Positieve omslag in het sentiment

De MSCI All Countries World index (incl opkomende markten) is volledig hersteld van de forse correctie eind vorig jaar. Met een stijging van ruim 14% behoort het eerste kwartaal van 2019 tot één van de beste kwartalen uit de geschiedenis. De sterke stijging van dit jaar kan echter niet los worden gezien van de correctie van vorig jaar. De Amerikaanse Centrale Bank heeft een pauze ingelast met renteverhogingen en ook vorderingen in het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China zorgden voor een positieve omslag in het sentiment.

Vooruitzichten

Door de koersstijging in het eerste kwartaal van dit jaar zijn de waarderingen van aandelen licht opgelopen. De huidige waarderingen zijn echter in historisch perspectief nog altijd aantrekkelijk. De wereldeconomie zwakt weliswaar af, maar er is nog steeds sprake van groei. Dit zorgt voor verdere groei van bedrijfswinsten. Ook de vooruitzichten van bedrijven die eigen aandelen inkopen en dividenden uitkeren zijn positief voor aandelenbeleggers. Daarnaast profiteren bedrijven en consumenten van de historisch lage rente.
Daarentegen zijn obligatiebeleggers op dit moment een stuk pessimistischer. De lage rente weerspiegelt de politieke onzekerheden en de marktverstoringen door centrale banken. Het rendement van 0,5% op de Europese obligatie-index is matig en het is niet realistisch om de komende jaren een hoger rendement te verwachten. Hierdoor is het risico in obligaties aanzienlijk, want een geringe stijging van de rente zou tot forse koersverliezen kunnen leiden. Wij blijven daarom terughoudend met obligaties en houden een voorkeur voor aandelen.

Beleggingsvideo's
Iedere maand delen wij in verschillende video’s onze visie op de huidige markt. Wil jij ook varen op de kennis van onze beleggingsadviseurs? Lees meer over Rabo Beheerd Beleggen.

Bekijk de video (RBB Actief) Bekijk video (RBB Exclusief)

Lees meer over Rabo Beheerd Beleggen.

De waarde van je beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Auteur: Taoufik Boussebaa
29 april 2019