Ongemerkt een mooi bedrag opbouwen

Ongemerkt een mooi bedrag opbouwen

Je wil natuurlijk dat je geld genoeg groeit om je beleggingsdoel te halen. Het liefst zonder er al te vaak naar om te hoeven kijken. Dat kun je doen door automatisch een bedrag in te leggen. Je kiest zelf het bedrag en de frequentie, bijvoorbeeld elke maand € 50. En je stelt het eenvoudig zelf in.

Wat is Automatisch Inleggen?

Beleggen zonder ernaar om te kijken.Een vast bedrag per dag, week, maand of kwartaal.Je bepaalt zelf de frequentie en het bedrag.Altijd online aan te passen of te stoppen.Eenvoudig zelf in te stellen via de Rabo App of Rabo Online Bankieren.

Wat levert Automatisch Inleggen op?

Met een automatische inleg kun je ongemerkt een mooi bedrag opbouwen. Het kan al met een klein bedrag, bijvoorbeeld € 50 per maand. Dit kan namelijk oplopen tot een mooi bedrag, dat je straks goed kunt gebruiken. Wil je weten wat het effect is van zo’n klein bedrag op de lange termijn? Bereken wat Automatisch Inleggen jou kan opleveren.

Jouw mogelijkheden
Eerste inleg

Vul hier het totaalbedrag in waarmee je wilt starten met sparen en/of beleggen.

Vul een bedrag in t/m € 5.000.000 Vul een bedrag in t/m € 5.000.000 Vul minimaal € 1 in

Maandelijkse inleg

Vul hier het totaalbedrag in dat je maandelijks wilt sparen en/of beleggen.

Vul een bedrag in van € 0 t/m € 100.000 Vul een bedrag in van € 0 t/m € 100.000 Vul minimaal € 1 in

Looptijd in jaren Max. 40 jaar Vul een looptijd in van 1 t/m 40 jaar Vul een looptijd in van 1 t/m 40 jaar Vul een looptijd in van 1 t/m 40 jaar
Bereken
Marktverwachting
Zeer slecht
Zoals verwacht
Zeer goed

Beleggen

Inleg

Rendement

Verwacht eindbedrag

Als je deze inleg zou sparen is je verwachte eindbedrag
Hoe is dit berekend?
Let op!  De uitkomst van deze berekening is een verwachting. De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Hoe is dit berekend?

Goed om te weten

  • Je krijgt geen inzicht of advies of sparen beter bij je past dan beleggen of juist andersom.
  • Je krijgt geen aanbod of advies om een product te kopen, aan te passen of te beëindigen.
  • Er wordt in de berekening geen rekening gehouden met inflatie en vermogensrendementsheffing.
  • Als tarieven en risico’s in de toekomst veranderen, kan dit van invloed zijn op de uitkomst van je berekening.

Sparen

Rendement van sparen

De spaarrente waarmee we rekenen, is gebaseerd op de rente die je ontvangt als je geld vastzet op een spaarrekening. Deze rente is niet gekoppeld aan een specifiek spaarproduct.

Marktverwachting sparen:

Een concrete voorspelling van de spaarrente is niet mogelijk. Je kunt spaarrente zien als een tarief dat banken hanteren om over je spaargeld te beschikken. Om je een indruk te geven van het effect van een lagere of hogere rente tonen we drie scenario’s. De eindwaarde per scenario wordt als volgt berekend:

  • Zoals verwacht: op basis van de actuele rente.
  • Zeer goede markt: op basis van de actuele rente +1%.
  • Zeer slechte markt: op basis van de actuele rente -1%.

Waarom rekenen we met -1% en +1%?

Je weet niet hoe de spaarrente zich ontwikkelt. Verschillende factoren zijn hierbij van belang. Er zijn geen garanties dat de huidige lage rente zo blijft. Ook niet dat de rente verder daalt of juist stijgt. Daarom rekenen we met -1% bij een zeer slechte markt en +1% bij een zeer goede markt. Dit zijn rekenkundige aannames. Je kunt hier geen rechten aan ontlenen. De rente kan hoger of lager zijn, waardoor de eindwaarde ook hoger of lager kan uitvallen.

