Betalingen naar Åland

U vindt hier relevante informatie die u kunt gebruiken voor betalingsopdrachten naar Åland.

Generieke informatie

Naam land:Åland
SEPA-land:Ja
Landcode:AX
Muntsoort:EUR (Euro)
Rekeningnummer aangeduid als:Tilinumeron rakenne
Opbouw van het rekeningnummer:Het rekeningnummer bestaat uit minimaal 8 en maximaal 14 cijfers.
IBAN:Het IBAN bestaat uit 18 posities alfanumeriek (bijvoorbeeld FI21 1234 5600 0007 85).

Let op: het IBAN van de begunstigde kan nooit zelf berekend worden! Een correct IBAN kunt u alleen verkrijgen via de (bank van de) begunstigde.

Specifieke informatie

Voor dit land gelden dezelfde regels als voor Finland. In Finland wordt niet altijd alle opgegeven informatie doorgegeven aan de begunstigde. Dit is afhankelijk van de gekozen verwerkingswijze. In het geval van een Eurobetaling worden van de naam van de opdrachtgever alleen de eerste 35 posities doorgegeven. Van de reden van betaling worden in dat geval 70 posities doorgegeven.

Voor EUR-betalingen is het gebruik van het IBAN verplicht.

Belangrijk voor uw betalingen

Om uw betalingen naar het buitenland correct te kunnen verwerken is het belangrijk dat u uw betalingsopdracht volledig invult. Zo dient, indien deze bekend is, een geldige BIC/SWIFT van de bank van begunstigde vermeld te zijn. Daarnaast dienen de gegevens van begunstigde volledig te zijn en rekeningnummer, volledige tenaamstelling, adres en woonplaats te bevatten om vertraging in het buitenland te voorkomen. Controleer daarom uw factuur en betalingsopdracht, en vraag eventuele ontbrekende gegevens op bij begunstigde.

Lees meer over buitenlandse betalingen

Wat is BIC of SWIFT?

Waar vind ik mijn IBAN?

Contact

Rabobank