Meer aandacht voor duurzaamheid in Azië

Publicatiedatum: 9 juni 2020
Auteur: Rishma 
Moennasing


Uit onderzoek toegespitst op Azië blijkt dat bedrijven die oog hebben voor milieu, mens en bestuur (environmental, social, governance ofwel ESG) betere rendementscijfers behalen, lagere risico’s hebben en hogere beurswaarderingen bereiken. Grote vermogensbeheerders en institutionele beleggers gaan daarom proactief het gesprek aan met bedrijven om meer aandacht voor ESG te vragen en issues te bespreken. In het bijzonder een goed bestuur ofwel de G in ESG krijgt veel aandacht, omdat je hiermee vaak ook verbeteringen kunt realiseren op milieu en sociale vlakken. Een goed managementteam houdt rekening met alle belanghebbenden (stakeholders) van een bedrijf. En stelt vragen als:  is het bedrijf zich voldoende bewust van de impact die bedrijfsactiviteiten hebben op de natuurlijke hulpbronnen in de omgeving, de milieuvervuiling die het veroorzaakt en houdt het voldoende rekening met de lokale arbeidsomstandigheden?

Vooral in Azië is goed ondernemingsbestuur een belangrijk onderwerp. Met name omdat dit naar een hoger niveau kan.

Conglomeraten onder een vergrootglas

Grote beleggers richten zich hierbij op een aantal onderwerpen. Een van deze onderwerpen is de samenstelling van het bestuur. In Azië zijn veel industriële conglomeraten in handen van één familie waarbij het bestuur vrijwel automatisch wordt overgedragen op de volgende generatie zonder dat goed leiderschap kritisch is beoordeeld. Ook wordt bekeken of het bestuur uit voldoende onafhankelijke leden bestaat en hoe hoog de diversiteit van het bestuur is. De verwevenheid van verschillende bedrijven die tot dezelfde holding en familie behoren, komen de transparantie in besluitvorming ook niet tegemoet. Vooral bij beloningsvoorstellen voor het bestuur is het van belang dat onafhankelijk bestuurders dit kritisch kunnen beoordelen.


Een goed voorbeeld is het bedrijf Samsung dat activiteiten heeft op het gebied van onder meer telecom, consumentenelektronica, zware industrie, halfgeleiders en projectontwikkeling. Maar ook in India zien we dit soort conglomeraten waaronder Tata Group en Reliance Industries en in China zijn talrijke voorbeelden te vinden.


Deze verwevenheid van bedrijven die in handen zijn van een familie maakt dat een aantal grote beleggers sceptisch is over Aziatische bedrijven en conglomeraten in het bijzonder. Zij gaan het gesprek aan met deze bedrijven om dit te veranderen. Zo heeft Samsung laten weten, mede onder politieke en juridische druk, dat het leiderschap niet meer automatisch overgaat naar de volgende generatie binnen de familie.


Een ander punt dat bij Aziatische bedrijven kritisch wordt bekeken zijn de aandeelhouders en het gebruik van hun stemrecht om positieve veranderingen bij ondernemingen te bereiken. Zo is het merendeel van de Chinese A-aandelen in handen van Retail beleggers die veelal een korte termijn beleggingshorizon hebben en vooral voor het financiële rendement gaan. Grote vermogensbeheerders kiezen daarom eerder voor bedrijven die in Hong Kong zijn genoteerd. De beleggers in deze aandelen hebben namelijk ook echt de ambitie om de duurzaamheid bij bedrijven te verbeteren. Ze gebruiken hiervoor proactief hun stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen en zijn continu in dialoog met bedrijven om meer bewustzijn over ESG-zaken te creëren.

Verplicht rapporteren over duurzaamheid

Wat de Chinese A-aandelen kan helpen, is dat bedrijven sinds dit jaar verplicht zijn om een rapportage te publiceren over hun initiatieven om bedrijfsprocessen te verduurzamen. Hierbij volgen beleggers met belangstelling zaken als veiligheid van data en het waarborgen van de privacy van klanten en medewerkers. Maar ook het verbeteren van de arbeids- en mensenrechten, verhogen van de bedrijfsethiek en de betrokkenheid van andere stakeholders zoals NGO’s bij de uitvoering.


Rabobank moedigt deze initiatieven aan, omdat het maatschappelijke rendement net zo belangrijk is. Door kritisch te volgen en in gesprek te blijven met bedrijven over deze onderwerpen, zorgen grote vermogensbeheerders ervoor dat een onderneming niet alleen duurzamer wordt maar dat al deze positieve zaken uiteindelijk ook gaan bijdragen aan betere rendementscijfers en de beurswaardering.

Fondsen in ons assortiment

Fondsen die deze gesprekken aangaan met Aziatische bedrijven zijn bijvoorbeeld JPMorgan Asia Growth en Wellington Asian Opportunities.

JPMorgan Asia Growth
JPMorgan is een belangrijke belegger in Zuidoost-Azië. Zij heeft een groot team van analisten en fondsmanagers die de ESG-zaken bij bedrijven aankaarten waaronder in China. Doordat het aantal beursnoteringen van Chinese A-aandelen stijgt ziet zij meer kwalitatief goede bedrijven in dit segment. JPMorgan belegt meer in dit type aandelen, waardoor zij meer gesprekken met deze bedrijven voert om de duurzaamheid naar een hoger niveau te brengen. Als grote belegger in deze aandelen hebben deze gesprekken ook impact op het bestuur. In Zuid-Korea voert zij gesprekken over meer onafhankelijke leden in het bestuur te krijgen van ondernemingen. Om dit signaal kracht bij te zetten heeft zij afgelopen tijd tegen benoemingen in bestuur gestemd bij een aantal Koreaanse bedrijven waaronder: Hyundai Glovis, Hanwha Solutions, GS Retail en LG Household.


Wellington Asian Opportunities
Hoewel Wellington eigen ESG-analisten heeft, kiest zij er bewust voor om de gesprekken over duurzame onderwerpen direct door de fondsmanagers te laten doen. Zij kennen het bestuur goed die ze al spreken over financiële zaken en door deze goede relatie kunnen ze toelichten waarom een verbetering van ESG-zaken nodig zijn. Een van de onderwerpen die zij aankaart bij bedrijven is meer bewustzijn creëren over diversiteit in het bestuur. Een ander voorbeeld is dat Wellington bedrijven vraagt om de duurzame ambities meer concreet te maken door het benoemen van meetbare doelstellingen zodat bedrijven hierop focus houden.


Mede door deze focus op duurzaamheid zijn zowel JPMorgan als Wellington belegd in toonzettende bedrijven met een sterk bedrijfsmodel. Beide fondsen hebben dan ook over de lange termijn betere prestaties behaald de benchmark voor Aziatische beleggingen (de MSCI AC Asia ex Japan index).

Terug naar andere artikelen uit BeterBeleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De genoemde fondsen zijn ter illustratie van het thema en op geen enkele wijze een aanbeveling.