Iemand machtigen om bankzaken te beheren

Heb je (tijdelijk) hulp nodig van een familielid, partner of iemand anders bij het regelen van je bankzaken? Met een bankvolmacht geef je iemand toestemming om bij- en afschrijvingen van je rekening te bekijken en/of geld over te maken. Of juist een incasso terug te boeken. Een volmacht kun je altijd weer intrekken, je rekening blijft op jouw naam staan. Wil je meerdere personen machtigen? Dat kan zolang de gemachtigde 18 jaar of ouder is. Wil je een rekening volledig delen met een ander persoon, open dan een en/of rekening.

Zo regel je een volmacht

Een volmacht regel je telefonisch. Bel ons op 088-722 6600. We zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.30 uur. Je kiest zelf voor welke rekening de volmacht geldt. In het gesprek geef je aan wat voor een soort volmacht je wenst, over welke rekening het gaat en wie je wilt machtigen. Wil je meerdere personen machtigen? Dit kan in hetzelfde gesprek. Heb je gekozen voor een notariële volmacht, houd de notariële akte dan bij de hand.

Welke volmacht heb je nodig?

Er zijn twee verschillende volmachten:

  • Met een bankvolmacht geef je de gemachtigde toestemming om de bij- en afschrijvingen van je rekening te bekijken en/of geld over te maken. De bankvolmacht is tijdelijk of voor een langere tijd. Wil je de volmacht stopzetten? Bel dan met onze klantenservice.
  • In een notariële volmacht leg je vast wie jouw bankzaken beheert en namens jou keuzes mag maken, zodra je dit zelf niet meer kan. Dit regel je bij een notaris. Je kiest hiervoor als je nu nog alles zelf regelt, maar in de toekomst dit (mogelijk) niet meer kan. Bijvoorbeeld uit voorzorg of bij langdurige ziekte.

Een volmacht is niet altijd nodig. Misschien wil je iemand toevoegen aan je betaalrekening. Dan wordt het een en/of-rekening. Wil je iemand helpen die zelf niet meer kan beslissen? Dan is een bewind of een curatele nodig.

Als iemand de bankzaken niet meer zelf kan regelen

Wil je iemand met bankzaken helpen die dit zelf niet meer kan? Met een bewind kun je dit helemaal overnemen. Bewind vraag je aan via de kantonrechter, die bepaalt de bewindvoerder. Vaak is de bewindvoerder iemand met een professionele achtergrond of een bekende, zoals een familielid of kennis. Deze persoon krijgt toegang tot de betaalrekening(en) en mag ook bankproducten aanvragen en wijzigen.

Wordt de rekeninghouder door een rechter onder curatele gesteld, dan verliest deze alle handelingsbevoegdheid over de eigen bankzaken. De curator wordt dan de wettelijke vertegenwoordiger.

Een ander toevoegen aan je betaalrekening

Wil je liever een en/of-rekening maken van je betaalrekening, bijvoorbeeld als je gaat samenwonen? Je kunt één of meer rekeninghouders toevoegen aan je rekening. Zo heb je allemaal dezelfde rechten over de betaalrekening en het saldo.

Een rekeninghouder toevoegen

Veelgestelde vragen

Wat gebeurt er met de volmacht als ik of de gevolmachtigde overlijdt?

Na overlijden vervalt iedere volmacht. In een testament kun je vastleggen wie toegang heeft tot jouw financiële zaken na overlijden. Zonder testament krijgen de erfgenamen toegang tot de betaalrekening(en).

Is de gevolmachtigde overleden? Ook dan vervalt de volmacht. Laat het ons weten en bel ons op 088-722 6600.

Je naasten goed achterlaten

Hoe machtig ik iemand die geen klant is bij de Rabobank?

Geen probleem. Die persoon hoeft geen klant te worden, maar moet zich wel legitimeren bij de bank. Dit wordt toegelicht bij de aanvraag van de volmacht. Bij de aanvraag geef je aan of een betaalpas of toegang tot internetbankieren nodig is.

Hoe wijzig ik een bankvolmacht?

Wil je iemand anders machtigen? Dan vraag je een nieuwe volmacht aan en stop je de oude volmacht. Dit regel je telefonisch via 088-722 6600. Je kunt ons bereiken op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.30 uur. 

Wil je nog iemand machtigen? Bel ons op 088-722 6600.

Wat als ik door dementie of andere redenen niet meer goed kan besluiten wat ik wil?

Het is belangrijk om je wensen te bespreken met de persoon die je machtigt of hebt gemachtigd. Die persoon mag namens jou keuzes maken op het moment dat je dit zelf niet meer kan. Leg dit vast in een notariële volmacht of levenstestament. Hierin kun je ook aangeven dat de gevolmachtigde pas mag handelen nadat je arts vaststelt dat je niet wilsbekwaam bent.

Waar kan ik zien wie ik gemachtigd heb?

Neem hiervoor telefonisch contact op. Dan vertellen we je graag wie je hebt gemachtigd. Je kunt ons bereiken op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.30 uur via 088-722 6600.

Service en Contact