Betalingen naar Irak

Naam land: Irak
SEPA-Land: Nee
Landcode: IQ
Muntsoort: IQD (Iraakse Dinar). U kunt in deze muntsoort niet betalen of ontvangen.
IBAN: Het IBAN bestaat uit 23 posities alfanumeriek (bijvoorbeeld IQ98 NBIQ 8501 2345 6789 012).

Kosten correspondentbank voor je betalingen naar Irak

Wanneer je een transactie in euro's met kostenoptie SHA of BEN boven de €250,- overmaakt naar Irak, worden door de correspondentbank verwerkingskosten ingehouden op het transactiebedrag. Je betaalt dan €3,50. Voor transacties boven de €2.500,- zijn de kosten €10,50.

Daarnaast kan de bank van de begunstigde kosten in rekening brengen richting de ontvanger. Wil je er zeker van zijn dat een bepaald bedrag bij de begunstigde aankomt? Kies dan voor de kostenoptie OUR. Je betaalt dan alle kosten, de begunstigde ontvangt het bedrag zonder aftrek van kosten.

Service en Contact