Maatschappelijk verantwoord beleggen

Maatschappelijk verantwoord beleggen bij de Rabobank

  • oog voor mens, milieu en goed bestuur bij het beleggen
  • internationale MVO-normen als uitgangspunt
  • in gesprek met aanbieders van beleggingsfondsen

Dat is maatschappelijk verantwoord beleggen bij de Rabobank in een notendop. We maken bewuste keuzes bij het bepalen van ons beleggingsassortiment. Nagenoeg alle actief beheerde fondsen in ons assortiment voldoen inmiddels aan onze criteria op het vlak van maatschappelijk verantwoord beleggen. Dat is onder meer het gevolg van onze succesvolle dialoog met de aanbieders van deze fondsen. Verder bieden we aanvullende informatie, zodat u zelf of samen met een adviseur een bewuste keuze kunt maken. Zo leveren we een bijdrage aan de verdere verduurzaming van de samenleving.

Invulling van maatschappelijk verantwoord beleggen

Wij willen dat zoveel mogelijk beleggingen voldoen aan onze belangrijkste normen voor maatschappelijk verantwoord beleggen. Ons beleid rust op drie pijlers:

UN Global Compact

Dit zijn tien uitgangspunten die zijn gebaseerd op internationale standaarden op het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en corruptie. De uitgangspunten zijn voor ons belangrijk bij het nemen van beleggingsbeslissingen; we houden hier rekening mee als we u adviseren over individuele aandelen of obligaties We vragen fondshuizen waarmee we werken om ook belang te hechten aan deze uitgangspunten.

Meer lezen op de site van UN Global Compact

UN Principles for Responsible Investment (UNPRI)

Wij vragen aanbieders van beleggingsfondsen om de UNPRI te ondertekenen. Daarmee zeggen zij toe dat ze in hun beleggingsproces aandacht schenken aan niet-financiële factoren op het gebied van mens, milieu en goed ondernemingsbestuur. Ook geven zij hiermee aan zich op te willen stellen als actief eigenaar. Als  prestaties op het vlak van mens, milieu of ondernemingsbestuur achterblijven, spreken zij de betreffende bedrijven in hun portefeuille daarop aan. Of ze brengen hun stem uit over deze onderwerpen op aandeelhoudersvergaderingen.

Meer lezen op de site van UN Principles for Responsible Investment

Rabobankbeleid Wapenindustrie

Wij willen niet betrokken zijn bij de financiering van ondernemingen die controversiële wapens maken of verkopen. Daarom is het niet mogelijk beleggingstitels van deze ondernemingen direct aan te kopen. Ook gaan we de dialoog aan met beleggingsfondsbeheerders die deze ondernemingen nog niet uitsluiten en vragen we hen een uitsluitingsbeleid te formuleren. Het ene fondshuis gaat daarin verder dan het andere. Het beleid moet echter minimaal voldoen aan de wettelijke vereisten op het gebied van beleggingen in clustermunitie. 

Bij indexfondsen kunnen er beleggingen in indices zijn, waar ook fabrikanten van controversiële wapens deel van uitmaken. Wij bieden echter ook een aantal alternatieven voor deze producten.

Lees ons beleid wapenindustrie

Waarom vinden wij dit belangrijk?

Wij kijken bij het beleggen niet alleen naar de winst van een bedrijf, maar ook naar de manier waarop deze tot stand komt. Dit doen we omdat we dit zelf belangrijk vinden. Maar ook omdat wij geloven dat het meewegen van maatschappelijke factoren bij het beleggen helpt om kansen en risico’s beter in te schatten. Zo kan een onderneming die veiligheidseisen aan de laars lapt, betrokken raken bij een milieuramp. Dit kan leiden tot schadeclaims en een consumentenboycot. Dat schaadt niet alleen het milieu, maar ook het rendement van uw portefeuille. Door op een maatschappelijk verantwoorde manier te beleggen, zijn kansen en risico’s volgens ons beter in te schatten.

Columns maatschappelijk verantwoord beleggen

Gert van de Paal is specialist maatschappelijk verantwoord en duurzaam beleggen bij de Rabobank. Hij schrijft regelmatig columns over actuele ontwikkelingen op dit gebied.

Lees de columns van Gert van de Paal

Contact

Rabobank