Beleggen

Rendement van beleggen

Voor het bepalen van het rendement kijken we naar beurskoersen uit het verleden en mogelijke scenario’s in de toekomst. Hierdoor kunnen we een inschatting maken van hoe je rendement er mogelijk uitziet bij verschillende marktverwachtingen. We rekenen met de verwachte rendementen van ons beleggingsproduct Rabo Beheerd Beleggen Basis en houden rekening met de kosten van dit product voor onze dienstverlening en de fondskosten. Deze kosten zijn al verrekend in het rendement en het verwachte eindbedrag. De werkelijke kosten zijn afhankelijk van het beleggingsproduct dat je kiest. Dit kan het rendement beïnvloeden.

Marktverwachting beleggen:

De kans is groot dat je beleggingen niet precies uitkomen op de verwachte waarde. Het is dus mogelijk dat je eindwaarde straks hoger of lager is. Daarom laten we je ook zien wat er gebeurt als de markt beter of minder goed presteert dan verwacht.

  • Zoals verwacht: dit is de verwachting bij een gemiddeld marktscenario. De kans op een hogere of een lagere eindwaarde is ongeveer gelijk.
  • Zeer goede markt: dit is de verwachting bij een optimistisch marktscenario. De kans op een hogere eindwaarde is ongeveer 5 %.
  • Zeer slechte markt: dit is de verwachting bij een pessimistisch marktscenario. De kans op een lagere eindwaarde is ongeveer 5 %.

Beleggingsprofiel

In de berekening stemmen we het beleggingsprofiel af op de looptijd die je hebt gekozen. We gaan ervan uit dat het beleggingsprofiel wijzigt in een defensiever profiel richting de einddatum. Hierdoor beperken we de kans op een groot verlies vlak voor de einddatum. Het verwachte rendement is gekoppeld aan het beleggingsprofiel en daalt naar mate het een defensiever profiel betreft.

Illustratie portemonnee

Eenmalig of Automatisch Inleggen?

Het is raadzaam om alleen te beleggen met geld dat je voor langere tijd kunt missen. Daarom is het slim om naast je beleggingen altijd een spaarbuffer achter de hand te hebben voor onverwachte uitgaven. Heb je deze buffer op orde én heb je nog geld over, dan kun je een grotere eenmalige inleg overwegen. Het is wel belangrijk dat je jouw beleggingsprofiel goed afstemt op de looptijd en het doelbedrag. Wil je minder geld beleggen en daarnaast rustig opbouwen of je kansen spreiden? Dan kun je kiezen voor Automatisch Inleggen. Een combinatie kan natuurlijk ook. Je bepaalt zelf wanneer en hoeveel je inlegt. Besluit je meer te gaan beleggen, bedenk dan wel dat eventuele kosten op je rendement drukken.

Lucas Houben

Lucas Houben

Belegger

“Als ik ga werken, ben ik zeker van plan om een vast maandbedrag aan beheerd beleggen te gaan besteden. Daarvoor heb je niet veel geld nodig, je kunt al met een klein bedrag per maand beginnen.”

Lees zijn verhaal

Veelgestelde vragen

Waarom wordt mijn (automatische) inleg niet direct belegd en blijft er geld op mijn Rabo BeleggersRekening staan?

Een kleine storting ten opzichte van je totale portefeuillewaarde wordt niet altijd direct belegd. De reden hiervoor is dat het uitvoeren van kleine orders weinig tot geen effect heeft op de resultaten van je portefeuille. Wij controleren bijna dagelijks of het nodig is om orders in te leggen zodat je portefeuille blijft aansluiten op je beleggingsprofiel. Je hoeft hier zelf geen actie op te ondernemen.

Dit betekent dat een kleine inleg van bijvoorbeeld € 100 op een totale portefeuille van € 50.000 niet altijd direct tot kooporders leidt. Je inleg die niet direct wordt belegd, blijft als tegoed op je Rabo BeleggersRekening staan. Deze buffer is gemiddeld 1% van je portefeuillewaarde en zorgt er ook voor dat je het kwartaaltarief kunt betalen.

Meer gemak met Automatisch Inleggen

Wist je dat...

...aan beleggen risico’s verbonden zijn? De waarde van je belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Je kunt (een deel van) je inleg verliezen.