MiFID II

Op 3 januari 2018 is de Europese wetgeving MiFID II in werking getreden. MiFID staat voor Markets in Financial Instruments Directive. Het doel van MiFID II is de Europese financiële markten efficiënter en transparanter te maken. En beleggers beter te beschermen.

Ook de Rabobank moet voldoen aan deze nieuwe regelgeving. Dat betekent dat we de dienstverlening en informatieverstrekking op bepaalde onderdelen hebben aangepast. Hieronder leest u de belangrijkste veranderingen.

Meldingen over 10% waardedaling turbo’s of opties

U ontvangt van ons een melding wanneer uw optie positie of turbo met minimaal 10%, 20% en zo verder is gedaald, gemeten vanaf de (eerste) inname van deze posities.

Wat moet ik doen als ik deze melding ontvang?

De melding kan u ondersteunen bij uw besluitvorming. U kunt op basis hiervan bijvoorbeeld bepalen of u uw optiepositie of turbo wilt behouden of aanpassen.

Koersen van producten met een hefboom, zoals opties en turbo’s, dalen en stijgen snel. Als belegger in hefboomproducten volgt u de koersontwikkeling van uw beleggingsproducten continu, om indien nodig of gewenst, snel uw positie te kunnen aanpassen.

Kan ik deze meldingen uitzetten?

Als u belegt in opties of turbo’s, ontvangt u meldingen bij een waardedaling van 10%, 20% en zo verder. Het is niet mogelijk om de meldingen uit te zetten. U kunt er wel voor kiezen om in plaats van deze meldingen portefeuille-alerts te ontvangen. Een portefeuille-alert ontvangt u als uw totale beleggingsportefeuille 10%, 20% en zo verder in waarde daalt. Dit betekent in veel gevallen dat u minder meldingen ontvangt.  

U kunt uw melding omzetten naar een portefeuille-alert binnen de online bankieren omgeving van de Rabobank via Beleggen >Instellingen > Berichten over uw beleggingen. U kunt deze instelling op ieder moment weer wijzigen.  

U bent en blijft altijd zelf volledig verantwoordelijk voor het tijdig nemen van maatregelen om uw beleggingsverlies te beperken.

Waarom is mijn gemelde waardedaling niet in lijn met uw eigen berekening?

De melding is op basis van de slotkoersen van de vorige dag. Hierdoor kan de informatie over de waardedaling afwijken van uw eigen berekening op basis van de huidige koers. Daarnaast kunnen er ook verschillen ontstaan doordat de rendementsberekening voor deze meldingen wordt gedaan aan de hand van de Time Weighted Rate of Return (TWRR) methode. In het Nederlands wordt dit ook wel een ‘tijd gewogen rendementsberekening’ genoemd. Dit is de standaard binnen de financiële sector. Met deze methode wordt per dag een rendement berekend. Het rendement over een periode is dan gebaseerd op het rendement van de dagen binnen de periode, waarbij de omvang van uw positie geen rol speelt. Vooral als u uw positie tussentijds heeft vergroot of verkleind, kan de TWRR methode afwijken van uw eigen berekening.  

Voorbeeld 
Als u op dag één 10% rendement met € 1 behaalt en op dag twee -10% met € 1.000, dan is het rendement na dag twee volgens TWRR 0%. U zult echter een negatief resultaat zien van € 99,90. TWRR komt op 0% uit, omdat het rendement van beide dagen even zwaar telt. Het bedrag waarmee u belegt maakt niet uit.

Meldingen over 10% waardedaling beleggingsportefeuille

U ontvangt in de volgende gevallen van ons een bericht als uw portefeuille, gemeten vanaf het begin van het kwartaal, met 10%, 20% en zo verder daalt:

  • u belegt met vermogensbeheer (Rabo Beheerd Beleggen of Individueel VermogensBeheer)
  • u belegt in opties of turbo’s en heeft ervoor gekozen om portefeuille-alerts te ontvangen in plaats van alerts voor waardedaling van de afzonderlijke optie of turbo

Wat moet ik doen als ik de portefeuille-alert ontvang?

Koersen dalen en stijgen. Bij een offensief of zeer offensief doelrisicoprofiel zijn die fluctuaties sterker dan bij een defensief doelrisicoprofiel. Het is belangrijk dat u hierbij uw lange termijndoel in de gaten houdt. Als u belegt via vermogensbeheer kunt u uw doel en de haalbaarheid daarvan bekijken in de online bankieren omgeving van de Rabobank. Wij geloven niet in het kunnen timen van de markt: in- en uit de markt stappen kost u uiteindelijk alleen maar geld.   

Het is wel belangrijk dat het doelrisicoprofiel van uw portefeuille, en de bijbehorende fluctuaties die kunnen optreden, bij u passen. Belegt u via vermogensbeheer of beleggingsadvies en twijfelt u of het doelrisicoprofiel nog passend is? Neem dan contact op met uw Rabobank.

Hoe berekenen wij de waardedaling voor de alerts?

De rendementsberekening voor deze alerts wordt aan de hand van de Time Weighted Rate of Return (TWRR) methode gedaan. In het Nederlands wordt dit ook wel een ‘tijd gewogen rendementsberekening’ genoemd. Met deze methode, de standaard binnen de financiële sector, wordt per dag een rendement berekend. Het rendement over een periode is dan gebaseerd op het rendement van de dagen binnen de periode. Bij (grote) stortingen of onttrekkingen in de portefeuille kan de uitkomst van deze rendementsberekening ingewikkeld zijn, ondanks dat deze wiskundig correct is.

