Uw Financieel Jaaroverzicht

Jaarlijks zelf te downloaden uit uw Berichten in Rabo Internetbankieren en de Rabo Bankieren App

Jaarlijks ontvangt u in januari of februari uw Financieel Jaaroverzicht over het voorgaande jaar. U vindt dit digitale overzicht in uw Berichten in Rabo Internetbankieren en/of de Rabo Bankieren App. U kunt het Financieel Overzicht opslaan of printen. Gebruikt u geen Rabo Internetbankieren of Rabo Bankieren App? Dan ontvangt u het overzicht op papier.

Financieel Jaaroverzicht

U gebruikt het Financieel Jaaroverzicht bij uw belastingaangifte. In het Financieel Jaaroverzicht vindt u de gegevens van uw:

  • betaal- en spaarrekeningen
  • bouwrekeningen
  • afgegeven bankgaranties
  • vreemde valutarekeningen
  • hypothecaire leningen

Toelichting op het Financieel Jaaroverzicht

Meerdere rekeningen, meerdere overzichten

Als u meerdere rekeningen heeft, kunt u meerdere jaaroverzichten ontvangen. Deze overzichten ontvangt u mogelijk niet tegelijk. U kunt een Rabo Alert instellen die u een seintje geeft als uw Financieel Jaaroverzicht in uw Berichten klaarstaat.

Rabo Alerts voor Berichten instellen

Ontvangstwijze Financieel Jaaroverzicht wijzigen

Wilt u uw Financieel Jaaroverzicht op papier of digitaal ontvangen? U kunt de ontvangstwijze in Rabo Internetbankieren wijzigen.

Ontvangstwijze Financieel Jaaroverzicht wijzigen

Contact

Rabobank