Rabo Beheerd Beleggen Actief Duurzaam

Rabo Beheerd Beleggen Actief Duurzaam

Met Rabo Beheerd Beleggen Actief Duurzaam beleg je in duurzame beleggings- en indexfondsen. Experts spelen in op trends en kansen in de markt én hebben extra aandacht voor je beleggingen.

Vraag online aan
Afspraak maken

Beleggen in duurzame koplopers

Met Rabo Beheerd Beleggen Actief Duurzaam investeer je in duurzame koplopers. Duurzame fondsen sluiten op voorhand bepaalde sectoren of activiteiten uit. Zij beleggen in de meest duurzame bedrijven in hun sector, of in bedrijven die zich focussen op duurzame thema’s. De Rabobank heeft een zeer groot assortiment waaruit wij voor je de best passende fondsen selecteren.

Rabo Beheerd Beleggen Actief kiest eerst voor de dialoog met fondshuizen voordat ze fondsen uitsluiten.

Lees onderaan de pagina bij 'Heb je nog vragen' meer informatie over het verschil tussen Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam

Risico’s van beleggen

Met beleggen heb je kans op een hoger rendement dan met sparen. Zeker als je voor de langere termijn belegt, dan profiteer je van rendement op rendement. Je loopt echter ook een hoger risico dan met sparen. Je kunt in sommige gevallen een deel van je oorspronkelijke inleg verliezen. Maak altijd een bewuste afweging tussen de kans op een hoger rendement, de looptijd en het bijbehorende risico. Zo zorg je ervoor dat je beleggingen bij je situatie blijven passen.

Meer over risico’s van beleggen

Als je kiest voor beleggen bij de Rabobank, dan helpen wij je graag om dat op een verstandige manier te doen. Het is belangrijk dat je op de hoogte bent van de kenmerken en risico’s van beleggen.

Het belangrijkste risico is dat je beleggingen in waarde kunnen dalen. Dit noemen we het koersrisico. Het risico dat een onderneming waarin je belegt failliet gaat, wordt debiteuren- of kredietrisico genoemd. Bij beleggingen buiten de eurozone kan er sprake zijn van valutarisico, het risico dat je belegging minder waard wordt doordat de valuta waarin je belegt minder waard wordt. Tot slot kunnen financiële markten overdreven reageren op nieuws en gebeurtenissen, waardoor er grote koersschommelingen optreden. Dit noemen we het volatiliteitsrisico.

Door beleggingen te spreiden over verschillende producten, regio’s en sectoren, wordt het koers- en kredietrisico kleiner. Bij Rabo Beheerd Beleggen doen experts dit voor jou.

Meestal geldt dat hoe hoger het rendement is dat je wilt, hoe hoger het risico is dat je moet nemen. Beleg je voor een doel dat verder in de tijd ligt, dan kun je meer risico nemen dan wanneer je op kortere termijn over je belegde geld wilt beschikken. De periode  dat je belegt wordt beleggingshorizon genoemd.

Meer uitleg

Je doel en je looptijd als uitgangspunt

Samen met jou bekijken wij welk bedrag je wilt opbouwen en hoe lang je wilt beleggen. Wij helpen je het beleggingsprofiel te kiezen dat past bij je doel en persoonlijke voorkeuren zodat je niet meer of minder risico neemt dan nodig. Zo helpen wij je om op een verantwoorde manier je beleggingsdoel te bereiken.

Zeer defensief

Niet beschikbaar

Defensief

30% aandelen 70% obligaties looptijd 2-5 jaar

Neutraal

50% aandelen 50% obligaties looptijd 5-10 jaar

Offensief

70% aandelen 30% obligaties looptijd 10-15 jaar

Zeer offensief

90% aandelen 10% obligaties looptijd vanaf 15 jaar
Meer over beleggingsprofielen

Ieder beleggingsprofiel heeft een eigen verdeling van aandelen- en obligatiefondsen. In het hoogste profiel zitten meer aandelen dan obligaties. In het laagste profiel meer obligaties dan aandelen. Aandelen schommelen meer in waarde. Obligaties zijn stabieler, maar leveren op de lange termijn vaak minder rendement op.

Hoe langer je belegt, hoe meer tijd je hebt om eventuele verliezen goed te maken. De looptijd bepaalt de beleggingsprofielen waar je uit kunt kiezen. Met de keuze voor een bepaald beleggingsprofiel bepaal je met hoeveel risico en met welk verwacht rendement je wilt gaan beleggen.

Hoe hoger het rendement dat je wilt, hoe meer risico je moet nemen. Dat risico is onderverdeeld in 4 categorieën, lopend van defensief tot zeer offensief. Ieder profiel kent een inschatting van een mogelijk verlies bij een slechte markt (neerwaarts risico) en van een mogelijke winst bij een goede markt (verwacht rendement).

Meer informatie over het beleggingsprofiel vind je via onderstaande link. Wij stellen graag samen met u het optimale beleggingsprofiel vast dat past bij het doel van je belegging.

Meer uitleg

Wat zijn de kosten?

Beleggen draait om het halen van rendement, maar er komen kosten bij kijken. Rabo Beheerd Beleggen Actief Duurzaam is geschikt wanneer je kunt starten met een bedrag van minimaal € 20.000. Je vraagt je misschien af waarom? De reden hiervoor is dat de kosten bij een lagere inleg relatief hoog zijn ten opzichte van het rendement.

