Rabo Beheerd Beleggen Basis

Rabo Beheerd Beleggen Basis

Met Rabo Beheerd Beleggen Basis kies je voor eenvoudig beleggen tegen lage kosten. Je geld wordt verantwoord belegd door experts.

Risico’s van beleggen

Met beleggen heb je kans op een hoger rendement dan met sparen. Zeker als je voor de langere termijn belegt, dan profiteer je van rendement op rendement. Je loopt echter ook een hoger risico dan met sparen. Je kunt in sommige gevallen een deel van je oorspronkelijke inleg verliezen. Maak altijd een bewuste afweging tussen de kans op een hoger rendement, de looptijd en het bijbehorende risico. Zo zorg je ervoor dat je beleggingen bij jouw situatie blijven passen.

Meer over risico’s van beleggen

Als je kiest voor beleggen bij de Rabobank, dan helpen wij je graag om dat op een verstandige manier te doen. Het is belangrijk dat je op de hoogte bent van de kenmerken en risico’s van beleggen.

Het belangrijkste risico is dat je beleggingen in waarde kunnen dalen. Dit noemen we het koersrisico. Het risico dat een onderneming waarin je belegt failliet gaat, wordt debiteuren- of kredietrisico genoemd. Bij beleggingen buiten de eurozone kan er sprake zijn van valutarisico, het risico dat je belegging minder waard wordt doordat de valuta waarin je belegt minder waard wordt. Tot slot kunnen financiële markten overdreven reageren op nieuws en gebeurtenissen, waardoor er grote koersschommelingen optreden. Dit noemen we het volatiliteitsrisico.

Door beleggingen te spreiden over verschillende producten, regio’s en sectoren, wordt het koers- en kredietrisico kleiner. Bij Rabo Beheerd Beleggen doen experts dit voor je.

Meestal geldt dat hoe hoger het rendement is dat je wilt, hoe hoger het risico is dat je moet nemen. Beleg je voor een doel dat verder in de tijd ligt, dan kun je meer risico nemen dan wanneer je op kortere termijn over je belegde geld wilt beschikken. De periode dat je belegt wordt beleggingshorizon genoemd.

Meer uitleg

Je doel en je looptijd als uitgangspunt

Samen met jou bekijken wij welk bedrag je wilt opbouwen en hoe lang je wilt beleggen. Wij helpen je het risicoprofiel te kiezen dat past bij je doel en persoonlijke voorkeuren zodat je niet meer of minder risico neemt dan nodig. Zo helpen wij je om op een verantwoorde manier je beleggingsdoel te bereiken.

Zeer defensief

 • Niet beschikbaar

Defensief

 • 30% aandelen
 • 70% obligaties
 • looptijd 2-5 jaar

Neutraal

 • 50% aandelen
 • 50% obligaties
 • looptijd 5-10 jaar

Offensief

 • 70% aandelen
 • 30% obligaties
 • looptijd 10-15 jaar

Zeer offensief

 • 90% aandelen
 • 10% obligaties
 • looptijd vanaf 15 jaar
Meer over risicoprofielen

Ieder risicoprofiel heeft een eigen verdeling van aandelen- en obligatiefondsen. In het hoogste profiel zitten meer aandelen dan obligaties. In het laagste profiel meer obligaties dan aandelen. Aandelen schommelen meer in waarde. Obligaties zijn stabieler, maar leveren op de lange termijn vaak minder rendement op.

Hoe langer je belegt, hoe meer tijd je hebt om eventuele verliezen goed te maken. De looptijd bepaalt het maximale risicoprofiel waar je uit kunt kiezen. Met de keuze voor een bepaald risicoprofiel bepaal je met hoeveel risico en met welk verwacht rendement je wilt gaan beleggen. 


Hoe hoger het rendement dat je wilt, hoe meer risico je moet nemen. Dat risico is onderverdeeld in 5 categorieën, lopend van zeer defensief tot zeer offensief. Ieder profiel kent een inschatting van een mogelijk verlies bij een slechte markt (neerwaarts risico) en van een mogelijke winst bij een goede markt (verwacht rendement).

Meer informatie over het risicoprofiel vindt je via onderstaande link. Wij stellen graag samen met je het optimale risicoprofiel vast dat past bij het doel van je belegging. Dat noemen we je doelrisicoprofiel.

Meer uitleg

Wat zijn de kosten?

