Rabo Beheerd Beleggen Actief Duurzaam

Rabo Beheerd Beleggen Actief Duurzaam

Met Rabo Beheerd Beleggen Actief Duurzaam beleg je in duurzame beleggings- en indexfondsen. Experts spelen in op trends en kansen in de markt én hebben extra aandacht voor je beleggingen.

Lees meer over duurzaam beleggen

De fondsen in de portefeuilles van Rabo Beheerd Beleggen Actief Duurzaam zetten we om naar nieuwe duurzame beleggingsfondsen.

Lees meer over deze nieuwe fondsen

Vraag online aan
Afspraak maken

Risico’s van beleggen

Met beleggen heb je kans op een hoger rendement dan met sparen. Zeker als je voor de langere termijn belegt, dan profiteer je van rendement op rendement. Je loopt echter ook een hoger risico dan met sparen. Je kunt in sommige gevallen een deel van je oorspronkelijke inleg verliezen. Maak altijd een bewuste afweging tussen de kans op een hoger rendement, de looptijd en het bijbehorende risico. Zo zorg je ervoor dat je beleggingen bij je situatie blijven passen.

Meer over risico’s van beleggen

Als je kiest voor beleggen bij de Rabobank, dan helpen wij je graag om dat op een verstandige manier te doen. Het is belangrijk dat je op de hoogte bent van de kenmerken en risico’s van beleggen.

Het belangrijkste risico is dat je beleggingen in waarde kunnen dalen. Dit noemen we het koersrisico. Het risico dat een onderneming waarin je belegt failliet gaat, wordt debiteuren- of kredietrisico genoemd. Bij beleggingen buiten de eurozone kan er sprake zijn van valutarisico, het risico dat je belegging minder waard wordt doordat de valuta waarin je belegt minder waard wordt. Tot slot kunnen financiële markten overdreven reageren op nieuws en gebeurtenissen, waardoor er grote koersschommelingen optreden. Dit noemen we het volatiliteitsrisico.

Door beleggingen te spreiden over verschillende producten, regio’s en sectoren, wordt het koers- en kredietrisico kleiner. Bij Rabo Beheerd Beleggen doen experts dit voor jou.

Meestal geldt dat hoe hoger het rendement is dat je wilt, hoe hoger het risico is dat je moet nemen. Beleg je voor een doel dat verder in de tijd ligt, dan kun je meer risico nemen dan wanneer je op kortere termijn over je belegde geld wilt beschikken. De periode  dat je belegt wordt beleggingshorizon genoemd.

Meer uitleg

Je doel en je looptijd als uitgangspunt

Samen met jou bekijken wij welk bedrag je wilt opbouwen en hoe lang je wilt beleggen. Wij helpen je het beleggingsprofiel te kiezen dat past bij je doel en persoonlijke voorkeuren zodat je niet meer of minder risico neemt dan nodig. Zo helpen wij je om op een verantwoorde manier je beleggingsdoel te bereiken.

Zeer defensief

Niet beschikbaar

Defensief

30% aandelen 70% obligaties looptijd 2-5 jaar

Neutraal

50% aandelen 50% obligaties looptijd 5-10 jaar

Offensief

70% aandelen 30% obligaties looptijd 10-15 jaar

Zeer offensief

90% aandelen 10% obligaties looptijd vanaf 15 jaar
Meer over beleggingsprofielen

Ieder beleggingsprofiel heeft een eigen verdeling van aandelen- en obligatiefondsen. In het hoogste profiel zitten meer aandelen dan obligaties. In het laagste profiel meer obligaties dan aandelen. Aandelen schommelen meer in waarde. Obligaties zijn stabieler, maar leveren op de lange termijn vaak minder rendement op.

Hoe langer je belegt, hoe meer tijd je hebt om eventuele verliezen goed te maken. De looptijd bepaalt de beleggingsprofielen waar je uit kunt kiezen. Met de keuze voor een bepaald beleggingsprofiel bepaal je met hoeveel risico en met welk verwacht rendement je wilt gaan beleggen.

Hoe hoger het rendement dat je wilt, hoe meer risico je moet nemen. Dat risico is onderverdeeld in 4 categorieën, lopend van defensief tot zeer offensief. Ieder profiel kent een inschatting van een mogelijk verlies bij een slechte markt (neerwaarts risico) en van een mogelijke winst bij een goede markt (verwacht rendement).

Meer informatie over het beleggingsprofiel vind je via onderstaande link. Wij stellen graag samen met u het optimale beleggingsprofiel vast dat past bij het doel van je belegging.

Meer uitleg

Wat zijn de kosten?

Beleggen draait om het halen van rendement, maar er komen kosten bij kijken. Rabo Beheerd Beleggen Actief Duurzaam is geschikt wanneer je kunt starten met een bedrag van minimaal € 20.000. Je vraagt je misschien af waarom? De reden hiervoor is dat de kosten bij een lagere inleg relatief hoog zijn ten opzichte van het rendement.

Meer weten?

Kenmerken en voorwaarden Wat is het verschil tussen Rabo Beheerd Beleggen Actief en Rabo Beheerd Beleggen Actief Duurzaam?

Begin 2021 is er geen verschil meer tussen Rabo Beheerd Beleggen Actief en Rabo Beheerd beleggen Actief Duurzaam. Omdat Rabo Beheerd Beleggen Actief even duurzaam wordt als Rabo Beheerd Beleggen Actief Duurzaam. De naam van Rabo Beheerd Beleggen Actief Duurzaam zal in 2021 wijzigen in in Rabo Beheerd Beleggen Actief.

Kun je je inleg verliezen?

Er is een mogelijkheid om (een deel van) je inleg te verliezen. Daarom is het belangrijk dat je verstandig belegt. Beleggen doe je voor de lange termijn. Je kunt je het beste houden aan je financiële plan en niet inspelen op schommelingen in de markt.