Wijziging in weergave optieseries

Euronext gaat (naar verwachting) vanaf half januari 2020 de weergave van optieseries wijzigen. Dit is vooral van belang voor beleggers in opties. Vanaf dan krijgen dag- en weekopties niet langer een apart optiesymbool, maar hetzelfde symbool als voor maandopties. Om het onderscheid te maken wordt de dag van expiratie toegevoegd aan de expiratiedatum. 

Dit betekent dat als beleggers vanaf half januari een nieuwe dag- of weekoptie willen openen, ze deze in Rabo Online Bankieren alleen nog kunnen vinden onder het ‘algemene’ symbool. 


Hieronder een voorbeeld van een overzicht van de weergave voor dag-, week- en maandopties op de AEX-index:

Soort optie:Huidige weergave:Nieuwe weergave:
DagoptieCall A10 Feb 2020 600,00 Call AEX 10 Feb 2020 600,00
WeekoptieCall AX2 Feb 2020 600,00Call AEX 14 Feb 2020 600,00
MaandoptieCall AEX Feb 2020 600,00Call AEX 21 Feb 2020 600,00


Beleggers krijgen hierdoor een duidelijker overzicht van het totaal aantal beschikbare optieseries per belegging of index. Deze wijziging heeft een bijkomend voordeel voor het doorrollen van opties. Omdat dag-, week-, en maandopties allemaal hetzelfde optiesymbool krijgen, is het in de nieuwe situatie ook mogelijk om (bijvoorbeeld) een weekoptie door te rollen naar een maandoptie.