MiFID II

Lees de belangrijkste veranderingen naar aanleiding van de nieuwe wetgeving voor beleggers

Op 3 januari 2018 is de Europese wetgeving MiFID II in werking getreden. MiFID staat voor Markets in Financial Instruments Directive. Het doel van MiFID II is de Europese financiële markten efficiënter en transparanter te maken. En beleggers beter te beschermen.

Ook de Rabobank moet voldoen aan deze nieuwe regelgeving. Dat betekent dat we de dienstverlening en informatieverstrekking op bepaalde onderdelen hebben aangepast. Hieronder leest u de belangrijkste veranderingen.

Aankopen complexe producten

Sommige beleggingsproducten zijn (zeer) complex. Denk bijvoorbeeld aan opties en turbo’s. De kans op verlies bij deze producten kan een stuk groter zijn dan bij minder complexe producten. Ook zijn deze producten niet voor ieder doel en voor iedere doelgroep geschikt. Succesvol beleggen in hefboomproducten vraagt de nodige expertise.

Wilt u een order wilt plaatsen in deze producten? Dan stellen wij u een aantal vragen over uw kennis van en ervaring met het product. Ook laten wij weten voor welke type beleggers het product geschikt is. Zo kunt u zelf bepalen of het product bij u past.

Als u voldoende kennis en ervaring heeft met het product en u behoort tot de doelgroep, dan kunt u het product vervolgens aankopen. Heeft u niet voldoende kennis of ervaring, of behoort u niet tot de doelgroep? Dan geven we een niet-blokkerende waarschuwing.

Informatie over 10% waardedaling portefeuille vermogensbeheer

U kunt beleggen in de volgende vermogensbeheeroplossingen:

  • Rabo Beheerd Beleggen Basis 
  • Rabo Beheerd Beleggen Actief 
  • Rabo Beheerd Beleggen Actief Duurzaam 
  • Individueel VermogensBeheer 

U ontvangt van ons een bericht wanneer uw vermogensbeheer-portefeuille met 10% of meer daalt, gemeten vanaf het begin van het kwartaal.

Wat moet ik doen als ik deze melding ontvang?

Koersen dalen en stijgen. Bij een offensief of zeer offensief doelrisicoprofiel zijn die fluctuaties sterker dan bij een defensief doelrisicoprofiel. Het is belangrijk dat u hierbij uw langetermijndoel in de gaten houdt. U kunt uw doel en de haalbaarheid daarvan bekijken in de online bankieren omgeving van de Rabobank Wij geloven niet in het kunnen timen van de markt: in- en uit de markt stappen kost u uiteindelijk alleen maar geld.

Het is wel belangrijk dat het doelrisicoprofiel van uw portefeuille, en de bijhorende fluctuaties die kunnen optreden, bij u past. Twijfelt u of het doelrisicoprofiel nog passend is? Neem dan contact op met uw Rabobank.

Raadpleeg elk kwartaal uw portefeuille

Het is belangrijk dat u de ontwikkeling van uw portefeuille volgt. Daarom heeft u toegang tot de online bankieren omgeving van de Rabobank of u heeft een abonnement op de papieren kwartaaloverzichten van de beleggingsportefeuille.

Heeft u geen toegang tot de online bankieren omgeving van de Rabobank en geen abonnement op de kwartaaloverzichten? Dan sluiten wij een abonnement op de papieren kwartaaloverzichten voor u af. Wilt u geen papieren kwartaaloverzicht ontvangen? Sluit dan een overeenkomst voor de online bankieren omgeving van de Rabobank af. Neem hiervoor contact op met uw Rabobank.

Heeft u al toegang tot de online bankieren omgeving van de Rabobank, maar heeft u gedurende een kwartaal niet ingelogd? Dan sturen wij een melding om dit alsnog te doen.

Onafhankelijk advies en afhankelijk advies

De beleggingsportefeuilles die Rabobank biedt op het gebied van vermogensbeheer (Individueel Vermogensbeheer, Rabo Beheerd Beleggen basis, actief en actief duurzaam) en op het gebied van beleggingsadvies (Individueel Advies Beleggen en Rabo Advies Beleggen) worden opgebouwd door een breed assortiment van beleggingstitels te analyseren. Wij hebben onder andere vele honderden beleggingsfondsen en indextrackers in ons adviesassortiment. We beoordelen deze titels en vele alternatieven periodiek op onder andere het rendement, de kosten, de kwaliteit van fondsmanagement en op diverse aspecten van de organisatie waarbinnen ze opereren. Zo zorgen wij voor een actueel aanbod van producten die goed aansluiten bij al onze selectiecriteria.
De managers van de beleggingsfondsen en indextrackers zijn geen onderdeel van de Rabobank en we hebben ook geen andere specifieke banden met hen. Ook ontvangen we geen vergoedingen vanuit de beleggingsfondsen, indextrackers of vanuit de organisaties die deze aanbieden. Onze enige bron van inkomsten is het directe tarief dat u ons betaalt. Daarmee worden deze beleggingsoplossingen gekwalificeerd als ‘onafhankelijk advies’.

Ook bieden wij Rabo RendeMix. In 2014 heeft Rabobank, na een zorgvuldig selectieproces van verschillende aanbieders van mixfondsen, gekozen om binnen Rabo RendeMix exclusief samen te werken met BlackRock. Omdat wij binnen Rabo RendeMix alleen de verschillende mixfondsen van BlackRock adviseren en geen vergelijking maken met andere fondsaanbieders, wordt Rabo RendeMix gekwalificeerd als ‘afhankelijk advies’. Wij ontvangen geen vergoedingen vanuit BlackRock. Ook bij Rabo RendeMix is het directe tarief dat u betaalt onze enige bron van inkomsten.

Verplicht aanvragen Legal Entity Identifier (LEI)

Alle financiële instellingen zijn verplicht om de effectentransacties van hun klanten te rapporteren aan de toezichthouder, de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De Rabobank moet uw onderneming hierin identificeren met een Legal Entity Identifier. LEI is een uniek nummer voor het wereldwijd identificeren van ondernemingen. Volgens de wet mogen wij geen effectentransacties voor u uitvoeren als uw organisatie geen LEI heeft.

Belegt u via een zakelijke effectenrekening? Dan hebben wij uw LEI nodig.

Lees meer over het aanvragen van een LEI.

Contact

Rabobank