Betalingen naar Brazilië

Naam land: Brazilië
SEPA-Land: Nee
Landcode: BR
Muntsoort: BRL (Braziliaanse Real). Je kunt in deze muntsoort niet betalen of ontvangen.
Rekeningnummer aangeduid als: Conta corrente
Opbouw van het rekeningnummer: Er is geen standaard opbouw van het rekeningnummer voor Brazilië beschikbaar.
IBAN: Het IBAN bestaat uit 29 posities alfanumeriek (bijvoorbeeld BR97 0036 0305 0000 1000 9795 493P 1).

Volledige naam opgeven in je betaling naar Brazilië

Het is verplicht om de volledige naam (geen initialen) van de begunstigde op te geven. De begunstigde kan worden gevraagd documenten te ondertekenen alvorens hij/zij de beschikking over het geld krijgt.

Kosten correspondentbank voor Brazilië

Wanneer je een transactie in euro's met kostenoptie SHA of BEN boven de €250,- overmaakt naar Brazilië, worden door de correspondentbank verwerkingskosten ingehouden op het transactiebedrag. Je betaalt dan €3,50. Voor transacties boven de €2.500,- zijn de kosten €10,50.

Daarnaast kan de bank van de begunstigde kosten in rekening brengen richting de ontvanger. Wil je er zeker van zijn dat een bepaald bedrag bij de begunstigde aankomt? Kies dan voor de kostenoptie OUR. Je betaalt dan alle kosten, de begunstigde ontvangt het bedrag zonder aftrek van kosten.

Service en Contact