Betalingen naar Mexico

Naam land: Mexico
SEPA-Land: Nee
Landcode: MX
Muntsoort: MXN (Mexicaanse New Peso)
Rekeningnummer aangeduid als: Número de Cuenta.
Opbouw van het rekeningnummer: Het rekeningnummer bestaat uit 18 cijfers.

Kosten correspondentbank voor je betalingen naar Mexico

In Mexico zijn rekeningnummers gestandaardiseerd en worden CLABE genoemd. Gebruik dan ook het CLABE voor je betalingen naar Mexico.

Wanneer je een transactie in euro's met kostenoptie SHA of BEN boven de €250,- overmaakt naar Mexico, worden door de correspondentbank verwerkingskosten ingehouden op het transactiebedrag. Je betaalt dan €3,50. Voor transacties boven de €2.500,- zijn de kosten €10,50.

Daarnaast kan de bank van de begunstigde kosten in rekening brengen richting de ontvanger. Wil je er zeker van zijn dat een bepaald bedrag bij de begunstigde aankomt? Kies dan voor de kostenoptie OUR. Je betaalt dan alle kosten, de begunstigde ontvangt het bedrag zonder aftrek van kosten.

Service en Contact