Betalingen naar Bahrein

Naam land: Bahrein
SEPA-Land: Nee
Landcode: BH
Muntsoort: BHD (Bahreinse Dinar)
IBAN: Verplicht. Het IBAN bestaat uit 22 posities alfanumeriek (bijvoorbeeld BH67 BMAG 0000 1299 1234 56).

Purpose of Payment code voor Bahrein

De centrale bank van Bahrein vraagt per 31 maart 2021 een ‘Purpose of Payment’ code bij iedere betaling naar een bank in Bahrein. Deze code geeft de aard van de betaling aan, bestaat uit drie hoofdletters en wordt in veel gevallen vermeld op de factuur. Heb je geen code ontvangen, neem dan contact op met de ontvanger van je betaling. Het niet vermelden van een ‘Purpose of Payment’ code kan namelijk leiden tot vertraging in de verwerking of zelfs tot afkeuring van de betaling in Bahrein.

Betaalinstructie 

Vermeld de code aan het begin van het veld ‘Omschrijving’. Start met /BENEFRES/BH//XXX/ (vervang XXX door de code die je ontvangt). Vermeld de code in hoofdletters. Sluit af met een /

Hierna kun je eventueel een zelfgekozen tekst erachter vermelden.

Kosten correspondentbank voor Bahrein

Wanneer je een transactie in euro's met kostenoptie SHA of BEN boven de €250,- overmaakt naar Bahrein, worden door de correspondentbank verwerkingskosten ingehouden op het transactiebedrag. Je betaalt dan €3,50. Voor transacties boven de €2.500,- zijn de kosten €10,50.

Daarnaast kan de bank van de begunstigde kosten in rekening brengen richting de ontvanger. Wil je er zeker van zijn dat een bepaald bedrag bij de begunstigde aankomt? Kies dan voor de kostenoptie OUR. Je betaalt dan alle kosten, de begunstigde ontvangt het bedrag zonder aftrek van kosten.

Service en Contact