Zet de omslag van waardebeleggen door?

Publicatiedatum: 20 mei 2021
Auteur: Ineke Valke

Aandelen met een lage waardering staan bekend als waarde-aandelen. Over een lange historie presteren zij beter dan groeiaandelen, maar de afgelopen zestien jaar verliepen zeer teleurstellend. Sinds september vorig jaar is echter sprake van een positieve omslag voor waarde-aandelen. Dit zou het begin kunnen zijn van een langdurige inhaalslag, maar voor die conclusie is het nog te vroeg. Welke ontwikkelingen hebben invloed op hun prestaties?

Aandelen kunnen in categorieën worden ingedeeld aan de hand van gezamenlijke kenmerken. Dat staat ook bekend als factorbeleggen, waarin nu wereldwijd voor €1600 miljard wordt belegd. Naast waarde-aandelen zijn er bijvoorbeeld ook kwaliteitsaandelen en kleinere aandelen, de small caps. Bij waarde-aandelen zijn de waarderingen laag. De maatstaven die hiervoor genomen worden, zijn onder andere de koers-winstverhouding, de koers ten opzichte van de boekwaarde en het dividendrendement. De eerste twee zijn bij waarde-aandelen laag, de laatste meestal hoog, hoewel er waarde-aandelen zijn die geen dividend uitkeren. De prijs ten opzichte van de boekwaarde is wellicht minder bekend. Deze ratio geeft aan dat een aandeel op de beurs minder of juist meer waard is dan de boekwaarde per aandeel. Die boekwaarde komt overeen met de waarde van alle activa van het bedrijf, maar dan wel in het geval van liquidatie, minus de schulden. Meestal ligt de prijs/boekwaarde boven de 1. Het is immers een vergelijking van de actuele beurswaarde ten opzichte van de historische boekwaarde. Bij waarde-aandelen ligt de prijs/boekwaarde ruim onder die van het marktgemiddelde, nu 1,2 versus 3,0.

In elke sector is waarde te vinden

Sectoren die bekend staan om hun lage waarderingen zijn nutsbedrijven, energie en financiële waarden. In een waarde-index maakt de financiële sector 23% van de index uit en technologie slechts 10%. Als ‘puur’ in waarde wordt belegd, hebben sectorontwikkelingen dus een sterke invloed op de rendementen. Om het effect van sectorconcentratie tegen te gaan, is de zogenoemde enhanced value-index ontwikkeld. Deze index selecteert per sector de lager gewaardeerde aandelen, zodat bedrijven binnen de sector met elkaar worden vergeleken. Dit voorkomt dat een nutsbedrijf met een lage groei vergeleken wordt met een technologiebedrijf met een hoge groei. Het vermindert ook de economische invloed omdat bedrijven in dezelfde sector veelal dezelfde cyclus en trend in kasstromen volgen. De sectorwegingen van de enhanced value index liggen daardoor dicht bij die van de wereldindex. Dus maakt technologie 23% uit van de enhanced index en financials 14%. Regionaal gezien zijn er echter wel grote verschillen. Zo belegt de enhanced value index voor 25% in de Verenigde Staten, een schijntje ten opzichte van de 58% in de brede wereldindex en voor 22% in Japan versus 7% in de wereldindex. Dit geeft aan dat Amerikaanse bedrijven ook binnen hun sector over het algemeen hoger gewaardeerd zijn dan bijvoorbeeld de Japanse.

Waarde-aandelen zijn meer dan bedrijven die teleurstellen

Wie denkt dat een aandeel met een lage waardering een koopje is, kan soms bedrogen uitkomen. Beleggers kunnen de aandelen hebben gedumpt na slechte winstcijfers of schandalen. Als de koersval dan groter is dan de winstval, dalen de waarderingen en kan het aandeel zich kwalificeren voor de waarde-index. Daardoor zouden waarde-aandelen het stempel van mislukte bedrijven kunnen krijgen. Maar dat is ver van de waarheid. Amundi geeft aan dat de helft van de Amerikaanse waarde-aandelen uit bedrijven bestaat met stabiele en defensieve kenmerken en het zijn structurele winnaars. Over een langere periode heeft waarde bovendien haar toegevoegde waarde bewezen. Over de laatste dertig jaar presteren waarde-aandelen volgens data van de professoren Fama en French, bekende factorwetenschappers, namelijk beter dan aandelen met een hoge waardering.

De laatste langere periode van outperformance is die tussen 2001 en 2007, want de afgelopen zestien jaar bleven waarde-aandelen sterk achter bij de wereldaandelenindex. Naast de individuele karakteristieken kunnen sectorontwikkelingen, beleggerssentiment en de rente een grote invloed op waarde-aandelen hebben. De laatste jaren was de omgeving van een relatief lage economische groei en een dalende of lage rente ongunstig voor waarde-aandelen. Beleggers zoeken dan vaak aandelen die wel goede groeivooruitzichten hebben.

Waarde komt in stroomversnelling

In een omgeving met een hoge economische groei is het voor veel bedrijven makkelijker om goede resultaten te halen. Daarom zijn beleggers minder bereid om een hoge premie voor winstgroei te betalen en worden waarde-aandelen relatief aantrekkelijker. Een hogere rente heeft vaak een soortgelijk effect. De waardering van aandelen komt immers neer op het verdisconteren van de toekomstige kasstromen tegen de huidige rente. Bij groeiaandelen liggen de inkomsten verder in de toekomst en een lage rente heeft een versterkend positief effect op die waarde. Als de rente stijgt, valt een deel van dit voordeel weg. Daarnaast profiteren banken en verzekeraars van een hogere rente, zodat deze typische waardesector in dat geval een impuls krijgt. Sinds het laatste kwartaal van vorig jaar maken waarde-aandelen een inhaalslag. Bedrijven die het sterkst geraakt zijn door de coronacrisis werden de koploper op de beurs als gevolg van de verbeterde economische vooruitzichten en de start van de vaccinaties. De olieprijs en rente stegen op basis van deze verwachtingen en zetten een rally in gang van cyclische aandelen, de bankensector en small caps.

Wordt dit het decennium van waarde?

Of waarde-aandelen in de verwachte omgeving van een hogere economische groei en oplopende rente zich opmaken voor een jarenlange outperformance is uiteraard een lastige vraag. Voorlopig kan de inhaalperiode nog aanhouden omdat we net de eerste fase van economisch herstel zijn ingegaan. De economische groei zal hoog zijn na de diepe recessie en wordt gevoed door de steunpakketten. Verder neemt de inflatie toe, is de rente opgelopen en stijgen de grondstofprijzen. Bovendien zijn de waarderingen van waarde-aandelen ten opzichte van de hele markt historisch laag, terwijl de winstgroei dit jaar hoger zal zijn. Maar er zijn ook twijfels. De rente kan nog lang laag blijven en of de inflatie langdurig zal toenemen is eveneens onzeker. Verder zijn de vooruitzichten door corona veranderd. Met name de ecologische en digitale transitie zijn gunstig voor groeiaandelen. Gegeven deze ontwikkelingen zijn er zowel in waarde als in groei nog rendementsmogelijkheden.

Beleggen brengt risico’s met zich mee. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De genoemde fondsen zijn ter illustratie van het thema en op geen enkele wijze een aanbeveling.

Terug naar artikelen BeterBeleggen