Betalingen naar Réunion

Naam land: Réunion
SEPA-Land: Ja
Landcode: RE
Muntsoort: EUR (Euro)
Rekeningnummer aangeduid als: Relève d’Identité Bancaire (RIB)
Opbouw van het rekeningnummer: Het rekeningnummer bestaat uit 23 posities alfanumeriek.
IBAN: Verplicht voor Eurobetalingen. Het IBAN bestaat uit 27 posities alfanumeriek (bijvoorbeeld FR14 2004 1010 0505 0001 3M02 606).

Onderdelen van het rekeningnummer voor je betalingen naar Réunion

Voor betalingen naar Réunion gelden dezelfde regels als voor Frankrijk. De eerste vijf cijfers van het Franse rekeningnummer duiden de bank aan (code banque), de tweede vijf cijfers geven het betreffende kantoor aan (code quichet). De volgende elf posities vormen het rekeningnummer (numéro de compte) en de laatste twee cijfers vormen het controlegetal (clé de contrôle).