Waarom is het rendement n de alert niet hetzelfde als in de online omgeving?

In de online omgeving gebruiken wij nu de Money Weighted Rate of Return (MWRR) methode. In het Nederlands wordt dit ook wel een bedrag gewogen rendementsberekening genoemd. Bij deze methode wordt het rendement aan het einde van iedere maand bepaald. Omdat slechts één keer per maand een rendementsberekening wordt uitgevoerd, houdt deze methode sterk rekening met het moment van mutaties in de portefeuille én de hoogte van de mutatie.   

De rendementsberekening voor de alerts wordt aan de hand van de Time Weighted Rate of Return (TWRR) methode gedaan. Deze methode geeft bij (grote) stortingen of onttrekkingen in de portefeuille andere uitkomsten dan de MWRR methode.

Kan ik deze meldingen uitzetten?

Wilt u deze meldingen niet meer ontvangen, bijvoorbeeld omdat u zelf uw beleggingen continu volgt? Wij zijn verplicht u op de hoogte te houden van bepaalde waardedalingen. Daarom kunt u deze meldingen niet uitzetten.

Aankopen complexe producten

Sommige beleggingsproducten zijn (zeer) complex. Denk bijvoorbeeld aan opties en turbo’s. De kans op verlies bij deze producten kan een stuk groter zijn dan bij minder complexe producten. Ook zijn deze producten niet voor ieder doel en voor iedere doelgroep geschikt. Succesvol beleggen in hefboomproducten vraagt de nodige expertise.

Wilt u een order wilt plaatsen in deze producten? Dan stellen wij u een aantal vragen over uw kennis van en ervaring met het product. Ook laten wij weten voor welke type beleggers het product geschikt is. Zo kunt u zelf bepalen of het product bij u past.

Als u voldoende kennis en ervaring heeft met het product en u behoort tot de doelgroep, dan kunt u het product vervolgens aankopen. Heeft u niet voldoende kennis of ervaring, of behoort u niet tot de doelgroep? Dan geven we een niet-blokkerende waarschuwing.

Raadpleeg elk kwartaal uw portefeuille

Het is belangrijk dat u de ontwikkeling van uw portefeuille volgt. Daarom heeft u toegang tot de online bankieren omgeving van de Rabobank of u heeft een abonnement op de papieren kwartaaloverzichten van de beleggingsportefeuille.

Heeft u geen toegang tot de online bankieren omgeving van de Rabobank en geen abonnement op de kwartaaloverzichten? Dan sluiten wij een abonnement op de papieren kwartaaloverzichten voor u af. Wilt u geen papieren kwartaaloverzicht ontvangen? Sluit dan een overeenkomst voor de online bankieren omgeving van de Rabobank af. Neem hiervoor contact op met uw Rabobank.

Heeft u al toegang tot de online bankieren omgeving van de Rabobank, maar heeft u gedurende een kwartaal niet ingelogd? Dan sturen wij een melding om dit alsnog te doen.

Onafhankelijk advies en afhankelijk advies

De beleggingsportefeuilles die Rabobank biedt op het gebied van vermogensbeheer (Individueel Vermogensbeheer, Rabo Beheerd Beleggen basis, actief en actief duurzaam) en op het gebied van beleggingsadvies (Individueel Advies Beleggen en Rabo Advies Beleggen) worden opgebouwd door een breed assortiment van beleggingstitels te analyseren. Wij hebben onder andere vele honderden beleggingsfondsen en indextrackers in ons adviesassortiment. We beoordelen deze titels en vele alternatieven periodiek op onder andere het rendement, de kosten, de kwaliteit van fondsmanagement en op diverse aspecten van de organisatie waarbinnen ze opereren. Zo zorgen wij voor een actueel aanbod van producten die goed aansluiten bij al onze selectiecriteria. 
De managers van de beleggingsfondsen en indextrackers zijn geen onderdeel van de Rabobank en we hebben ook geen andere specifieke banden met hen. Ook ontvangen we geen vergoedingen vanuit de beleggingsfondsen, indextrackers of vanuit de organisaties die deze aanbieden. Onze enige bron van inkomsten is het directe tarief dat u ons betaalt. Daarmee worden deze beleggingsoplossingen gekwalificeerd als ‘onafhankelijk advies’.

Ook bieden wij Rabo RendeMix. In 2014 heeft Rabobank, na een zorgvuldig selectieproces van verschillende aanbieders van mixfondsen, gekozen om binnen Rabo RendeMix exclusief samen te werken met BlackRock. Omdat wij binnen Rabo RendeMix alleen de verschillende mixfondsen van BlackRock adviseren en geen vergelijking maken met andere fondsaanbieders, wordt Rabo RendeMix gekwalificeerd als ‘afhankelijk advies’. Wij ontvangen geen vergoedingen vanuit BlackRock. Ook bij Rabo RendeMix is het directe tarief dat u betaalt onze enige bron van inkomsten.

Verplicht aanvragen Legal Entity Identifier (LEI)

Alle financiële instellingen zijn verplicht om de effectentransacties van hun klanten te rapporteren aan de toezichthouder, de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De Rabobank moet uw onderneming hierin identificeren met een Legal Entity Identifier. LEI is een uniek nummer voor het wereldwijd identificeren van ondernemingen. Volgens de wet mogen wij geen effectentransacties voor u uitvoeren als uw organisatie geen LEI heeft.

Belegt u via een zakelijke effectenrekening? Dan hebben wij uw LEI nodig.

Lees meer over het aanvragen van een LEI