Veelgestelde vragen doelrisicoprofiel Zeer Defensief

Waarom is zeer defensief beleggen nu niet meer aantrekkelijk?

Zeer defensief beleggen betekent beleggen met een zeer laag risico. Veel klanten beleggen dan in obligaties en/of obligatiefondsen. Op dit moment is de rente erg laag. Het verwachte rendement van een belegging in obligaties is daardoor ook laag. Het risico verbonden aan het beleggen in obligaties en/of obligatiefondsen is op dit moment groter geworden. Als de rente weer gaat stijgen dan kan de waarde van obligaties en/of obligatiefondsen fors dalen. De kans is aanwezig dat u door die daling meer verlies lijdt dan het neerwaarts risico van -3% dat past bij een zeer defensief doelrisicoprofiel. Als u belegt in individuele obligaties staat in principe de waarde van de obligatie op de einddatum vast. Hoe korter de (resterende) looptijd van de obligatie, hoe minder de invloed van een renteverandering op de koers van de obligatie.

Op welke termijn verwacht de Rabobank een rentestijging?

Het is niet mogelijk om in de toekomst te kijken om precies te voorspellen hoe de economie zich gaat ontwikkelen en wanneer (en in welke mate) de rente gaat stijgen. Daarnaast valt niet volledig uit te sluiten dat de rente eerst nog verder kan gaan dalen. Maar zeker is dat als de rente gaat stijgen de waarde van obligaties fors kan gaan dalen. Het risico dat daarbij hoort is groter dan het huidige neerwaarts risico dat geldt bij een zeer defensief doelrisicoprofiel. En daarom informeren wij u over dit risico.

Wat gebeurt er met de koers van de obligaties als rente nog verder daalt?

Als de rente nog verder daalt, zullen de koersen van obligaties stijgen. Doordat de rente nu zo laag is, kan deze niet heel veel meer dalen. Terwijl bij een rentestijging u een groter risico loopt dan waarvoor u gekozen heeft in het doelrisicoprofiel Zeer Defensief. Hoe korter de (resterende) looptijd van de obligatie hoe minder de invloed van een renteverandering op de koers van de obligatie.

Wat gebeurt er met de koers als de rente de komende jaren gelijk blijft?

Het rendement van obligaties is door de lage rente op de kapitaalmarkt erg laag en er zal bij een gelijkblijvende rente op obligaties naar verwachting ook geen koerswinst worden behaald. Omdat u de beleggingskosten wel moet blijven betalen, verschilt het rendement weinig van de rente op een spaarrekening.

Wordt in de toekomst zeer defensief beleggen weer interessant?

Ja, dat is mogelijk als de rente niet meer op zo’n extreem laag niveau staat. Een obligatiebelegging heeft dan weer een normaal rendement en is er ook weer kans op koerswinst. Maar voordat we in deze situatie terechtkomen, zal de rente in de markt moeten stijgen en zullen obligaties koersverliezen laten zien. Dit betekent dat ook klanten in het doelrisicoprofiel Zeer Defensief dan waarschijnlijk al koersverliezen zullen hebben geleden. Nu verder blijven beleggen in Zeer Defensief en er op hopen dat de tijden verbeteren zonder koersverliezen te lijden tussentijds is niet realistisch.

Welke alternatieven zijn er?

Er zijn verschillende alternatieven waaruit u kunt kiezen. Bijvoorbeeld beleggen met een hoger doelrisicoprofiel. Dit betekent doorgaans een belegging dat voor een groter deel uit aandelen bestaat. Daarbij hoort een hoger risico, maar ook de kans op meer rendement. U kunt ook gaan sparen, bijvoorbeeld omdat u uw geld binnen twee jaar nodig heeft voor een specifiek doel. Verder kan ook in bepaalde gevallen worden gedacht aan een combinatie van sparen en beleggen.

Waarom zou sparen interessant voor mij kunnen zijn bij de huidige lage rente?

Sparen geeft net als obligatiebeleggingen momenteel een extreem laag rendement. Maar als de rente gaat stijgen, zal uw spaargeld niet in waarde verminderen zoals bij obligaties wel het geval is. Als het lage risico voor u bepalend is, bijvoorbeeld omdat u uw geld binnen twee jaar nodig heeft voor andere doelen, dan adviseren we u om ondanks het lage rendement te gaan sparen.

Wat kan ik doen als mijn belegd vermogen meer dan € 100.000 is?

Wij adviseren u in dit geval contact op te nemen met de adviseur van de bank. In een gesprek met u kan dan worden bepaald welke mogelijkheden er in uw specifieke situatie zijn.