Ik wil stoppen met beleggen

Stoppen met beleggen kan op ieder moment. Weet u zeker dat u wilt stoppen met beleggen? Dan verkoopt u uw beleggingen en zegt uw effectenrekening op. Heeft u ook een Beleggersrekening? U kunt deze (laten) opzeggen zodra uw effectenrekening is opgeheven.

Rabo Beheerd Beleggen

 • Neem contact op met uw Rabobank. Wij vragen u om een opheffingsovereenkomst te ondertekenen. Daarna worden uw beleggingen verkocht. De opbrengst wordt op de door u opgegeven rekening gestort.
 • U kunt ook een deel van uw tegoed opnemen. Ga in Rabo Internetbankieren naar ‘Beleggen’ en kies in het linkermenu voor ‘Opnemen’. Voer het gewenste bedrag in. U hoeft geen verkooporder op te geven. Het is mogelijk om tot 95% van uw portefeuille zelf te verkopen door een opname. Het aanhouden van uw rekening betekent dat de dienstverlening en bijbehorende kosten blijven doorlopen. Houdt u hier bij een gedeeltelijke opname rekening mee. 
 • De verwerking van opnames duurt meestal enkele dagen. Als voor de uitvoering van uw opdracht eerst beleggingen moeten worden verkocht, kan dit enkele beursdagen in beslag nemen. In uitzonderingen duurt dit tot maximaal tien beursdagen. Het opgenomen bedrag wordt na de verkoop automatisch op de gewenste rekening gestort.

Rabo Zelf Beleggen

 • U verkoopt al uw beleggingen. 
 • Als al uw verkooporders zijn uitgevoerd, kunt u uw effectenrekening opzeggen. 
 • Heeft u ook een beleggersrekening, dan maakt u het hele tegoed over naar een tegenrekening van uw keuze. 
 • Vervolgens zegt u uw rekeningen op. Heeft u na 1 januari 2018 Rabo Zelf beleggen aangevraagd? Dan is het veelal mogelijk uw rekening(en) op te zeggen via uw Rabo Bankieren App of Rabo Online Bankieren bij de Instellingen van Beleggen. U kunt uw rekening(en) ook per e-mail of brief opzeggen bij uw Rabobank.

Rabobank RendeMix

 • U geeft in Rabobank Internetbankieren een verkooporder door voor het mixfonds waarin u belegt. Nadat de order is uitgevoerd, zegt u per e-mail of brief uw rekening op bij uw Rabobank.

Rabo Advies Beleggen

 • Neem contact op met uw accountmanager of beleggingsspecialist.

Waar moet u rekening mee houden?

 • Bij een en/en-rekening moet de mederekeninghouder ook tekenen voor de opzegging. In dit geval is opzeggen alleen per brief en bij uw Rabobank mogelijk.
 • Maakt u gebruik van een betaal- of spaarrekening als rekening waarmee u uw effecten koopt? Deze blijft bestaan en wordt niet automatisch opgeheven. U kunt dus gebruik blijven van deze betaal- of spaarrekening. Dit geldt niet voor een beleggersrekening.
 • Aan de verkoop van uw effecten kunnen kosten verbonden zijn. Belegt u zelf, dan betaalt u transactiekosten. Beleggingsfondsen kunnen kosten in rekening brengen bij verkoop. Bij buitenlandse beleggingen betaalt u valutakosten of belasting.  
 • Deze kosten gaan af van het resultaat dat u met beleggen behaalt. Als u na een korte periode van beleggen stopt, bestaat de kans dat u een negatief rendement heeft op uw beleggingen. Bij een langere periode heeft u meer kans om kosten of een eventueel verlies door koersdalingen goed te maken. Bovendien kunt u dan rendement op rendement halen. We adviseren dan ook om voor de langere termijn te beleggen.