Rabobank rendement beheerportefeuille onder de loep

Rendement Rabo Beheerd Beleggen Actief portefeuille onder de loep

Wie vermogen wil opbouwen, kan bij de meeste banken terecht voor een modelportefeuille met beleggingsfondsen. Maar de ene portefeuille is de andere niet en in een artikel van Fondsnieuws op 9 mei is er een analyse gemaakt van de veel gebruikte beheerportefeuilles van Rabobank en een aantal andere Nederlandse grootbanken. De verschillen bieden inzicht in hoe de keuzes van de beleggingsstrategen en fondsselecteurs gedurende het jaar hebben uitgepakt.

Modelportefeuilles

De tijd van een portefeuille met individuele effecten is eigenlijk wel voorbij. De nadruk bij de meeste banken ligt nu vooral op risicobeheersing en goede rendementen behalen met actieve en passieve fondsen. Een centraal vastgesteld beleggingsbeleid biedt banken de mogelijkheid om een aantal modelportefeuilles op te stellen, die veelal zijn ingericht op de wens van een gesegmenteerde groep klanten. Denk aan duurzame beleggingsportefeuilles, indexportefeuilles en inkomstenportefeuilles. Binnen deze portefeuilles wordt dan weer een onderverdeling gemaakt op basis van risicobereidheid; van zeer defensief tot zeer offensief (voor klanten met een hoog risicobereidheid of lange beleggingshorizon). Binnen de Rabo Beheerd Beleggen Actief portefeuille is er een driesplitsing gemaakt tussen indextrackers, factorfondsen en satellieten.

Core-Factor-Satellite aandelenverdeling

De Core-Factor-Satellite aandelenverdeling van de Rabo Beheerd Beleggen portefeuille is een unicum gezien de algemene benadering een Core-Satellite verdeling is bij overige banken. Dat Rabobank hiervoor kiest, is een resultaat van de analyse dat goede prestaties van actieve managers vaak het gevolg zijn van onder meer een overweging van waardebeleggingen en smallcaps. “Multi-factorfondsen zouden daarom een goedkoop alternatief kunnen zijn voor actieve fondsen.” Aldus chief investment officer Han Dieperink.

Kosten

Kostenbeheersing is een prioriteit in het beleggingsbeleid van de Rabobank en de kosten bij het selecteren van beleggingsfondsen wegen zwaarder mee dan bij andere banken. De inzet van goedkope index-beleggingsproducten is dus in het belang van de klant. De bank maakt alleen nog maar gebruik van fondsen van derden. Deze strategie roept namelijk minder vragen op of een fondsenhuis is geselecteerd in het belang van de klant of de bank.

Rendementenresultaat

Het onderzoek concludeert dat de bandbreedtes waarbinnen een neutrale portefeuille zich beweegt tussen de banken grote verschillen vertonen. En na aftrek van de kosten van de bank komt Rabobank goed uit de verf met een rendement van 7,0% in 2017, beduidend meer dan de rendementen bij de andere banken.

Rendement Rabo Beheerd  Beleggen Actief als beste uit de test

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Bron: Fondsnieuws, 9 mei 2018

Lees meer over Rabo Beheerd Beleggen Actief