Stoppen met beleggen

Stoppen met beleggen kan op ieder moment. Weet je zeker dat je wilt stoppen met beleggen? Dan verkoop je je beleggingen en zeg je je effectenrekening op. Heb je ook een beleggersrekening? Je kunt deze (laten) opzeggen zodra je effectenrekening is opgeheven.

Wat betekent het coronavirus voor je verzekering, hypotheek of beleggingen? Lees hier antwoorden op de meestgestelde vragen.

Lees meer over corona

Stoppen met Rabo Beheerd Beleggen

Om te stoppen met Rabo Beheerd Beleggen neem je contact op met je Rabobank. Wij vragen je om een opheffingsovereenkomst te ondertekenen. Daarna verkopen we je beleggingen. De opbrengst storten we op de door jou opgegeven rekening.

Een deel van je tegoed opnemen

Je kunt ook een deel van je tegoed opnemen. Ga in Rabo Online Bankieren of de Rabo App naar ‘Beleggen’ en kies voor ‘Opnemen’. Voer het gewenste bedrag in. Je hoeft geen verkooporder op te geven. Het is mogelijk om tot 95% van je portefeuille zelf te verkopen door een opname. Het aanhouden van je rekening betekent dat de dienstverlening en bijbehorende kosten blijven doorlopen. Houd hier bij een gedeeltelijke opname rekening mee.

De verwerking van opnames duurt meestal enkele dagen. Als voor de uitvoering van je opdracht eerst beleggingen moeten worden verkocht, kan dit een paar beursdagen in beslag nemen. Dit duurt tot maximaal tien beursdagen. Het opgenomen bedrag wordt na de verkoop automatisch op de gewenste rekening gestort.

Neem contact met ons op

Stoppen met Rabo Zelf Beleggen

Om te stoppen met Rabo Zelf Beleggen verkoop je al je beleggingen binnen Rabo Online Bankieren of de Rabo App. Als al je verkooporders zijn uitgevoerd, kun je je effectenrekening opzeggen.

Heb je ook een beleggersrekening? Dan maak je het hele tegoed over naar een tegenrekening van je keuze. Daarna zeg je je rekeningen op. Heb je Rabo Zelf Beleggen na 1 januari 2018 aangevraagd? Dan is het vaak mogelijk je rekening(en) op te zeggen via je Rabo App of Rabo Online Bankieren. Kijk bij de 'Instellingen' van Beleggen. Je kunt je rekening(en) ook per e-mail of brief opzeggen bij je Rabobank.

Stoppen met Rabo RendeMix

Rabo Rendemix stopt per 30 juni 2020. Bij verkoop van je positie binnen Rabo Rendemix worden er geen verkoopkosten in rekening gebracht. Om te stoppen met Rabo RendeMix geef je in Rabo Online Bankieren of de Rabo App een verkooporder door voor het mixfonds waarin je belegt. Verkoop je de volledige positie van je Rabo RendeMix? Dan heffen wij automatisch je Rabo Rendemix op. Het kan enige tijd duren voordat je Rabo RendeMix niet meer zichtbaar is in Rabo Online bankieren.

Stoppen met Rabo Advies Beleggen

Wil je stoppen met Rabo Advies Beleggen? Neem dan contact op met je accountmanager of beleggingsspecialist.

Neem contact met ons op

Stoppen met beleggen: hier moet je op letten

Let op onderstaande punten als je stop met beleggen.

En/en-rekening

Bij een en/en-rekening moet de mederekeninghouder ook tekenen voor de opzegging. In dit geval kun je alleen per brief en bij je Rabobank opzeggen.

Betaal- of spaarrekening

Maak je gebruik van een betaal- of spaarrekening als rekening waarmee je je effecten koopt? Deze rekening blijft bestaan en wordt niet automatisch opgeheven. Je kunt dus gebruik blijven maken van deze betaal- of spaarrekening. Dit geldt niet voor een beleggersrekening.

Kosten

Aan de verkoop van je effecten kunnen kosten verbonden zijn. Beleg je zelf, dan betaal je transactiekosten. Beleggingsfondsen kunnen kosten in rekening brengen bij verkoop. Bij buitenlandse beleggingen betaal je valutakosten of belasting.

Deze kosten gaan af van het resultaat dat je met beleggen behaalt. Als je na een korte periode van beleggen stopt, bestaat de kans dat je een negatief rendement hebt op je beleggingen. Bij een langere periode heb je meer kans om kosten of een eventueel verlies door koersdalingen goed te maken. Bovendien kun je dan rendement op rendement halen. We adviseren dan ook om voor de langere termijn te beleggen.