Betalingen naar Gibraltar

Naam land: Gibraltar
SEPA-Land: Ja
Landcode: GI
Muntsoort: GBP (Pond Sterling)
Rekeningnummer aangeduid als: Account Number
Opbouw van het rekeningnummer: Het rekeningnummer bestaat uit 15 posities alfanumeriek.
IBAN: Het IBAN bestaat uit 23 posities alfanumeriek (bijvoorbeeld GI75 NWBK 0000 0000 7099 453).

Service en Contact