Betalingen naar Jordanië

U vindt hier relevante informatie die u kunt gebruiken voor betalingsopdrachten naar Jordanië.

Generieke informatie

Naam land: Jordanië
SEPA-land: Nee
Landcode: JO
Muntsoort: JOD (Jordaanse dinar). U kunt in deze muntsoort niet betalen of ontvangen.
Rekeningnummer aangeduid als: Niet bekend
Opbouw van het rekeningnummer: Zie IBAN
IBAN: Het IBAN bestaat uit 30 posities alfanumeriek (bijvoorbeeld JO94 CBJO 0010 0000 0000 0131 0003 02).

Let op: het IBAN van de begunstigde kan nooit zelf berekend worden! Een correct IBAN kunt u alleen verkrijgen via de (bank van de) begunstigde.

IBAN
Via http://iban.cbj.gov.jo/iban/ kunt u controleren of het verkregen IBAN correct is.

Reden van betaling
Per 1 februari 2015 vult u in het omschrijvingsveld een reden van betaling, of 'purpose code' in. Deze code kunt u opvragen bij de begunstigde of bij zijn bank. Opdrachten zonder deze code lopen vertraging op in Jordanië of worden teruggestuurd.

Kosten correspondentbank

Wanneer u een transactie in euro's met kostenoptie SHA of BEN boven de €250,- overmaakt naar Jordanië, worden door de correspondentbank verwerkingskosten ingehouden op het transactiebedrag. Deze kosten bedragen €3,50. Voor transacties boven de €2.500,- bedragen deze kosten €10,50. Daarnaast kan ook de bank van de begunstigde kosten in rekening brengen richting de ontvanger. Wilt u er zeker van zijn dat een bepaald bedrag bij de begunstigde aankomt? Kies dan voor de kostenoptie OUR. U betaalt dan alle kosten, de begunstigde ontvangt het bedrag zonder aftrek van kosten.

Belangrijk voor uw betalingen

Het is belangrijk dat u uw betalingsopdracht volledig invult. Zo dient, indien deze bekend is, een geldige BIC/SWIFT van de bank van begunstigde vermeld te zijn. Alle gegevens van de begunstigde moeten volledig worden ingevuld, zoals het rekeningnummer (IBAN), de volledige tenaamstelling, het adres en de woonplaats om vertraging in het buitenland te voorkomen. Controleer daarom uw factuur en betalingsopdracht. Mist u nog gegevens? Vraag deze dan op bij de begunstigde.

Lees meer over buitenlandse betalingen

Wat is BIC of SWIFT?

Waar vind ik mijn IBAN?

Contact

Rabobank