wat kan ik doen?

U ontvangt het Jaaroverzicht Beleggingsportefeuille:

 • alleen als u:
  • in het kalenderjaar 2017 inkomsten uit uw beleggingen heeft ontvangen (dividend of couponrente) en/of
  • eén of meerdere beleggingen in uw portefeuille had per 31 december 2017
 • eind januari 2018
 • in uw Berichten als u gebruik maakt van Rabo Internetbankieren
 • Had u een Jaaroverzicht Beleggingsportefeuille moeten ontvangen, en vindt u deze niet in uw Berichten?

Dan kunt u een kopie van het jaaroverzicht opvragen via uw bank.

Belegt u zelfstandig? Vraag dan een kopie aan via beleggen@rabobank.nl. Vermeld hierbij uw Beleggingsportefeuillenummer.

Hoe kan ik beleggingen kopen of verkopen?

U kunt beleggingen kopen en verkopen via Rabo Internetbankieren, de Rabo Bankieren Appof via de Rabo Orderlijn, telefoonnummer 0900-0705, keuze 2. Als u belegt met een adviseur, kunt u hiervoor contact opnemen met uw adviseur.

Let erop dat de waarde die op het Jaaroverzicht of op Rabo Internetbankieren staat een indicatieve waarde is. Dit is geen garantie voor de opbrengst van een eventuele verkoop.Als u een order wilt plaatsen via Rabo Internetbankieren, gaat u naar het onderdeel Beleggen. Een verkooporder kunt u plaatsen vanuit uw portefeuille door op het minteken te klikken dat rechts van de positie staat. U komt nu in het scherm 'Nieuwe verkooporder'. Als u alle velden heeft ingevuld, klikt u op 'Naar verzenden' om de order te bevestigen.

Waarom is het eindsaldo van mijn geldrekening op 31-12-2016 niet bijgewerkt?

Is het eindsaldo van uw geldrekening op 31-12-2016 niet bijgewerkt met de aan- en verkoopbedragen van effectentransacties die op 30 en 31 december 2016 nog zijn uitgevoerd? Bij een aankoop of verkoop van effecten wordt uw Rabo Effectenrekening onmiddellijk bijgewerkt. De financiële boeking van de effectentransactie op uw geldrekening vindt de volgende werkdag plaats. Het eindsaldo van de geldrekening werd in 2016 vastgesteld om 19:15 uur van de laatste werkdag (vrijdag 30 december 2016 , 19:15 uur). Dit saldo van de geldrekening is als eindsaldo doorgegeven aan de Belastingdienst in het kader van de Voorlopig Ingevulde Aangifte (VIA). Indien er effectentransacties zijn geweest op donderdagavond 29, vrijdag 30 en/of zaterdag 31 december 2016, dan zijn de bijbehorende geldboekingen dus niet verwerkt in het saldo van de geldrekening. Voor uw belastingaangifte dient u deze af- of bijboekingen dan zelf te verwerken in het eindsaldo van de geldrekening.

In 2017 wordt het eindsaldo van de geldrekening vastgesteld op 31 december 2017 om 23:59u. Effectentransacties die u op 29, 30 of 31 december 2017 doet, worden daardoor wel verwerkt in het eindsaldo van de geldrekening.

Ik heb geen jaaroverzicht ontvangen. Hoe controleer ik mijn VIA?

U ontvangt een jaaroverzicht beleggersportefeuille wanneer u in het kalenderjaar 2017 inkomsten uit beleggingen heeft ontvangen (dividend of couponrente) of als u één of meerdere beleggingen in uw portefeuille heeft per 31 december 2017. Als dit niet het geval is, ontvangt u geen jaaroverzicht. Om toch uw Voorlopig Ingevulde Aangifte (VIA) te kunnen controleren, kunt u op het jaaroverzicht beleggersportefeuille van 2016 (ontvangen in februari 2017) de waarde per 31 december 2016 opzoeken. Dit bedrag komt overeen met de waarde van 1 januari 2017 in de VIA. Dit overzicht heeft u ontvangen per post, of digitaal in pdf-vorm in uw Berichten in Rabo Internetbankieren. Mocht u dit overzicht niet meer kunnen vinden, kunt u een kopie van het jaaroverzicht opvragen via uw eigen Rabobank. Wanneer u belegt via Rabo Zelf Beleggen kunt u contact opnemen met het Service Centrum Beleggen via het telefoonnummer 0900-0705, keuze 3.

Vragen over uw jaaroverzicht?

Heeft u vragen of opmerkingen over uw Jaaroverzicht Beleggingsportefeuille? Neem dan contact op met uw eigen Rabobank. Belegt u via Rabo Zelf Beleggen? Dan kunt u ook terecht bij het Service Centrum Beleggen via het telefoonnummer 0900-0705, keuze 3 (lokaal tarief). U kunt ook een e-mail sturen naar beleggen@rabobank.nl.