Heroverweeg uw doelrisicoprofiel Zeer Defensief

U belegt met het doelrisicoprofiel Zeer Defensief. Door de aanhoudende lage rente is zeer defensief beleggen nu niet aantrekkelijk meer. U heeft dit ook kunnen lezen in de brief die u van ons heeft ontvangen. U leest hier wat de alternatieven zijn voor uw doelrisicoprofiel Zeer Defensief.

Waarom uw doelrisicoprofiel heroverwegen?

Met het doelrisicoprofiel Zeer Defensief belegt u voor minimaal 80% in obligaties en voor een klein deel in aandelen. Doordat de rente op de kapitaalmarkt de laatste jaren steeds verder is gedaald, zijn de koersen van obligaties gestegen. Die rente staat nu op een historisch laag niveau waardoor bij een toekomstige rentestijging de koersen van obligaties behoorlijk kunnen dalen. Het risico van een zeer defensieve belegging is daardoor hoger geworden dan past bij dit doelrisicoprofiel. Daarnaast is het verwacht rendement bij de huidige lage rente laag.

Welk alternatief past bij u?

Beleggen met een hoger risico

Beleggen met een hoger doelrisicoprofiel waarbij een groter deel in aandelen en minder in obligaties wordt belegd, kan een goede optie zijn. De verwachting is namelijk dat aandelen op termijn beter bestand zijn tegen een eventuele rentestijging dan obligaties. Ook is het verwacht rendement van aandelen hoger. Met een hoger doelrisicoprofiel heeft u de kans op een hoger rendement maar uw risico wordt ook groter. Het is belangrijk dat u eerst nagaat of u met een ander doelrisicoprofiel kunt en wilt beleggen.

In onderstaand schema ziet u voor ieder doelrisicoprofiel het verwachte rendement en het neerwaartse risico op jaarbasis. Ook is de geadviseerde minimale beleggingshorizon (het aantal jaren dat u belegt) voor ieder doelrisicoprofiel opgenomen. We gaan daarbij uit van een goed gespreide beleggingsportefeuille, passend bij het doelrisicoprofiel.

DoelrisicoprofielVerwachte rendement*Neerwaarts risicoMinimale beleggings-
horizon
Zeer Defensief---
Defensief3,2%-10%Korter dan 5 jaar
Neutraal4,3%-15%Korter dan 10 jaar
Offensief5,4%-25%Korter dan 15 jaar
Zeer Offensief6,5%-35%15 jaar of langer

*De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Let op: Rendementen kunnen ook fors tegenvallen, zelfs meerdere jaren achter elkaar. In het schema gaat het om prognoses, niet om garanties. Er kunnen zich onvoorziene situaties voordoen die (zelfs bij een laag risico) een grote invloed kunnen hebben op het risico en rendement van uw beleggingen. Het getoonde neerwaartse risico van ieder doelrisicoprofiel is berekend op basis van een goed gespreide portefeuille.

Zo past u uw doelrisicoprofiel aan

In Rabo Internetbankieren Beleggen ziet u in het linkermenu ‘uitgangspunten’. Hier kunt u uw risicohouding wijzigen en de wijziging direct ondertekenen met de Rabo Scanner. Doordat u verandert van risicohouding zullen wij voor u verkoop- en kooporders uitvoeren om te beleggen conform uw nieuwe risicohouding. U betaalt hiervoor geen transactiekosten. Als u geen toegang heeft tot Rabo Internetbankieren of liever eerst wil overleggen, neem dan contact op met ons.

Log in en pas uw doelrisicoprofiel aan

Sparen

U kunt ervoor kiezen om uw beleggingen te verkopen en de verkoopopbrengst op een spaarrekening te zetten. Door de lage rente levert een spaarrekening misschien minder op dan u zou willen. Er zijn echter manieren om extra rendement op uw spaargeld te krijgen. Slim sparen noemen we dat. Wij hebben verschillende mogelijkheden om uw spaargeld op een slimme manier in te zetten.

Lees meer over sparen met extra rendement

Combinatie sparen en beleggen

Er zijn ook andere mogelijkheden zoals sparen combineren met beleggen.

Lees meer over sparen combineren met beleggen

Veelgestelde vragen

Wij begrijpen dat u misschien nog vragen heeft. Daarom hebben wij de meest gestelde vragen voor u op een rij gezet.

Lees de veelgestelde vragen

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig met het maken van een beslissing? Wij helpen u graag een passende oplossing te zoeken. Neem contact met ons op via uw Rabobank.

Zelf regelen & Contact

Zelf regelen Contact Chat Bel ons