Betalingen naar Staat Palestina

U vindt hier relevante informatie die u kunt gebruiken voor betalingsopdrachten naar Staat Palestina.

Generieke informatie

Naam land: Staat Palestina
SEPA-land: Nee
Landcode: PS
Muntsoort: ILS (Israelische Sjekel)
Rekeningnummer aangeduid als: Niet bekend.
Opbouw van het rekeningnummer: Zie IBAN.
IBAN: Het IBAN bestaat uit 29 posities alfanumeriek (bijvoorbeeld PS92 PALS 0000 0000 0400 1234 5670 2).

Let op: het IBAN van de begunstigde kan nooit zelf berekend worden! Een correct IBAN kunt u alleen verkrijgen via de (bank van de) begunstigde.

Specifieke informatie

Per 3 maart 2013 is het gebruik van het IBAN voor dit land verplicht.

Belangrijk voor uw betalingen

Om uw betalingen naar het buitenland correct te kunnen verwerken is het belangrijk dat u uw betalingsopdracht volledig invult. Zo dient, indien deze bekend is, een geldige BIC/SWIFT van de bank van begunstigde vermeld te zijn. Daarnaast dienen de gegevens van begunstigde volledig te zijn en rekeningnummer, volledige tenaamstelling, adres en woonplaats te bevatten om vertraging in het buitenland te voorkomen. Controleer daarom uw factuur en betalingsopdracht, en vraag eventuele ontbrekende gegevens op bij begunstigde.

Lees meer over buitenlandse betalingen

Wat is BIC of SWIFT?

Waar vind ik mijn IBAN?

Contact

Rabobank