Historisch gezien hebben low vol-strategieën bescherming geboden tijdens turbulente aandelenmarkten. Sinds de financiële crisis in 2008 is er daarom hernieuwde interesse voor low vol-strategieën. 

Low vol-strategieën hebben als doel om op de lange termijn, met een lagere beweeglijkheid, een rendement gelijk aan of zelfs beter dan de markt te behalen. Een low vol-strategie belegt over het algemeen in defensieve aandelen en vermijdt risicovollere aandelen. Deze strategie en het zogeheten ‘low volatility effect’ gaan dus in tegen het gevestigde beleggingsprincipe dat een lager risico gepaard gaat met een lager rendement en omgekeerd.

Het ‘low volatility effect’

Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar het ‘low volatility effect’. De verklaring voor het effect is dat bepaalde groepen beleggers low vol-aandelen bewust of onbewust mijden. Zij geven de voorkeur aan zeer beweeglijke aandelen, omdat die de mogelijkheid bieden om de benchmark te verslaan. Ook minder professionele beleggers kopen bij voorkeur ‘glamour stocks’, aangezien deze veel in de media beschreven worden en hierdoor bij een groot publiek bekend zijn. Ook spreekt men van het ‘lottery effect’ waarbij (irrationele) beleggers bereid zijn om een premie te betalen voor risicovolle aandelen, waarmee zij snel rijk denken te worden.

Low vol-strategieën

Er zijn veel verschillende passieve en semi-passieve (rules based) low vol-strategieën. Grofweg onderscheiden we twee groepen.
1. pure low vol-strategieën, die specifiek gericht zijn op het ‘low volatility factor effect’;
2. minimum volatility strategieën, die gericht zijn op het voorkomen van grote koersdalingen, met een betere spreiding en daarmee risicoreductie.

De pure low vol-strategieën richten zich niet op het verlagen van de algehele volatiliteit van de portefeuille, maar kijken eerder naar de volatiliteit van ieder specifiek aandeel. Vaak maken ze gebruik van relatief eenvoudige ranking methodieken om low vol-aandelen te selecteren. Het nadeel van deze methode is dat het gewicht van bepaalde landen, sectoren, stijlen en individuele aandelen in de portefeuille veel groter kan zijn dan misschien wenselijk is.

Minimum vol-strategieën richten zich daarentegen vooral op risicoreductie van de gehele portefeuille. Hiervoor maken zij veelal gebruik van een optimalisatie methodiek, de zogenaamde optimizer. Een optimizer houdt naast volatiliteit ook rekening met de onderlinge samenhang tussen de individuele aandelen. Dit leidt tot een portefeuille met het laagst verwachte risico, gebaseerd op de historische relatie tussen de aandelenrendementen. De optimalisatie zorgt er daarnaast voor dat er zo min mogelijk onbedoelde kantelingen in de portefeuille komen, zoals een te grote concentratie in een bepaald land, sector of aandeel. Ook wordt de turnover beperkt. 

Rabobank assortiment

Bekijk het Rabobank assortiment in low vol fondsen via de fondsselector.

Open de fondsselector