Bij Rabo Beheerd Beleggen Basis zijn de kosten laag, onder meer omdat je belegt in indexfondsen. Je kunt starten met elk bedrag, maar toch raden we je aan om te beleggen met minimaal € 5.000. Je vraagt je misschien af waarom? De reden hiervoor is dat de kosten bij een lagere inleg relatief hoog zijn ten opzichte van het rendement. Tijdelijk is het minimumtarief gehalveerd, waardoor je kunt profiteren van lagere kosten*.

Start nu met Rabo Beheerd Beleggen Basis

 • je geld wordt belegd door experts
 • starten kan met ieder bedrag
 • je belegt in indexfondsen die de waarde van de beurs volgen
 • je kunt altijd en overal online je beleggingen bekijken
 • je kunt op ieder moment stoppen of geld bijstorten
 • je kunt altijd bellen of chatten voor meer informatie en tips
 • tijdelijk korting op minimumkosten
Afspraak maken

Rustig alles nalezen

Wil je alles nog een keer op je gemak nalezen? Bekijk hier de productkenmerken en de algemene voorwaarden die voor de Rabo Beheerd Beleggen Basis gelden.

Heb je nog vragen

Wat zijn indexfondsen?

Indexfondsen zijn aandelen- en obligatiefondsen die een bepaalde beurs zo goed mogelijk volgen. Dit betekent dat je beleggingen ongeveer gelijk zijn aan die beurs. Het rendement is daarom ook ongeveer gelijk aan het rendement van die beurs.

Hoelang duurt het voordat je geld belegd wordt na een storting?

Een storting op de beleggersrekening of een opname die vóór 0.00 uur is verwerkt, wordt doorgaans de volgende dag in behandeling genomen en binnen enkele dagen uitgevoerd. De verwerking van benodigde effectentransacties kan in uitzonderlijke gevallen maximaal tien beursdagen in beslag nemen. Als je een eerste storting doet op de beleggersrekening, wordt je Rabo Beheerd Beleggen portefeuille in de praktijk dus gedurende een aantal dagen opgebouwd. Je kunt de samenstelling van je actuele portefeuille online inzien en verwerkte transacties raadplegen.

Kun je periodiek beleggen?

Je hebt bij Rabo Beheerd Beleggen Basis de mogelijkheid om periodiek te beleggen. Je kunt elk moment geld bijstorten wanneer je wilt.

Wordt je geld verantwoord belegd?

Bij de Rabobank beleggen wij standaard maatschappelijk verantwoord. Wij gebruiken hiervoor internationaal erkende standaarden en vragen fondshuizen met wie wij samenwerken dat ook te doen. De UN Global Compact is zo’n standaard en bestaat uit tien uitgangspunten ten aanzien van verantwoord ondernemen. Het gaat bijvoorbeeld om het respecteren van mensenrechten, het vermijden van kinderarbeid, het tegengaan van corruptie en bescherming van het milieu.

Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar hoe een tabaksbedrijf zijn bedrijfsvoering heeft ingericht. Voldoet deze aan de internationale normen? Op het moment dat dat niet zo is, wordt er in het kader van maatschappelijk verantwoord beleggen soms besloten om een bedrijf uit te sluiten. Veel vaker wordt er voor gekozen om de dialoog aan te gaan.

Er is één uitzondering en dat zijn de fabrikanten van controversiële wapens, zoals clustermunitie, landmijnen, biologische, chemische en kernwapens. Deze weren wij zoveel mogelijk, voor alle beleggingsconcepten. In welke mate dat gebeurt, is afhankelijk van het type product waarin je belegt. Individuele beleggingstitels van fabrikanten van controversiële wapens zijn bij ons niet aan te kopen. Het betreft zo’n 35 bedrijven. Bij beleggingsfondsen, zeker indexproducten, is uitsluiting niet altijd mogelijk.

Kun je altijd opzeggen?

Je kunt elk moment stoppen met Rabo Beheerd Beleggen. Dat kan op een gunstig of minder gunstig moment zijn. Het beste resultaat krijg je door je geld voor langere tijd opzij te zetten. Dan heb je voldoende tijd om een daling in waarde weer goed te maken.

Moet je ook betalen als je geen geld inlegt?

Je betaalt altijd een fee voor de basisdienstverlening voor Rabo Beheerd Beleggen. Heb je geen posities op je effectenrekening, dan betaal je het minimum van € 5,- per kwartaal. Je betaalt in dit geval geen fee voor het vermogensbeheer.

Kun je je inleg verliezen?

Er is een mogelijkheid om je inleg te verliezen. Daarom is het belangrijk dat je verstandig belegt. Beleggen doe je voor de lange termijn. Je kunt je het beste houden aan je financiële plan en niet inspelen op schommelingen in de markt.

Zelf regelen & Contact

Zelf regelen Contact Chat Bel ons