Rendement en risico

Risico en rendement bij beleggen

Als u kiest voor beleggen bij de Rabobank, dan helpen wij u graag om dat op een verstandige manier te doen. Dit betekent ook dat u zelf aangeeft welk beoogd risico u wilt lopen. U kiest een passend doelrisicoprofiel, waarmee u zelf bepaalt met hoeveel risico en met welk verwacht rendement u wilt gaan beleggen. Wanneer uw situatie wijzigt, kunt u uw risicoprofiel altijd aanpassen. Belegt u via Rabo RendeMix of Rabo Zelf Beleggen, dan betaalt u transactiekosten om uw portefeuille in lijn te brengen met uw nieuwe doelrisicoprofiel. Heeft u Rabo Beheerd Beleggen, dan zijn hier geen extra kosten aan verbonden.

Doel om te beleggen

Voordat u uw doelrisicoprofiel vaststelt, is het belangrijk dat u weet voor welk doel u wilt beleggen. Enkele voorbeelden van een beleggingsdoel zijn:

  • een (groter) huis
  • een wereldreis
  • een grote uitgave
  • (studie van) kinderen
  • beleggen als hobby
  • inkomen voor later (aanvulling op uw pensioen)
  • behoud van vermogen

Bij het ene doel wilt u wellicht minder risico lopen dan bij het andere.

Op welke termijn wilt u uw doel bereiken?

Het is daarnaast belangrijk dat u weet op welke termijn u uw doel wilt bereiken. Als de termijn nog lang is, kan meer risico worden genomen. Naarmate de einddatum dichterbij komt, adviseren we u om uw risico af te bouwen door te kiezen voor een defensiever doelrisicoprofiel. Bij een langere periode heeft u namelijk meer kans  om een eventueel verlies door koersdalingen goed te maken. Heeft u geen specifiek doel (of geen specifieke einddatum), dan is het nog steeds van belang om een beleggingshorizon te bepalen. Dat is de periode waarvan u kunt overzien dat u uw belegbare vermogen niet direct nodig heeft.

Hoewel u op ieder moment kunt stoppen, adviseren we om voor uw beleggingen een minimale periode van 7 jaar aan te houden.

Risico en rendement

Als u belegt, moet u er rekening mee houden dat er een kans bestaat dat u een deel van uw oorspronkelijke inleg kunt verliezen. Hoe hoger het verwachte rendement, hoe meer risico u zult moeten accepteren.

De inschatting van dit risico is onderverdeeld in vijf categorieën. Iedere categorie kent een inschatting van een mogelijk verlies in een slecht marktscenario (neerwaarts risico) en van de mogelijke winst bij een goed marktscenario (verwacht rendement).

In het onderstaande schema ziet u voor ieder doelrisicoprofiel het verwachte rendement en het neerwaartse risico op jaarbasis. Ook is de geadviseerde minimale beleggingshorizon voor ieder doelrisicoprofiel opgenomen. We gaan daarbij uit van een goed gespreide beleggingsportefeuille, passend bij het doelrisicoprofiel.

DoelrisicoprofielVerwachte rendement*Neerwaarts risicoMinimale beleggings-
horizon
Zeer Defensief**---
Defensief3,2%-10%2 jaar of langer
Neutraal4,3%-15%5 jaar of langer
Offensief5,4%-25%10 jaar of langer
Zeer Offensief6,5%-35%15 jaar of langer

*De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Let op: Rendementen kunnen ook fors tegenvallen, zelfs meerdere jaren achter elkaar. In het schema gaat het om prognoses, niet om garanties. Er kunnen zich onvoorziene situaties voordoen die (zelfs bij een laag risico) een grote invloed kunnen hebben op het risico en rendement van uw beleggingen. Het getoonde neerwaartse risico van ieder doelrisicoprofiel is berekend op basis van een goed gespreide portefeuille. **Wij bieden doelrisicoprofiel Zeer Defensief momenteel niet aan. Als gevolg van de lage rente in de markt kan geen portefeuille gemaakt worden met het gewenste verwachte rendement en neerwaarts risico.

rendement en risico

Risicometer Beleggen: beter inzicht in risicoprofielen

De Risicometer Beleggen is ontwikkeld om de standaard beleggingsportefeuilles van banken onderling beter te kunnen vergelijken. De risicometer is een eenvoudige indicator van het minimale en het maximale risico dat met een bepaald doelrisicoprofiel of standaard beleggingsportefeuille wordt gelopen. De risicoschaal loopt van 1 tot en met 7, waarbij 1 het profiel is met het minste risico. Hieronder ziet u de risicometers die bij onze doelrisicoprofielen horen.

Lees meer

Uw portefeuille en uw doelrisicoprofiel

Kiest u ervoor om te laten beleggen door ervaren experts? Als het nodig is, zorgen zij ervoor dat uw beleggingsportefeuille wordt bijgesteld in lijn met uw gekozen doelrisicoprofiel. Zo loopt u geen onnodig risico. Wanneer u ervoor kiest om zelf te beleggen, dan bent u daar zelf verantwoordelijk voor. Wilt u hulp om te bepalen welke beleggingsvorm het beste bij u past?

Doe de beleggerstest Lees meer over onze beleggingsvormen

Zelf regelen & Contact

Zelf regelen Contact Chat Bel ons