Hoe duurzaam is duurzaam beleggen?

Publicatiedatum: 20 mei 2021
Auteur: Rishma Moennasing

Bij duurzaam beleggen komt een aantal vragen standaard terug. Is het ene fonds bijvoorbeeld groener dan een ander fonds, welk fonds is duurzamer, kost duurzaam beleggen rendement en heeft het effect? Vragen die steeds belangrijker worden nu het vermogen in duurzame fondsen en het aantal producten hard zijn gegroeid in de afgelopen jaren. Volgens toezichthouders vragen deze ontwikkelingen om meer openheid over het beleid en de belofte van deze fondsen. Dit heeft geleid tot de introductie van de Sustainable Finance Disclosure (SFDR).

Groene golf door beleggingsindustrie met SFDR

Begin maart dit jaar, om precies te zijn op 10 maart, ging een groene golf door de beleggingsindustrie. Op die datum zijn nieuwe regels voor duurzaam beleggen, de SFDR, van start gegaan. De SFDR is onder andere in het leven geroepen om eindbeleggers meer inzicht te geven in hoe duurzaam een belegging is. Daarbij geeft het inzicht in wat de primaire doelen zijn van beleggingen en worden de duurzame kenmerken van een beleggingsproduct gerapporteerd. Deze transparantie is nodig omdat in de afgelopen jaren een wildgroei aan duurzame beleggingsfondsen is ontstaan.

De openheid over de duurzame doelen die door de SFDR zijn vereist omarmen we dan ook als Rabobank. Ook omdat al ruim voor de invoering van de SFDR het meewegen van duurzame factoren een belangrijk onderdeel is van ons beleggingsproces en duurzaam beleggen is de norm in vermogensbeheer.

SFDR heeft een groene golf veroorzaakt omdat alle fondsaanbieders nu het duurzame beleid op hun website moeten publiceren en al hun fondsen moeten classificeren. De SFDR onderscheidt globaal genomen drie groepen om een product in te delen: ‘geen ESG-beleid’, het fonds heeft geen duurzaam beleggingsbeleid; ‘ESG-focused’, waarbij het product een financieel rendement na streeft en de beoordeling op duurzame factoren voor een belangrijke mate meewegen en ‘Impact-product’ waarbij het doel is om gericht impact op een bepaald ecologisch of sociaal maatschappelijk gebied te maken.

Duurzame instrumenten in fondsen

Met SFDR blijft het nog altijd belangrijk om helder te krijgen wat een beleggingsproduct precies beoogt, wat het duurzame beleid is en de belofte. Het duurzame beleid kan bestaan uit verschillende instrumenten. Belangrijke duurzame instrumenten zijn: 

  • de mate van ESG-integratie: dit geeft aan in hoeverre de beleggingen in een product zijn beoordeeld op factoren die het milieu, de maatschappij en bestuur raken. Veel actieve beleggingsfondsen verwerken dit in het beleggingsproces. 
  • Een reductie van de carbonintensiteit van het fonds ten opzichte van de benchmark. - Uitsluitingen van bepaalde bedrijven of gehele sectoren. 
  • Actief eigenaarschap, dit betekent het gesprek aangaan met bedrijven om ze te bewegen tot duurzame bedrijfsmodellen of ze aan te spreken op niet duurzame activiteiten. Met stemmen tijdens aandeelhoudersvergaderingen wordt hier kracht bijgezet. Hiervoor is het belangrijk dat de aandelen in het bezit zijn van het fonds. Dit is dus niet mogelijk wanneer hele industrieën of sectoren zijn uitgesloten. 
  • Beleggen in duurzame thema’s om meer aandacht voor groene innovatie en ontwikkelingen te bevorderen. Duurzame thema’s zijn bijvoorbeeld Alternatieve energie, Gezonde levensstijl, Circulaire economie, Electrische voertuigen en Robotisering. 
  • Impact nastreven zoals financiering van duurzame projecten, sociale obligaties voor de financiering van woningbouw, microkredieten of blauwe obligaties voor schone oceanen, rivieren en drinkwater. 
  • Een of meerdere van deze instrumenten kunnen in zowel de categorie ‘ESG-focused’ als in ‘impact-product’ voorkomen. Dus ook met SFDR is het van belang om nog steeds te bekijken welke instrumenten een fonds inzet en wat de duurzame belofte is.

Kost duurzaam beleggen rendement?

Duurzaam beleggen kan worden gedaan om meer rendement, groene alpha, te generen, maar ook om risico’s te verminderen. Door standaard voor bedrijven te beoordelen hoe zij omgaan met factoren op het gebied van milieu, mens en goed bestuur worden veel risico’s meegewogen die in de toekomst mogelijk een negatieve effect op het rendement van een bedrijf kunnen hebben. Zo wordt bij de factor milieu bekeken of een bedrijf klaar is voor de energietransitie en wat de CO2 uitstoot is. Bedrijven die goed scoren op dit gebied, de groene koplopers, presteren vaak beter. Bedrijven die dit onvoldoende doen zullen deze investeringen mogelijk in de toekomst moeten doen wat ook de nodige kapitaalinvesteringen vraagt en met hogere lasten in de toekomst. Door in de groene koplopers te beleggen worden deze risico’s zo veel mogelijk weggenomen.

Kan duurzaam beleggen effect hebben?

Ten slotte de vraag of duurzaam beleggen echt iets bijdraagt aan een beter milieu. Om belangrijke vraagstukken zoals het klimaatprobleem op te lossen zijn goed een beleid en initiatieven vanuit de overheid nodig. Maar met beleggen kunnen we proberen meer bewustzijn voor dit onderwerp te creëren. Bovendien kunnen de duurzame instrumenten bijdragen tot verbeteringen. In het bijzonder is actief eigenaarschap een krachtig instrument. Door als belegger het gesprek aan te gaan met bedrijven over niet duurzame kwesties, kan wellicht naar een oplossing worden toegewerkt en met stemmen tijdens aandeelhoudersvergaderingen kan dit kracht worden bijgezet. Denk hierbij aan onderwerpen als CO2-uitstoot, waarbij de negatieve effecten van het productieproces leiden tot aantasting van de biodiversiteit in een omgeving. Of ongelijke beloningen waarbij het bestuur royaal meer wordt beloond. Of een eerlijker loon in de gehele keten van een bedrijf. Actief eigenaarschap heeft dan ook een belangrijke plek in het ESG-beleggingsbeleid van Rabobank.

Terug naar artikelen BeterBeleggen