Rabo Beheerd Beleggen Basis

Rabo Beheerd Beleggen Basis

Met Rabo Beheerd Beleggen Basis kiest u voor eenvoudig beleggen tegen lage kosten. Uw geld wordt verantwoord belegd door experts.

Risico’s van beleggen

Met beleggen heeft u kans op een hoger rendement dan met sparen. Zeker als u voor de langere termijn belegt, dan profiteert u van rendement op rendement. U loopt echter ook een hoger risico dan met sparen. U kunt in sommige gevallen een deel van uw oorspronkelijke inleg verliezen. Maak altijd een bewuste afweging tussen de kans op een hoger rendement, de looptijd en het bijbehorende risico. Zo zorgt u ervoor dat uw beleggingen bij u en uw situatie blijven passen.

Meer over risico’s van beleggen

Als u kiest voor beleggen bij de Rabobank, dan helpen wij u graag om dat op een verstandige manier te doen. Het is belangrijk dat u op de hoogte bent van de kenmerken en risico’s van beleggen.

Het belangrijkste risico is dat uw beleggingen in waarde kunnen dalen.  Dit noemen we het koersrisico. Het risico dat een onderneming waarin u belegt failliet gaat, wordt debiteuren- of kredietrisico genoemd. Bij beleggingen buiten de eurozone kan er sprake zijn van valutarisico, het risico dat uw belegging minder waard wordt doordat de valuta waarin u belegt minder waard wordt. Tot slot kunnen financiële markten overdreven reageren op nieuws en gebeurtenissen, waardoor er grote koersschommelingen optreden. Dit noemen we het volatiliteitsrisico.

Door beleggingen te spreiden over verschillende producten, regio’s en sectoren, wordt het koers- en kredietrisico kleiner. Bij Rabo Beheerd Beleggen doen experts dit voor u.

Meestal geldt dat hoe hoger het rendement is dat u wilt, hoe hoger het risico is dat u moet nemen. Belegt u voor een doel dat verder in de tijd ligt, dan kunt u meer risico nemen dan wanneer u op kortere termijn over uw belegde geld wilt beschikken. De periode dat u belegt wordt beleggingshorizon genoemd.

Meer uitleg

Uw doel en uw looptijd als uitgangspunt

Samen met u bekijken wij welk bedrag u wilt opbouwen en hoe lang u wilt beleggen. Wij helpen u het risicoprofiel te kiezen dat past bij uw doel en persoonlijke voorkeuren zodat u niet meer of minder risico neemt dan nodig. Zo helpen wij u om op een verantwoorde manier uw beleggingsdoel te bereiken.

Zeer defensief

 • Niet beschikbaar

Defensief

 • 30% aandelen
 • 70% obligaties
 • looptijd 2-5 jaar

Neutraal

 • 50% aandelen
 • 50% obligaties
 • looptijd 5-10 jaar

Offensief

 • 70% aandelen
 • 30% obligaties
 • looptijd 10-15 jaar

Zeer offensief

 • 90% aandelen
 • 10% obligaties
 • looptijd vanaf 15 jaar
Meer over risicoprofielen

Ieder risicoprofiel heeft een eigen verdeling van aandelen- en obligatiefondsen. In het hoogste profiel zitten meer aandelen dan obligaties. In het laagste profiel meer obligaties dan aandelen. Aandelen schommelen meer in waarde. Obligaties zijn stabieler, maar leveren op de lange termijn vaak minder rendement op.

Hoe langer u belegt, hoe meer tijd u heeft om eventuele verliezen goed te maken. De looptijd bepaalt het maximale risicoprofiel waar u uit kunt kiezen. Met de keuze voor een bepaald risicoprofiel bepaalt u met hoeveel risico en met welk verwacht rendement u wilt gaan beleggen.

Hoe hoger het rendement dat u wilt, hoe meer risico u moet nemen. Dat risico is onderverdeeld in 5 categorieën, lopend van zeer defensief tot zeer offensief. Ieder profiel kent een inschatting van een mogelijk verlies bij een slechte markt (neerwaarts risico) en van een mogelijke winst bij een goede markt (verwacht rendement).

Meer informatie over het risicoprofiel vindt u via onderstaande link. Wij stellen graag samen met u het optimale risicoprofiel vast dat past bij het doel van uw belegging. Dat noemen we uw doelrisicoprofiel.

Meer uitleg

Wat zijn de kosten?

