Betalingen naar Åland

Naam land: Åland
SEPA-Land: Ja
Landcode: AX
Muntsoort: Euro
Rekeningnummer aangeduid als: Tilinumeron rakenne
Opbouw van het rekeningnummer: Het rekeningnummer bestaat uit minimaal 8 en maximaal 14 cijfers.
IBAN: Verplicht. Het IBAN bestaat uit 18 posities alfanumeriek (bijvoorbeeld FI21 1234 5600 0007 85).

Informatie zichtbaar van betaling naar Åland

Voor dit land gelden dezelfde regels als voor Finland. In Finland wordt niet altijd alle opgegeven informatie doorgegeven aan de begunstigde. Dit is afhankelijk van de gekozen verwerkingswijze. In het geval van een Eurobetaling worden van de naam van de opdrachtgever alleen de eerste 35 posities doorgegeven. Van de reden van betaling worden in dat geval 70 posities doorgegeven.

Service en Contact