Start nu met Rabo Beheerd Beleggen Actief Duurzaam

je geld wordt duurzaam belegd door experts je wilt € 20.000 of meer beleggen je belegt in duurzame koplopers je kunt altijd en overal online je beleggingen bekijken je kunt altijd bellen of chatten voor meer informatie en tips
Vraag online aan Afspraak maken

Rustig alles nalezen

Wilt je alles nog een keer op je gemak nalezen? Bekijk hier de productkenmerken en de algemene voorwaarden die voor de Rabo Beheerd Beleggen Actief Duurzaam gelden.

Heb je nog vragen

Wat is het verschil tussen Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam?

Bij de Rabobank beleggen wij standaard maatschappelijk verantwoord. Wij gebruiken hiervoor internationaal erkende standaarden en vragen fondshuizen met wie wij samenwerken dat ook te doen. De UN Global Compact is zo’n standaard en bestaat uit tien uitgangspunten ten aanzien van verantwoord ondernemen. Het gaat bijvoorbeeld om het respecteren van mensenrechten, het vermijden van kinderarbeid, het tegengaan van corruptie en bescherming van het milieu.

Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar hoe een bedrijf zijn bedrijfsvoering heeft ingericht. Voldoet deze aan de internationale normen? Op het moment dat dat niet zo is, wordt er in het kader van maatschappelijk verantwoord beleggen soms besloten om een bedrijf uit te sluiten. Veel vaker wordt er voor gekozen om de dialoog aan te gaan. De nadruk ligt bij maatschappelijk verantwoord beleggen dus niet zozeer op het op voorhand uitsluiten van bedrijven.

Er is één uitzondering en dat zijn de fabrikanten van controversiële wapens, zoals clustermunitie, landmijnen, biologische, chemische en kernwapens. Deze weren wij zoveel mogelijk, voor alle beleggingsconcepten. In welke mate dat gebeurt, is afhankelijk van het type product waarin je belegt. Individuele beleggingstitels van fabrikanten van controversiële wapens zijn bij ons niet aan te kopen. Het betreft zo’n 35 bedrijven. Bij beleggingsfondsen, zeker indexproducten, is uitsluiting niet altijd mogelijk, maar bieden we steeds vaker alternatieven aan.

Met Rabo Beheerd Beleggen Actief Duurzaam gaan we een stap verder. Een belangrijk onderscheid is dat de uitsluitingscriteria van de beleggingsfondsen strikter zijn.

Om in aanmerking te komen voor opname in Rabo Beheerd Beleggen Actief Duurzaam moet een beleggingsfonds in ieder geval uitsluiten:

Fabrikanten van wapens;Tabaksfabrikanten;Controversiële regimes (voor beleggingen in staatsobligaties). Het betreft landen waartegen sancties zijn uitgevaardigd door de VS, EU en de VN;Mensenrechtenschendingen zoals kinderarbeid

Veel van de duurzame fondsen binnen Rabo Beheerd Beleggen Actief Duurzaam hanteren een best-in-class aanpak. Dat betekent dat er alleen in de meest duurzame ondernemingen uit elke sector wordt belegd. Verder is er aandacht voor duurzame themafondsen zoals water, milieu of alternatieve energie.

 

Lees meer over duurzaam beleggen

Hoe wordt een duurzame portefeuille ingevuld?

Rabobank is van mening dat er niet één juiste manier is om invulling te geven aan duurzaam beleggen. Het uitsluiten van bedrijven is niet altijd de beste oplossing. Als we willen dat sectoren gaan verduurzamen, dan is een bedrijf aanspreken op hun duurzaamheidsbeleid soms effectiever.  Daarnaast, door te kiezen voor ondernemingen die het goed doen op het vlak van duurzaamheid geven beleggers een belangrijk signaal af aan bedrijven. Wij geloven in een combinatie van deze twee elementen.

Wat wordt er minimaal uitgesloten voor Rabo Beheerd Beleggen Actief Duurzaam?

Om in aanmerking te komen voor Rabo Beheerd Beleggen Actief Duurzaam moet een fonds in ieder geval uit sluiten:

Fabrikanten van wapens;Tabaksfabrikanten;Controversiële regimes (voor beleggingen in staatsobligaties). Het betreft landen waartegen sancties zijn uitgevaardigd door de VS, EU en de VN; Mensenrechtenschendingen zoals kinderarbeid
Welke eisen stelt Rabobank aan de duurzame fondsen?

Om in aanmerking te komen voor Rabo Beheerd Beleggen Duurzaam moet een fonds minimaal drie wereldbolletjes hebben op de Morningstar Sustainability Ranking. Dit is een wereldwijde ranking die  iets zegt over de duurzaamheid van het fonds. De schaal loopt van één tot vijf. Deze rating heeft voorlopig alleen betrekking op de aandelenfondsen, omdat voor de meeste obligatiefondsen er nog geen Morningstar Sustainability rating beschikbaar is.

Wat verwacht de Rabobank van de managers van de duurzame fondsen?

Wij verwachten van fondsmanagers dat zij zich opstellen als actief eigenaar van hun fonds. Dat kan door te stemmen en de dialoog met bedrijven aan te gaan. Wij verwachten van fondshuizen dat zij rapporteren over deze inspanningen, minimaal 1 x per jaar.

Kun je je inleg verliezen?

Er is een mogelijkheid om (een deel van) je inleg te verliezen. Daarom is het belangrijk dat je verstandig belegt. Beleggen doe je voor de lange termijn. Je kunt je het beste houden aan je financiële plan en niet inspelen op schommelingen in de markt.