Betalingen naar Faeröer

Naam land: Faeröer
SEPA-Land: Nee
Landcode: FO
Muntsoort: DKK (Deense kroon)
Rekeningnummer aangeduid als: Kontonummer
Opbouw van het rekeningnummer: Het rekeningnummer bestaat uit 14 cijfers.
IBAN: Het IBAN bestaat uit 18 posities alfanumeriek (bijvoorbeeld FO62 6460 0001 6316 34). Het gebruik van IBAN is verplicht voor Europese munten.

Kosten correspondentbank voor je betalingen naar Faeröer

Wanneer je een transactie in euro's met kostenoptie SHA of BEN boven de €250,- overmaakt naar Faeröer, worden door de correspondentbank verwerkingskosten ingehouden op het transactiebedrag. Je betaalt dan €3,50. Voor transacties boven de €2.500,- zijn de kosten €10,50.

Daarnaast kan de bank van de begunstigde kosten in rekening brengen richting de ontvanger. Wil je er zeker van zijn dat een bepaald bedrag bij de begunstigde aankomt? Kies dan voor de kostenoptie OUR. Je betaalt dan alle kosten, de begunstigde ontvangt het bedrag zonder aftrek van kosten.

Service en Contact