Bij Rabo Beheerd Beleggen Basis zijn de kosten laag, onder meer omdat u belegt in indexfondsen. U kunt starten met elk bedrag, maar toch raden we u aan om te beleggen met minimaal € 5.000. U vraagt zich misschien af waarom? De reden hiervoor is dat de kosten bij een lagere inleg relatief hoog zijn ten opzichte van het rendement. Tijdelijk is het minimumtarief gehalveerd, waardoor u kunt profiteren van lagere kosten*.

Start nu met Rabo Beheerd Beleggen Basis

 • uw geld wordt belegd door experts
 • starten kan met ieder bedrag
 • u belegt in indexfondsen die de waarde van de beurs volgen
 • u kunt altijd en overal online uw beleggingen bekijken
 • u kunt op ieder moment stoppen of geld bijstorten
 • u kunt altijd bellen of chatten voor meer informatie en tips
 • tijdelijk korting op minimumkosten
Afspraak maken

Rustig alles nalezen

Wilt u alles nog een keer op uw gemak nalezen? Bekijk hier de productkenmerken en de algemene voorwaarden die voor de Rabo Beheerd Beleggen Basis gelden.

Heeft u nog vragen

Wat zijn indexfondsen?

Indexfondsen zijn aandelen- en obligatiefondsen die een bepaalde beurs zo goed mogelijk volgen. Dit betekent dat uw beleggingen ongeveer gelijk zijn aan die beurs. Het rendement is daarom ook ongeveer gelijk aan het rendement van die beurs.

Hoelang duurt het voordat uw geld belegd wordt na een storting?

Een storting op de beleggersrekening of een opname die vóór 0.00 uur is verwerkt , wordt doorgaans de volgende dag in behandeling genomen en binnen enkele dagen uitgevoerd. De verwerking van benodigde effectentransacties kan in uitzonderlijke gevallen maximaal tien beursdagen in beslag nemen. Als u een eerste storting doet op de beleggersrekening, wordt uw Rabo Beheerd Beleggen portefeuille in de praktijk dus gedurende een aantal dagen opgebouwd. U kunt de samenstelling van uw actuele portefeuille online inzien en verwerkte transacties raadplegen.

Kunt u periodiek beleggen?

U heeft bij Rabo Beheerd Beleggen Basis de mogelijkheid om periodiek te beleggen. U kunt elk moment geld bijstorten wanneer u wilt.

Wordt uw geld verantwoord belegd?

Bij de Rabobank beleggen wij standaard maatschappelijk verantwoord. Wij gebruiken hiervoor internationaal erkende standaarden en vragen fondshuizen met wie wij samenwerken dat ook te doen. De UN Global Compact is zo’n standaard en bestaat uit tien uitgangspunten ten aanzien van verantwoord ondernemen. Het gaat bijvoorbeeld om het respecteren van mensenrechten, het vermijden van kinderarbeid, het tegengaan van corruptie en bescherming van het milieu.

Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar hoe een tabaksbedrijf zijn bedrijfsvoering heeft ingericht. Voldoet deze aan de internationale normen? Op het moment dat dat niet zo is, wordt er in het kader van maatschappelijk verantwoord beleggen soms besloten om een bedrijf uit te sluiten. Veel vaker wordt er voor gekozen om de dialoog aan te gaan.

Er is één uitzondering en dat zijn de fabrikanten van controversiële wapens, zoals clustermunitie, landmijnen, biologische, chemische en kernwapens. Deze weren wij zoveel mogelijk, voor alle beleggingsconcepten. In welke mate dat gebeurt, is afhankelijk van het type product waarin u belegt. Individuele beleggingstitels van fabrikanten van controversiële wapens zijn bij ons niet aan te kopen. Het betreft zo’n 35 bedrijven. Bij beleggingsfondsen, zeker indexproducten, is uitsluiting niet altijd mogelijk.

Kunt u altijd opzeggen?

U kunt elk moment stoppen met Rabo Beheerd Beleggen. Dat kan op een gunstig of minder gunstig moment zijn. Het beste resultaat krijgt u door uw geld voor langere tijd opzij te zetten. Dan heeft u voldoende tijd om een daling in waarde weer goed te maken.

Moet u ook betalen als u geen geld inlegt?

U betaalt altijd een fee voor de basisdienstverlening voor Rabo Beheerd Beleggen. Heeft u geen posities op uw effectenrekening, dan betaalt u het minimum van € 5,- per kwartaal. U betaalt in dit geval geen fee voor het vermogensbeheer.

Kunt u uw inleg verliezen?

Er is een mogelijkheid om uw inleg te verliezen. Daarom is het belangrijk dat u verstandig belegt. Beleggen doet u voor de lange termijn. U kunt zich het beste houden aan uw financiële plan en niet inspelen op schommelingen in de markt.

Zelf regelen & Contact

Zelf regelen Contact Chat Bel ons