Rood staan op uw betaalrekening

Rabo Kort Roodstaan

 • tijdelijk rood staan
 • tot maximaal uw netto inkomen per maand
 • alleen rente betalen als u rood staat

Studentenrekening? Klik hier voor rood staan.

Kenmerken

Af en toe rood staan

Soms is het handig als u rood kunt staan op uw betaalrekening. Bijvoorbeeld als u uw boodschappen wilt afrekenen terwijl er te weinig geld op uw rekening staat.

 • Aanvragen kan op een rekening waarop de afgelopen drie maanden minimaal € 500 per maand is binnengekomen.
 • Kredietlimiet vanaf € 500 en maximaal ter hoogte van het netto inkomen op de rekening.
 • Voor kort gebruik: zorg dat uw saldo in ieder geval eens per drie maanden minimaal één volledige werkdag (24 uur) positief is.

Uw limiet

De hoogte van de inkomsten op uw betaalrekening bepaalt hoeveel u rood kunt staan (uw kredietlimiet). De minimale limiet is € 500, dit is voor de meeste klanten voldoende.

€ 500 rood staanmeer dan € 500 rood staan
er moet minimaal € 500 per maand binnenkomen op uw betaalrekening
er moet inkomen* op uw betaalrekening binnenkomen
alle bijschrijvingen tellen mee
limiet maximaal ter hoogte van netto inkomen per maand op de rekening

*Onder inkomen verstaan we: 

 • salaris (uit loondienst of eigen onderneming) 
 • pensioen 
 • uitkeringen (AOW, WW, WIA en Wajong)

Meer lenen

Wilt u meer krediet dan het inkomen dat op uw rekening binnenkomt? Of heeft u het geld langer dan drie maanden nodig? Dan past een lening mogelijk beter bij uw wensen.

Meer lezen over lenen bij de Rabobank

Lagere inkomsten

Dalen uw inkomsten tot beneden uw limiet? Dan is het verstandig om uw limiet te verlagen. Uw limiet wordt namelijk niet automatisch aangepast aan de inkomsten op uw rekening.

Wijzigen of opzeggen

U kunt uw limiet altijd verlagen tot € 500. Als uw inkomen het toelaat, kunt u uw limiet verhogen. Opzeggen kan als uw saldo positief is. 

Limiet wijzigen

Rood staan opzeggen

Kosten

 • De rente is 12,9% effectief per jaar. Deze rente is variabel.
 • U betaalt alleen rente als u rood staat.
 • De rente wordt maandelijks afgeboekt van uw rekening.

Wat kost rood staan?

De kosten van Rabo Kort Roodstaan hangen af van hoelang en hoeveel u rood staat. In onderstaande tabel ziet u enkele rekenvoorbeelden om u een idee te geven. 

Als u bijvoorbeeld drie maanden lang € 1.000 rood staat, betaalt u naast € 1.000 aan aflossing, € 36 aan rente en kosten voor uw betaalpakket.

Tot en met kredietlimiet Debetrente op jaarbasis Jaarlijkse Kosten Percentage (JKP) Totaal te betalen na drie maanden
€ 500 12,9% 17,8% € 521
€ 1.000 12,9% 15,3% € 1.036
€ 2.500 12,9% 13,9% € 2.582
€ 5.000 12,9% 13,4% € 5.159

Bekijk toelichting tabel: Tarieven Rabo Kort Roodstaan

De rente is variabel en op jaarbasis

Een variabele rente betekent dat de rente kan stijgen en dalen. U ontvangt vooraf bericht van ons als de rente wijzigt. Wij tonen de zogenaamde effectieve rente op jaarbasis. Dit is de werkelijke rente die u jaarlijks gaat betalen.

Overzicht rentewijzigingen

Voorwaarden

Wij moeten het aan het Bureau Krediet Registratie (BKR) doorgeven als u bij ons rood mag staan. Ook als u nooit rood staat, melden we dat u een krediet op uw betaalrekening heeft. Iedereen die langer dan één maand € 250 of meer mag rood staan, moet bij het BKR worden aangemeld.

Lees meer over het BKR op www.bkr.nl

Productinformatie Rabo Kort Roodstaan

Voorwaarden voor betalen en online diensten Rabobank 2016

Contact

Rabobank