Betalingen naar Guatemala

Naam land: Guatemala
SEPA-Land: Nee
Landcode: GT
Muntsoort: GTC (Guatemalaanse quetzal). Je kunt in deze muntsoort niet betalen of ontvangen.
Opbouw van het rekeningnummer: Er is geen standaard opbouw van het rekeningnummer voor Guatemala beschikbaar.
IBAN: Het IBAN bestaat uit 28 posities alfanumeriek (bijvoorbeeld GT82 TRAJ 0102 0000 0012 1002 9690).

Kosten correspondentbank voor Guatemala

Wanneer je een transactie in euro's met kostenoptie SHA of BEN boven de €250,- overmaakt naar Guatemala, worden door de correspondentbank verwerkingskosten ingehouden op het transactiebedrag. Deze kosten bedragen €3,50. Voor transacties boven de €2.500,- bedragen deze kosten €10,50. Daarnaast kan ook de bank van de begunstigde kosten in rekening brengen richting de ontvanger. Wil je er zeker van zijn dat een bepaald bedrag bij de begunstigde aankomt? Kies dan voor de kostenoptie OUR. Je betaalt dan alle kosten, de begunstigde ontvangt het bedrag zonder aftrek van kosten.

Service en Contact