Rood staan op uw betaalrekening

Rabo Kort Roodstaan

 • tijdelijk rood staan
 • tot maximaal uw netto inkomen per maand
 • alleen rente betalen als u rood staat

Af en toe rood staan

Soms is het handig als u rood kunt staan op uw betaalrekening. Bijvoorbeeld als u uw boodschappen wilt afrekenen terwijl er te weinig geld op uw rekening staat.

Kenmerken

 • Aanvragen kan op een rekening waarop de afgelopen drie maanden minimaal € 500 per maand is binnengekomen.
 • Kredietlimiet vanaf € 500 en maximaal ter hoogte van het netto inkomen op de rekening.
 • Voor kort gebruik: zorg dat uw saldo in ieder geval eens per drie maanden een volledige werkdag (24 uur) positief is.

Uw limiet

De hoogte van de inkomsten op uw betaalrekening bepaalt hoeveel u rood kunt staan (uw kredietlimiet). De minimale limiet is € 500, dit is voor de meeste klanten voldoende.

€ 500 rood staanmeer dan € 500 rood staan
er moet minimaal € 500 per maand binnenkomen op uw betaalrekening
er moet inkomen op uw betaalrekening binnenkomen*
alle bijschrijvingen tellen mee
limiet maximaal ter hoogte van netto inkomen per maand op de rekening

*Onder inkomen verstaan we: 

 • salaris (uit loondienst of eigen onderneming) 
 • pensioen 
 • uitkeringen (AOW, WW, WIA en Wajong)

Meer lenen

Wilt u meer krediet dan het inkomen dat op uw rekening binnenkomt? Of heeft u het geld langer dan drie maanden nodig? Dan past een lening mogelijk beter bij uw wensen.

Meer lezen over lenen bij de Rabobank

Wijzigen of opzeggen

U kunt uw limiet altijd verlagen tot € 500. Als uw inkomen het toelaat, kunt u uw limiet verhogen. Opzeggen kan als uw saldo positief is. 

Limiet wijzigen

Rood staan opzeggen

Kosten

 • De rente is 12,9% effectief per jaar. Deze rente is variabel.
 • U betaalt alleen rente als u rood staat.
 • De rente wordt maandelijks afgeboekt van uw rekening.

Wat kost rood staan?

De kosten van Rabo Kort Roodstaan hangen af van hoelang en hoeveel u rood staat. In onderstaande tabel ziet u enkele rekenvoorbeelden om u een idee te geven. 

Als u bijvoorbeeld drie maanden lang € 1.000 rood staat, betaalt u naast € 1.000 aan aflossing, € 36 aan rente en kosten voor uw betaalpakket.

Tot en met kredietlimietDebetrente op jaarbasisJaarlijkse Kosten Percentage (JKP)Totaal te betalen na drie maanden
€ 50012,9%17,8%€ 521
€ 1.00012,9%15,3%€ 1.036
€ 2.50012,9%13,9%€ 2.582
€ 5.00012,9%13,4%€ 5.159

Bekijk toelichting tabel: Tarieven Rabo Kort Roodstaan (PDF)

De rente is variabel en op jaarbasis

Een variabele rente betekent dat de rente kan stijgen en dalen. U ontvangt vooraf bericht van ons als de rente wijzigt. Wij tonen de zogenaamde effectieve rente op jaarbasis. Dit is de werkelijke rente die u jaarlijks gaat betalen.

Overzicht rentewijzigingen (PDF)

Contact

Rabobank