Betalingen naar Canada

Naam land: Canada
SEPA-Land: Nee
Landcode: CA
Muntsoort: CAD (Canadese Dollar).
Rekeningnummer aangeduid als: Account Number.
Opbouw van het rekeningnummer: Er is geen standaard opbouw van het rekeningnummer voor Canada bekend.
IBAN: Niet van toepassing.

Nationale bankcode voor je betalingen naar Canada

Canada maakt voor het betalingsverkeer gebruik van een nationale bankcode, genaamd Canadian Sort Code (CC). De nationale bankcode bestaat uit 9 cijfers. Op facturen kan het zijn dat de CC in twee delen wordt weergegeven; een onderdeel 'Bank' (ook wel 'Institution' genoemd) en een onderdeel 'Branch' (ook wel 'Transit' genoemd).

  • Bank: bestaat uit 4 cijfers
  • Branch: bestaat uit 5 cijfers

Door het gebruik van voorloopnullen kan de branch- of bankcode aangevuld worden tot 4 of 5 posities.

Deze twee gedeeltes zet je achter elkaar. Vermeld deze in het veld nationale bankcode achter CC.